TH  EN

ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญสำนักงานหอพักนักศึกษาใหม่
26/12/2562     สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 พร้อมกับปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 ของอาคาร เป็นสำนักงานหอพักนักศึกษาใหม่ และได้จัดพิธีทำบุญสำนักงานหอพักนักศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.09 – 12.00 น.

    สำนักงานหอพักนักศึกษาได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญสำนักงานหอพักนักศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการส่วนงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานหอพักนักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ
ภาพประกอบข่าว :