TH  EN

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมประกวดการทำลาบ ในวันพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

โครงการสืบสานประเพณีไทยปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้บริหาร และอดีตผู้บริหาร ประจำปี 2566

โครงการอบรมหลักสูตร “การให้คำปรึกษาและกำลังใจอย่างมีคุณภาพ”

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษาและการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ประมวลภาพกิจกรรมการตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณหอพักนักศึกษา งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาองค์กร ตามแนวคิดแบบ Agile

ผู้บริหารพบบุคลากร และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานหอพักนักศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13

ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยหอพัก ประจำปี 2565

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก