TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาองค์กร ตามแนวคิดแบบ Agile
01/02/2566     สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาองค์กร ตามแนวคิดแบบ Agile ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปรับ Mindset และนำ Agile ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการทำงานในองค์กร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย์ บรรยายให้ความรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร


ภาพประกอบข่าว :