TH  EN

ข่าวกิจกรรม

The Dorms Diary ทุกความทรงจำเกิดขึ้นที่นี่ Season 2 ตอน Lets Sit and Say นั่งรถรางชมเมือง คุยเฟื่องเรื่องเชียงใหม่

โครงการพัฒนาการบริการ “ทำงานอย่างไรในยุคโลกพลิกโฉม”

วันชาวหอรวมใจ ต้อนรับน้องใหม่เข้าบ้าน 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้อุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ 2562

โครงการหอพักสร้างสุข "สร้างสุขอย่างไร ให้ผู้พักอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข"

สืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ CMU Dormitory Transformation ในยุค Disruptive

บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่งานสวนเข้าร่วมการอบรม การออกแบบปูนปั้นเพื่อใช้ประดับตกแต่งสวนและอาคาร

สำนักงานหอพักนักศึกษา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านหอพักนักศึกษา วันที่ 17-19 มิถุนายน 2562

คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก