TH  EN

ข่าวกิจกรรม

The Dorm’s Diary ทุกความทรงจำเกิดขึ้นที่นี่ season 2 ตอน Natural connection (คืนใจสู่ธรรมชาติ) 2562
17/12/2562สำนักงานหอพักนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม The Dorm’s Diary ทุกความทรงจำเกิดขึ้นที่นี่ season 2 ตอน Natural connection (คืนใจสู่ธรรมชาติ) ระหว่างวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2562 ณ สถานปฏิบัติธรรมถ้ำตุ๊ปู่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยกิจกรรมภายในค่ายจะสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการใช้ธรรมชาติเป็นแหล่งในการให้ความรู้ต่างๆ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เห็นถึงความจริงของชีวิต และการดำรงอยู่ของธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และสามารถนำสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้กับชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี


ภาพประกอบข่าว :