TH  EN

ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารพบบุคลากร และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานหอพักนักศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13
06/10/2565สำนักงานหอพักนักศึกษาจัดงานผู้บริหารพบบุคลากร และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานหอพักนักศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ


ภาพประกอบข่าว :