TH  EN

ข่าวประกาศทั่วไป

[09/05/2567] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 10 (หอพัก 40 ปี) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

[09/05/2567] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 และกำหนดเปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

[18/04/2567] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคืนเงินค่าประกันความเสียหายสำหรับนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กรณี นักศึกษายื่นคำขอคืนเงิน ในระหว่างวันที่ 15 - 31 มีนาคม 2567 (ทางธนาคารจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี ในระหว่างวันที่ 19 - 22 เมษายน 2567)

[07/03/2567] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคืนเงินค่าประกันความเสียหายสำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ดูข่าวทั้งหมด ...

VOC (Voice of Customer)

แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

 • ระบบ VOC หรือ Voice of Customer นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้รับบริการของสำนักงานหอพักนักศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริการของสำนักให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น

คลิ๊กที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์ม

QR_UDOCMU_VOC
QR_UDOCMU_VOC

LINE OA สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รวมบริการต่าง ๆ ของสำนักงานหอพักนักศึกษาไว้ เพียง Scan QR Code หรือกดที่นี่

เข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานหอพักนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ณ ประตูสวนดอก ซึ่งได้ร่วมจัดทำน้ำอัญชัญน้ำผึ้งมะนาว เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว..

21/06/2567

CMU Dormitory The First Memory ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 สำนักงานหอพักนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ได้จัดโครงการ CMU Dormitory The First Memory ประจำปีการศึกษา 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่..

20/06/2567

คณะบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน

     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา ผู้บริหาร และบุคลากร ได้ต้อนรับคณะบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฝ่ายเสริมสร้างสุขภาวะและสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแ..

31/05/2567
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ CMU e-Donation , 11/03/2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ CMU e-Donation ในโครงการบริจาคเงินเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ด้วยการสแกน QR CMU e-Donation [19/06/2567] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านวางแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ และแผนธุรกิจตามภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์


[27/05/2567] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านวางแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ และแผนธุรกิจตามภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์


[02/05/2567] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านวางแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ และแผนธุรกิจตามภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์


[28/03/2567] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป


[19/03/2567] ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป[08/05/2567] ประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษา


[03/05/2567] ประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษา


[29/03/2567] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษา ณ หอพักนักศึกษาชายอาคาร 5 จำนวน 1 ร้าน


[23/02/2567] ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อประกอบการร้าน ซัก อบ รีด เสื้อผ้าในหอพักนักศึกษา หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 5


[19/02/2567] ประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในหอพักนักศึกษา[29/05/2567] ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 2/2567 (อัตราค่าบริการและค่าปรับของหอพักนักศึกษา สังกัดสำนักงานหอพักนักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย)


[21/07/2566] Chiang Mai University’s Regulations on Maintenance Fees for the International Student Dormitory


[17/07/2566] Chiang Mai University Announcement on Specifying types of income, items, and conditions for receiving income by the university Ref. no. 8/2023 (Dormitory room deposit rates, electricity bills, water bills, service charges, and fines of the International Student Dormitory, Office of the University)


[06/06/2566] ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษานานาชาติ สังกัดสำนักงานหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2566


[06/06/2566] ประกาศมหาวิทยาลัยชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 8/2566 (อัตราเงินประกันห้องพักนักศึกษา ค่าใช้ไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าบริการ และอัตราค่าปรับของหอพักนักศึกษานานาชาติ สังกัดสำนักงานหอพักนักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย)หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะการสื่อสารมวลชน
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
 • วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สถาบันวิจัยสังคม
 • สำนักงานมหาวิทยาลัย
 • กองกฎหมาย
 • กองกลาง
 • กองคลัง
 • กองบริหารงานบุคคล
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • กองวิเทศสัมพันธ์
 • กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
 • กองแผนงาน
 • ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
 • ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
 • ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศูนย์บริหารงานวิจัย
 • สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
 • สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักงานหอพักนักศึกษา
 • หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
 • สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักบริการวิชาการ
 • สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 • สำนักหอสมุด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 • สำนักงานการตรวจสอบภายใน