TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการเด็กหอสุขภาพดี ด้วยการออกกำลังกาย ครั้งที่ 1
12/02/2563             เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานหอพักนักศึกษาได้จัดโครงการ เด็กหอสุขภาพดี ด้วยการออกกำลังกาย ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรในหอพักนักศึกษาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการออกกำลังกายด้วยการโยคะ ซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบง่ายๆ ที่นักศึกษาสามารถทำได้ด้วยตนเอง


ภาพประกอบข่าว :