TH  EN

ข่าวกิจกรรม

อบรมภาวะความเป็นผู้นำ ปีการศึกษา 2567

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Reprofile ของสำนักงานหอพักนักศึกษา

คณะบุคลากร และคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบปี พ.ศ. 2566-2569

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน “ร้อยความรัก จากใจชาวหอพัก”

กิจกรรม Work Shop “โครงการทำขนมวงไทลื้อ ฝีมือเด็กหอ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัยเบื้องต้น และซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัย ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม Work Shop เย็บถุงย่ามล้านนา “โครงการ ถุงย่าม DIY”

คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก