TH  EN

ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24/08/2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  เหลืองวิลัย  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อ.ม.ช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีสำนักงานหอพักนักศึกษา และงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา บรรยายให้ข้อมูลและพาเยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดให้นักศึกษาพิการ ณ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ และหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 


ภาพประกอบข่าว :