TH  EN

ข่าวประกาศทั่วไป

[09/10/2566] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา 15 อาคาร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

[03/10/2566] ประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และกำหนดเปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

[27/09/2566] ประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนทำดี ฟรีค่าหอ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

[30/08/2566] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง สละสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ดูข่าวทั้งหมด ...

VOC (Voice of Customer)

แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

 • ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้รับบริการของสำนักงานหอพักนักศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น

คลิ๊กที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์ม

QR_UDOCMU_VOC
QR_UDOCMU_VOC

LINE OA สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รวมบริการต่าง ๆ ของสำนักงานหอพักนักศึกษาไว้ เพียง Scan QR Code หรือกดที่นี่

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้นำนักศึกษาช่วยถ่ายบาตรพระเพื่ออำนวยความสะดวกในการใส่บาตรของผู้ที่เข้าร่วมงานดังกล่าว..

30/10/2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบปี พ.ศ. 2566-2569

     สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบปี พ.ศ. 2566-2569 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ หอพักเครือข่ายมหาว..

03/10/2566

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน “ร้อยความรัก จากใจชาวหอพัก”

     สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน “ร้อยความรัก จากใจชาวหอพัก” ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.30 - 14.00 น. ณ ร้านเอกทิพย์โชคดี เพื่อเชิดชูเ..

19/09/2566
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ CMU e-Donation , 11/03/2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ CMU e-Donation ในโครงการบริจาคเงินเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ด้วยการสแกน QR CMU e-Donation [08/12/2566] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ปฏิบัติงานสวนตกแต่งภูมิทัศน์


[22/11/2566] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานด้านวางแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ และแผนธุรกิจตามภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายของสำนักงานหอพักนักศึกษา


[09/11/2566] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ปฏิบัติงานสวนตกแต่งภูมิทัศน์


[13/09/2566] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ปฏิบัติงานสวนตกแต่งภูมิทัศน์


[29/08/2566] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา[06/07/2566] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษา หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 5


[03/07/2566] ประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษา หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 5


[08/06/2566] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษา จำนวน 1 ร้าน (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 30 มิ.ย. 66)


[09/03/2566] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษา (หอพักนักศึกษาชายอาคาร 3, 5)


[01/03/2566] ประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษา[21/07/2566] Chiang Mai University’s Regulations on Maintenance Fees for the International Student Dormitory


[17/07/2566] Chiang Mai University Announcement on Specifying types of income, items, and conditions for receiving income by the university Ref. no. 8/2023 (Dormitory room deposit rates, electricity bills, water bills, service charges, and fines of the International Student Dormitory, Office of the University)


[06/06/2566] ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษานานาชาติ สังกัดสำนักงานหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2566


[06/06/2566] ประกาศมหาวิทยาลัยชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 8/2566 (อัตราเงินประกันห้องพักนักศึกษา ค่าใช้ไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าบริการ และอัตราค่าปรับของหอพักนักศึกษานานาชาติ สังกัดสำนักงานหอพักนักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย)


[03/04/2566] ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทและสังกัดของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2566หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะการสื่อสารมวลชน
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
 • วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สถาบันวิจัยสังคม
 • สำนักงานมหาวิทยาลัย
 • กองกฎหมาย
 • กองกลาง
 • กองคลัง
 • กองบริหารงานบุคคล
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • กองวิเทศสัมพันธ์
 • กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
 • กองแผนงาน
 • ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
 • ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
 • ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศูนย์บริหารงานวิจัย
 • สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
 • สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักงานหอพักนักศึกษา
 • หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
 • สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักบริการวิชาการ
 • สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 • สำนักหอสมุด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 • สำนักงานการตรวจสอบภายใน