TH  EN

หอพักมหาวิทยาลัย

หอพักมหาวิทยาลัย


หอพักนักศึกษา 13 อาคาร

ประกอบด้วยหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3,4,5,6,7 และหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1,2,3,4,5,6,7,8

ทั้งนี้ ราคาค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาทั้ง 13 อาคาร ไม่เท่ากัน และสามารถดูได้จาก ที่นี่


บริการที่จัดให้ในห้องพักนักศึกษา

 1. เตียงนอนพร้อมฟูก
 2. ตู้เสื้อผ้า
 3. โต๊ะเขียนหนังสือ
 4. ราวตากผ้า

 บริการและสวัสดิการทั่วไป

 1. บริการแนะแนวและให้คำปรึกษา
 2. บริการให้ยืมกุญแจสำรอง
 3. บริการยาสามัญประจำบ้าน
 4. บริการร้านอาหาร-ร้านสะดวกซื้อ
 5. บริการซัก-อบ–รีดเสื้อผ้า
 6. บริการร้านทำผม
 7. บริการห้องคอมพิวเตอร์
 8. บริการห้องพระ-ห้องอ่านหนังสือ
 9. บริการเครื่องทำน้ำเย็น
 10. บริการเครือข่ายไร้สายบริเวณส่วนกลางและบริเวณห้องพัก (Wifi JumboPlus)
 11. จัดเจ้าหน้าที่ ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง
 12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยและระบบแสกนลายนิ้วมือนักศึกษ
 13. บริการจัดรถนำส่งโรงพยาบาล กรณีนักศึกษาเจ็บป่วยในตอนกลางคืน
 14. จัดให้มีกล้องวงจรปิด ภายในหอพัก
 15. จัดให้มีบอร์ดให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ

หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 9 (หอพักสีชมพู)
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-944791

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก
- โทรทัศน์ที่เชื่อมต่อในระบบยูบีซี
- จักรยานสำหรับให้นักศึกษาเช่า (รายวัน/รายเดือน)
- ห้องคอมพิวเตอร์
- เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
- เครื่องออกกำลังกาย
- ห้อง PANTRY
- ห้อง STUDY

หอพักสีชมพู มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 166 ห้อง
- ห้องพัก 2 คน จำนวน 160 ห้อง
- ห้องพัก 4 คน จำนวน 6 ห้อง

หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 10 (หอพัก 40 ปี)

เลขที่ 239/10 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-944772

รายละเอียดห้องพัก
เป็นหอพักที่เปิดรับเฉพาะนักศึกษาหญิง ระดับปริญญาตรีทุกคณะ เป็นทางเลือกแก่นักศึกษาในด้านที่พักอาศัย ที่มีความพร้อมของบริการด้านต่างๆ เพื่อเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- ตู้เสื้อผ้า, เตียงนอนพร้อมฟูก, โต๊ะวางทีวี, โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
- โทรศัพท์
- พัดลม
- ตู้เย็น (66 ห้อง)

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก
- ห้องออกกำลังกาย
- ห้องอ่านหนังสือ, ดูทีวี
- ห้องคอมพิวเตอร์
- มุมอ่านหนังสือพิมพ์
- ร้านค้า, ร้านอาหาร
- บริการเครือข่ายไร้สายบริเวณส่วนกลางและบริเวณห้องพัก (Wifi JumboPlus)

หอพักแม่เหียะ
ตั้งอยู่ที่ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เลขที่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์โทรศัพท์ 053-948610

รายละเอียดห้องพัก
หอพักแม่เหียะ ประกอบด้วยอาคาร 4 ชั้น โดยแยกเป็นอาคารชาย และอาคารหญิงเชื่อมต่อกัน
มีจำนวนห้องทั้งหมด 160 ห้อง
รับนักศึกษาได้ทั้งหมด 320 คน
นักศึกษาสามารถเข้าพักได้ทุกคณะทุกชั้นปี ห้องละ 2 ท่าน
คิดค่าบริการห้องพักแบบเหมาจ่าย

สวัสดิการภายในหอพัก
1. ห้องบริการคอมพิวเตอร์
2. ห้องอ่านหนังสือ
3. เครื่องทำน้ำอุ่น
4. เตาไมโครเวฟ, ตู้เย็นในแต่ละชั้น, เครื่องต้มน้ำร้อน
5. เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (ส่วนกลาง), เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
6. บริการ ขสม.ช. สายศูนย์วิจัยแม่เหียะ
7. เครือข่ายไร้สายบริเวณส่วนกลางและบริเวณห้องพัก (Wifi JumboPlus)

การบริการของหอพัก
1.ร้านสะดวกซื้อ
2.เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
3.ร้านซักอบรีด
4.ร้านรับซัก-ส่งเสื้อผ้า
- เตาไมโครเวฟ กระติกน้ำร้อน ตู้เย็น เครื่องกรองน้ำดื่ม (ส่วนกลาง)
- เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย
- รถบริการขสมช. สายศูนย์วิจัยแม่เหียะ (ฟรี)

หอพักนักศึกษาชายอาคาร 1,2
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-944711

รายละเอียดห้องพัก
เป็นหอพักนักศึกษา ที่เปิดรับนักศึกษาชายทุกคณะ ที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป เป็นหอพักสร้างขึ้นใหม่ที่มีความพร้อมของบริการต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
- เตียงนอนพร้อมฟูกนอน
- ตู้เสื้อผ้า
- โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้
- ตู้รองเท้า
- ห้องน้ำในตัว
- ระเบียงห้องพร้อมราวตากผ้า
- เครื่องปรับอากาศ
- เครื่องทำน้ำอุ่น

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก
- ห้องอ่านหนังสือ 2 ห้อง
- ห้อง ITSC
- ห้องเตรียมอาหาร (pantry room) 2 ห้อง
- ห้องเครื่องซักผ้า-เครื่องอบผ้า หยอดเหรียญ
- ห้องรีดผ้า
- ลิฟท์

การรักษาความปลอดภัย
- ระบบประตูสแกนนิ้วมือ
- พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 11,12
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-944709

รายละเอียดห้องพัก
เป็นหอพักนักศึกษา ที่เปิดรับนักศึกษาหญิงทุกคณะ ที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป เป็นหอพักสร้างขึ้นใหม่ที่มีความพร้อมของบริการต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
- เตียงนอนพร้อมฟูกนอน
- ตู้เสื้อผ้า
- โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้
- ตู้รองเท้า
- ห้องน้ำในตัว
- ระเบียงห้องพร้อมราวตากผ้า
- เครื่องปรับอากาศ
- เครื่องทำน้ำอุ่น

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก
- ห้องอ่านหนังสือ 2 ห้อง
- ห้อง ITSC
- ห้องเตรียมอาหาร (pantry room) 2 ห้อง
- ห้องเครื่องซักผ้า-เครื่องอบผ้า หยอดเหรียญ
- ห้องรีดผ้า
- ลิฟท์
- เครือข่ายไร้สายบริเวณส่วนกลางและบริเวณห้องพัก (Wifi JumboPlus)

การรักษาความปลอดภัย
- ระบบประตูสแกนนิ้วมือ
- พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง