TH  EN

ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะทีมงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพัก

โครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ่อมบำรุงและเชื่อมท่อทองแดง (ท่อน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์)

The Dorms Diary ทุกความทรงจำเกิดขึ้นที่นี่ Season2 ตอน Lets grow green ปลูกป่าสัมพันธ์ หอฉันและเธอ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัยเบื้องต้นและซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัย ประจำปีการศึกษา 2562

ทำบุญหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

The Dorms Diary ทุกความทรงจำเกิดขึ้นที่นี่ Season 2 ตอน Lets Sit and Say นั่งรถรางชมเมือง คุยเฟื่องเรื่องเชียงใหม่

โครงการพัฒนาการบริการ “ทำงานอย่างไรในยุคโลกพลิกโฉม”

วันชาวหอรวมใจ ต้อนรับน้องใหม่เข้าบ้าน 2562

คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก