• University Dormitory Office

  ดูภาพเพิ่มเติม
 • เด็กหอรวมใจ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในหอพัก

  สำนักงานหอพักนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
  จัดกิจกรรมเด็กหอรวมใจรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในหอพักขึ้น
  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.
  ณ ลานกิจกรรมหน้าหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1

  ดูรายละเอียด
 • พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการหอพักนักศึกษา

  ประมวลภาพ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการหอพักนักศึกษา

  ดูรายละเอียด
 • วันชาวหอรวมใจต้อนรับน้องใหม่เข้าบ้าน ปีการศึกษา 2560

  โครงการ “วันชาวหอรวมใจ ต้อนรับน้องใหม่เข้าบ้าน ปีการศึกษา 2560”

  ดูรายละเอียด
 • Renovate Dormitory Chiangmai University

  ภาพตัวอย่างหอพักต้นแบบ 4 อาคาร

  ดูรายละเอียด


 กฏ ระเบียบ และข้อบังคับ ข่าวรับสมัครงาน ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการลิงค์ภายใน

 
 
 

ลิงค์ภายนอก