TH  EN

ข่าวกิจกรรม

ตัดตุงไส้หมู สืบสานวัฒนธรรมล้านนา 2562

รู้เท่าทันความเครียดและโรคซึมเศร้า 2562

ฮ่วมใจ๋หมู่เฮา สระเกล้าดำหัว 62

Big Cleaning Dorm Day 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้(DORM-KM)

The Dorm’s Dairy ทุกความทรงจำเกิดขึ้นที่นี่ ตอน Relax (เด็กหอดุ๊กดิ๊ก Aerobic For Health) ครั้งที่ 3

ต้อนรับคณะทีมงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาดูงานด้านระบบการจองหอพัก และการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก

ต้อนรับคณะทีมงานศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โครงการอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก