• University Dormitory Office

  ดูภาพเพิ่มเติม
 • พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการหอพักนักศึกษา

  ประมวลภาพ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการหอพักนักศึกษา

  ดูรายละเอียด
 • วันชาวหอรวมใจต้อนรับน้องใหม่เข้าบ้าน ปีการศึกษา 2560

  โครงการ “วันชาวหอรวมใจ ต้อนรับน้องใหม่เข้าบ้าน ปีการศึกษา 2560”

  ดูรายละเอียด
 • Renovate Dormitory Chiangmai University

  ภาพตัวอย่างหอพักต้นแบบ 4 อาคาร

  ดูรายละเอียด


 ข่าวประกาศทั่วไป__ กฏ ระเบียบ และข้อบังคับ ข่าวรับสมัครงาน ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการลิงค์ภายใน

 

ลิงค์ภายนอก