TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (Personal Data Protection Act)
22/06/2565สำนักงานหอพักนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (Personal Data Protection Act) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงาน


ภาพประกอบข่าว :