TH  ENข่าวประกาศทั่วไป

[26/01/2566] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง สละสิทธิ์การเข้าพักสำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 9 (หอพักสีชมพู) หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 10 (หอพัก 40 ปี) และหอพักนักศึกษา พื้นที่จัดการศึกษาแม่เหียะ (หอพักแม่เหียะ) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

[25/01/2566] ประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

[25/01/2566] ประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (นักศึกษารุ่นพี่)

[06/12/2565] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคืนเงินค่าประกันความเสียหายสำหรับนักศึกษาที่สละสิทธิ์การพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กรณี นักศึกษายื่นคำขอคืนเงิน ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2565 (ทางธนาคารจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี ในระหว่างวันที่ 7-9 ธ.ค. 65)

ดูข่าวทั้งหมด ...

VOC (Voice of Customer)

แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

 • ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้รับบริการของสำนักงานหอพักนักศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น

คลิ๊กที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์ม

QR_UDOCMU_VOC

ผู้บริหารพบบุคลากร และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานหอพักนักศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13

สำนักงานหอพักนักศึกษาจัดงานผู้บริหารพบบุคลากร และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานหอพักนักศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ..

06/10/2565

ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยหอพัก ประจำปี 2565

สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยหอพัก” ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 - 2 โรงแรมวินทรีซิตี้รีสอ..

19/09/2565

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สำนักงานหอพักนักศึกษา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2565 เพื่อเป็นการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน และผู..

14/09/2565
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ CMU e-Donation , 11/03/2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ CMU e-Donation ในโครงการบริจาคเงินเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ด้วยการสแกน QR CMU e-Donation [06/01/2566] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานสำนักงานและทำความสะอาดในหอพักนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา


[06/01/2566] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง จำนวน 1 อัตรา


[08/12/2565] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)


[24/11/2565] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาคปฏิบัติเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง จำนวน 1 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ S4010400)


[08/11/2565] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง จำนวน 1 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ S4010400)[26/01/2566] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษาจำนวน 3 ร้าน (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 28 ก.พ. 66)


[08/12/2565] ประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษา (หอพักหญิงอาคาร 10)


[02/12/2565] ประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษา (หอพักหญิงอาคาร 10 และ หอพักชายอาคาร 5)


[04/11/2565] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษาจำนวน 1 ร้าน (ร้านอาหารสำเร็จรูป) ณ หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5


[04/11/2565] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษาจำนวน 1 ร้าน (ร้านสลัด ผลไม้ ขนมหวาน) ณ หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 10[28/09/2565] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การปรับเปลี่ยนเวลาปิดหอพักนักศึกษาหญิง


[05/07/2565] ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสังกัดของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565


[31/05/2565] ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 1/2565 (อัตราเงินประกันห้องพักนักศึกษา ค่าใช้ไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าบริการ และอัตราค่าปรับของหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 11 หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 12 หอพักนักศึกษาชายอาคาร 1 และหอพักนักศึกษาชายอาคาร 2 สังกัดสำนักงานหอพักนักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย)


[25/04/2565] ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการเรียกเก็บเงิน การชำระเงิน การขอคืนค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และการเรียกเก็บเงินประกันความเสียหาย สังกัดสำนักงานหอพักนักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565


[28/04/2564] ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะการสื่อสารมวลชน
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
 • วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สถาบันวิจัยสังคม
 • สำนักงานมหาวิทยาลัย
 • กองกฎหมาย
 • กองกลาง
 • กองคลัง
 • กองบริหารงานบุคคล
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • กองวิเทศสัมพันธ์
 • กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
 • กองแผนงาน
 • ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
 • ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
 • ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศูนย์บริหารงานวิจัย
 • สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
 • สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักงานหอพักนักศึกษา
 • หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
 • สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักบริการวิชาการ
 • สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 • สำนักหอสมุด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 • สำนักงานการตรวจสอบภายใน