ข่าวประกาศทั่วไป ข่าวรับสมัครงาน ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ ข่าวประชาสัมพันธ์

news

โครงการสืบสานประเพณีไทย ปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้บริหาร ประจำปี 2559

โครงการสืบสานประเพณีไทย ปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้บริหาร ประจำปี 2559      เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย ปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้บริหาร ประจำปี 2559 และได้เรียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมดำหัวปีใหม่ นำโดย - รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม - อาจารย์เฉลิมเกียรติ ณ ปั่น ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย - อาจารย์เพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา - อาจารย์วันเพ็ญ บุญยืน อดีตผู้อำนวยกองกิจการนักศึกษา - อาจารย์สมศรี สุทธสุภา อดีตหัวหน้างานหอพักนักศึกษา      บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความปลาบปลื้มใจ การแสดงถึงความเคารพผู้บังคับบัญชา ขอขมาจากการล่วงเกิน พร้อมทั้งขอพรจากผู้บริหารฯ และผู้อาวุโส รวมไปถึงได้โอกาสพบปะสังสรรค์ เสริมสร้างความรัก ผูกมิตรไมตรี และสร้างความสนุกสนาน ความสามัคคีในองค์กร รวมถึงเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ภาพบรรยากาศในงาน         ข่าวกิจกรรม

news

จัดเตรียมสวนดอกไม้บริเวณหอพักหญิงอาคาร 2 และ 3 เพื่อเตรียมต้อนรับบัณฑิต มช. ปี 59

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา และนักศึกษาในหอพักนักศึกษาร่วมด้วยช่วยกันจัดเตรียมสวนดอกไม้บริเวณหอพักหญิงอาคาร 2 และ 3 เพื่อเตรียมต้อนรับบัณฑิต มช. ปี 59 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่ -คลิ๊ก-    ลิงค์ภายใน

 

ลิงค์ภายนอก