TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัยเบื้องต้นและซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัย ประจำปีการศึกษา 2562

ทำบุญหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

The Dorms Diary ทุกความทรงจำเกิดขึ้นที่นี่ Season 2 ตอน Lets Sit and Say นั่งรถรางชมเมือง คุยเฟื่องเรื่องเชียงใหม่

โครงการพัฒนาการบริการ “ทำงานอย่างไรในยุคโลกพลิกโฉม”

วันชาวหอรวมใจ ต้อนรับน้องใหม่เข้าบ้าน 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้อุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ 2562

โครงการหอพักสร้างสุข "สร้างสุขอย่างไร ให้ผู้พักอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข"

สืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ CMU Dormitory Transformation ในยุค Disruptive

คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก