TH  EN

ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะทีมงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาดูงานด้านระบบการจองหอพัก และการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก

ต้อนรับคณะทีมงานศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โครงการอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบโล่และเงินรางวัล ในการประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 53

The Dorm’s Diary ทุกความทรงจำเกิดขึ้นที่นี้ ตอน Recover (ค่ายรักษ์ป่า พัฒนาโรงเรียน)

โครงการศึกษาดูงานแสดงสายพันธุ์ดอกไม้และผัก 2562 "ทรอพิคาน่า ฟลอร่า แอนด์ การ์เด้น"

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 และร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร

จัดสวนต้อนรับการกลับบ้านของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 53

พิธีถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก