TH  EN

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 และ 2 และหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11 และ 12
08/07/2565สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการทำบุญหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1, 2 และหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11, 12 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาที่พักอาศัย สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 06.00 – 10.00 น. ณ หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1, 2 และหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11, 12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวแทนหัวหน้าส่วนงานในมหาวิทยาลัย ผู้บริหารของสำนักงานหอพักนักศึกษา บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว


ภาพประกอบข่าว :