TH  EN

ข่าวกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัยเบื้องต้น เเละซ้อมเเผนอพยพผู้ประสบภัย 2563

CMU KM day ประจำปี 2563

สืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563

พิธียกเสาเอกการก่อสร้างหอพักนักศึกษา AB CD EF GH (หอพักนักศึกษาชายอาคาร 1 เดิม)

โครงการเด็กหอสุขภาพดี ด้วยการออกกำลังกาย ครั้งที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน PM 2.5

เด็กหอพัก รักษาศีล 5

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

สำนักงานหอพักนักศึกษาจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก