TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการเด็กหอสุขภาพดี ด้วยการออกกำลังกาย ครั้งที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน PM 2.5

เด็กหอพัก รักษาศีล 5

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

สำนักงานหอพักนักศึกษาจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

พิธีทำบุญสำนักงานหอพักนักศึกษาใหม่

ฟุโรชิกิ…ทางเลือกใหม่เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก

The Dorm’s Diary ทุกความทรงจำเกิดขึ้นที่นี่ season 2 ตอน Natural connection (คืนใจสู่ธรรมชาติ) 2562

โครงการ The Dorm’s Diary ทุกความทรงจำเกิดขึ้นที่นี่ season 2 ตอน Let’s do it!! Dek Hor Volunteer Day (เด็กหอขออาสาพัฒนาหอพัก)

คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก