TH  EN

กำหนดการและวิธีการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา

- For English 

  กำหนดการชำระเงินภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565

  • นักศึกษาที่เข้าพักต่อเนื่องและเข้าพักใหม่ ชำระเงินระหว่าง วันที่ 15-31 มี.ค. 2566
   - หอพักนักศึกษาชายอาคาร 5
   - หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 1
   - หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 9 (หอพักสีชมพู)
   - หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 10 (หอพัก40ปี)
   - หอพักนักศึกษา พื้นที่จัดการศึกษาแม่เหียะ (หอพักแม่แหียะ)
   โดยชำะเงินได้ที่
   https://dormitory-student.mis.cmu.ac.th/
   (ข้อมูลการชำระเงินจะปรากฎในระบบก่อนช่วงเวลาชำระเงินประมาณ 2-3 วัน)
   *หากชำระเงินเกินเวลาที่กำหนด จะมีค่าปรับวันละ 20 บาท (สูงสุดไม่เกิน 200 บาท)

  กำหนดการชำระเงินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • นักศึกษารุ่นพี่ให้ชำระเงินระหว่าง วันที่ 1-10 พ.ค. 2566
   โดยชำะเงินได้ที่ https://dormitory-student.mis.cmu.ac.th/
   *หากชำระเงินเกินเวลาที่กำหนด จะมีค่าปรับวันละ 20 บาท (สูงสุดไม่เกิน 200 บาท) อ้างอิงจากประกาศดังกล่าว
 •  
  • สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จองหอพักนักศึกษานานาชาติ ให้ติดตามประกาศกำหนดการชำระเงินในเดือน พฤษภาคม 2566 ต่อไป
 •  
  • นักศึกษาใหม่ TCAS & IPAS(นักศึกษาไทย) รอบที่ 1 ให้ชำระเงินระหว่าง วันที่ 20-25 ก.พ. 2566
   โดยชำะเงินได้ที่
   https://dormitory-student.mis.cmu.ac.th/
   (ข้อมูลการชำระเงินจะปรากฎในระบบก่อนช่วงเวลาชำระเงินประมาณ 2-3 วัน)
   *หากนักศึกษาที่จองได้ ไม่ชำระเงินในระยะเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ที่พัก และนำที่พักดังกล่าวไปจัดสรรให้กับนักศึกษาที่มีสิทธิ์จองในรอบถัดไป

  กำหนดการชำระเงินภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  • นักศึกษาที่พักต่อเนื่อง ให้ชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 5-31 ต.ค. 2565
   - หอพักนักศึกษาชายอาคาร 3, 4, 5, 6 และ 7
   - หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8
   - หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 9 (หอพักสีชมพู)
   - หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 10 (หอพัก40ปี)
   - หอพักนักศึกษา พื้นที่จัดการศึกษาแม่เหียะ (หอพักแม่แหียะ)

  • นักศึกษาที่เข้าพักใหม่ (สมัครผ่านระบบจองหอพักฯ) ให้ชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 1-10 พ.ย. 2565

   ชำะเงินได้ที่ https://dormitory-student.mis.cmu.ac.th/
   *หากชำระเงินเกินเวลาที่กำหนด จะมีค่าปรับวันละ 20 บาท (สูงสุดไม่เกิน 200 บาท)

ข้อมูลการชำระเงิน QR Code จะปรากฏระหว่างวันที่กำหนดไว้ด้านบนเท่านั้น


  หมายเหตุ : *การชำระเงินด้วยวิธี QR Payment ให้นักศึกษาทำการเข้าสู่ระบบด้วยตัวเอง เพื่อให้ระบบสร้าง QR Code ที่เป็นข้อมูลของตัวนักศึกษาเองเท่านั้น (ห้าม Capture แล้วส่งต่อให้เพื่อน หรือชำระเงินผ่าน QR Code ที่ไม่ใช่ของนักศึกษาเอง)

  1. ให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการสร้าง QR Code ที่เป็นข้อมูลของนักศึกษาเอง


- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาใหม่) ให้ใช้ เลขบัตรประชาชนหรือเลขพาสปอร์ต(สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) และ วัน/เดือน/ปี(วันเกิด) สำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบ https://dormitory-student.mis.cmu.ac.th/ หลังจากการเข้าสู่ระบบฯ นักศึกษาจะต้องกรอก e-mail ชั่วคราวของนักศึกษา เพื่อใช้ในการส่งใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นนักศึกษาจึงจะสามารถดำเนินการชำระเงินตามรายการที่ปรากฏได้


- นักศึกษารุ่นพี่ (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) ให้ใช้ CMU ACCOUNT (mail@cmu.ac.th) ในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบ https://dormitory-student.mis.cmu.ac.th/ หลังจากการเข้าสู่ระบบและได้ทำการชำระเงินแล้ว ระบบจะใช้บัญชีอีเมลมหาวิทยาลัยของนักศึกษาในการส่งใบเสร็จการชำระเงิน  2. การชำระเงินสามารถชำระเงินด้วยวิธี QR Payment เท่านั้น


      - หลังจากเข้าสู่ระบบให้เลือกรายการชำระหนี้ที่ปรากฏในระบบ และกดปุ่มชำระเงิน เพื่อสแกน QR Code ในระบบผ่าน Mobile Banking (ใช้ได้ทุกธนาคาร)