TH  EN

หอพักมหาวิทยาลัย

หอพักนักศึกษา 13 อาคาร

บริการที่จัดให้ในห้องพักนักศึกษา

 1. เตียงนอนพร้อมฟูก
 2. ตู้เสื้อผ้า
 3. โต๊ะเขียนหนังสือ
 4. ราวตากผ้า

 บริการและสวัสดิการทั่วไป

 1. บริการแนะแนวและให้คำปรึกษา
 2. บริการให้ยืมกุญแจสำรอง
 3. บริการยาสามัญประจำบ้าน
 4. บริการร้านอาหาร-ร้านสะดวกซื้อ
 5. บริการซัก-อบ–รีดเสื้อผ้า
 6. บริการร้านทำผม
 7. บริการห้องคอมพิวเตอร์
 8. บริการห้องพระ-ห้องอ่านหนังสือ
 9. บริการเครื่องทำน้ำเย็น
 10. บริการสัญญาณ Internet ภายในห้องพัก (CMU JumboPlus)
 11. จัดเจ้าหน้าที่ ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง
 12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยและระบบแสกนลายนิ้วมือนักศึกษ
 13. บริการจัดรถนำส่งโรงพยาบาล กรณีนักศึกษาเจ็บป่วยในตอนกลางคืน
 14. จัดให้มีกล้องวงจรปิด ภายในหอพัก
 15. จัดให้มีบอร์ดให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ

หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 9 (หอพักสีชมพู)

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก
- โทรทัศน์ที่เชื่อมต่อในระบบยูบีซี
- จักรยานสำหรับให้นักศึกษาเช่า (รายวัน/รายเดือน)
- ห้องคอมพิวเตอร์
- เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
- เครื่องออกกำลังกาย
- ห้อง PANTRY
- ห้อง STUDY

หอพักสีชมพู มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 166 ห้อง
- ห้องพัก 2 คน จำนวน 160 ห้อง
- ห้องพัก 4 คน จำนวน 6 ห้อง

หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 10 (หอพัก 40 ปี)

เลขที่ 239/10 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4777 ต่อ 1001 , 1114 , โทรสาร 0-5394-4779

รายละเอียดห้องพัก
เป็นหอพักที่เปิดรับเฉพาะนักศึกษาหญิง ระดับปริญญาตรีทุกคณะ เป็นทางเลือกแก่นักศึกษาในด้านที่พักอาศัย ที่มีความพร้อมของบริการด้านต่างๆ เพื่อเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา


สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- ตู้เสื้อผ้า, เตียงนอนพร้อมฟูก, โต๊ะวางทีวี, โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
- โทรศัพท์
- จุดต่ออินเตอร์เน็ต
- พัดลม
- ตู้เย็น( 66 ห้อง)

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก
- ห้องออกกำลังกาย
- ห้องอ่านหนังสือ, ดูทีวี
- ห้องคอมพิวเตอร์
- มุมอ่านหนังสือพิมพ์
- ร้านค้า, ร้านอาหาร

หอพักแม่เหียะ

ตั้งอยู่ที่ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เลขที่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์โทรศัพท์ 053 948601-2,053 948610 โทรสาร 053 948610

รายละเอียดห้องพัก
หอพักแม่เหียะ ประกอบด้วยอาคาร 4 ชั้น โดยแยกเป็นอาคารชาย และอาคารหญิงเชื่อมต่อกัน
มีจำนวนห้องทั้งหมด 160 ห้อง
รับนักศึกษาได้ทั้งหมด 320 คน
นักศึกษาสามารถเข้าพักได้ทุกคณะทุกชั้นปี ห้องละ 2 ท่าน
คิดค่าบริการห้องพักแบบเหมาจ่าย

สวัสดิการภายในหอพัก
1. ห้องบริการคอมพิวเตอร์
2. เครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (@JumboPlus)
3. ห้องอ่านหนังสือ
4. เครื่องทำน้ำอุ่น
5. เตาไมโครเวฟ, ตู้เย็นในแต่ละชั้น, เครื่องต้มน้ำร้อน
6. เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (ส่วนกลาง), เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
7. บริการ ขสม.ช. สายศูนย์วิจัยแม่เหียะ

การบริการของหอพัก
1.ร้านสะดวกซื้อ
2.เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
3.ร้านซักอบรีด
4.ร้านรับซัก-ส่งเสื้อผ้า
- เตาไมโครเวฟ กระติกน้ำร้อน ตู้เย็น เครื่องกรองน้ำดื่ม (ส่วนกลาง)
- เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย
- รถบริการขสมช. สายศูนย์วิจัยแม่เหียะ (ฟรี)