TH  ENการรับสมัครเข้าหอพักนักศึกษา


ข่าวประกาศทั่วไป

[18/05/2566] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 และกำหนดเปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

[18/05/2566] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคืนเงินค่าประกันความเสียหายสำหรับนักศึกษาที่สละสิทธิ์การพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กรณี นักศึกษายื่นคำขอคืนเงิน ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566 (ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี ในระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2566)

[10/05/2566] ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

[28/04/2566] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 10 (หอพัก 40 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ดูข่าวทั้งหมด ...

VOC (Voice of Customer)

แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

 • ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้รับบริการของสำนักงานหอพักนักศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น

คลิ๊กที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์ม

QR_UDOCMU_VOC
QR_UDOCMU_VOC

LINE OA สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รวมบริการต่าง ๆ ของสำนักงานหอพักนักศึกษาไว้ เพียง Scan QR Code หรือกดที่นี่

กิจกรรมประกวดการทำลาบ ในวันพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 สำนักงนหอพักนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประกวดการทำลาบ ในวันพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำอา..

18/05/2566

โครงการสืบสานประเพณีไทยปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้บริหาร และอดีตผู้บริหาร ประจำปี 2566

สำนักงานหอพักนักศึกษา จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้บริหาร และอดีตผู้บริหาร ประจำปี 2566 เพื่อรดน้ำขอพรผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย โ..

20/04/2566

โครงการอบรมหลักสูตร “การให้คำปรึกษาและกำลังใจอย่างมีคุณภาพ”

สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การให้คำปรึกษาและกำลังใจอย่างมีคุณภาพ” ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ณ ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากร และเพื่อเป็นการฝึกฝนเทคนิคต..

29/03/2566
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ CMU e-Donation , 11/03/2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ CMU e-Donation ในโครงการบริจาคเงินเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ด้วยการสแกน QR CMU e-Donation [27/04/2566] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ด้านสำนักงานและทำความสะอาดในหอพักนักศึกษา


[27/04/2566] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา


[21/04/2566] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง (ตำแหน่งเลขที่ S4010400) จำนวน 1 อัตรา


[21/03/2566] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา


[17/03/2566] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง[09/03/2566] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษา (หอพักนักศึกษาชายอาคาร 3, 5)


[01/03/2566] ประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษา


[26/01/2566] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษาจำนวน 3 ร้าน (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 28 ก.พ. 66)


[08/12/2565] ประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษา (หอพักหญิงอาคาร 10)


[02/12/2565] ประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษา (หอพักหญิงอาคาร 10 และ หอพักชายอาคาร 5)[03/04/2566] ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทและสังกัดของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2566


[28/09/2565] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การปรับเปลี่ยนเวลาปิดหอพักนักศึกษาหญิง


[05/07/2565] ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสังกัดของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565


[31/05/2565] ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 1/2565 (อัตราเงินประกันห้องพักนักศึกษา ค่าใช้ไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าบริการ และอัตราค่าปรับของหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 11 หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 12 หอพักนักศึกษาชายอาคาร 1 และหอพักนักศึกษาชายอาคาร 2 สังกัดสำนักงานหอพักนักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย)


[25/04/2565] ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการเรียกเก็บเงิน การชำระเงิน การขอคืนค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และการเรียกเก็บเงินประกันความเสียหาย สังกัดสำนักงานหอพักนักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะการสื่อสารมวลชน
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
 • วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สถาบันวิจัยสังคม
 • สำนักงานมหาวิทยาลัย
 • กองกฎหมาย
 • กองกลาง
 • กองคลัง
 • กองบริหารงานบุคคล
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • กองวิเทศสัมพันธ์
 • กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
 • กองแผนงาน
 • ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
 • ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
 • ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศูนย์บริหารงานวิจัย
 • สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
 • สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักงานหอพักนักศึกษา
 • หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
 • สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักบริการวิชาการ
 • สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 • สำนักหอสมุด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 • สำนักงานการตรวจสอบภายใน