TH  EN

กำหนดการและวิธีการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา

- For English 

กำหนดการชำระเงินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  • นักศึกษาใหม่ TCAS & IPAS(นักศึกษาไทย) รอบที่ 1ให้ชำระเงินระหว่าง วันที่ 1-10 มีนาคม 2567
   โดยชำะเงินได้ที่
   https://dormitory-student.mis.cmu.ac.th/
   (ข้อมูลการชำระเงินจะปรากฎในระบบก่อนช่วงเวลาชำระเงินประมาณ 1-2 วัน)
   *หากนักศึกษาที่จองได้ ไม่ชำระเงินในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าพัก อ้างอิงจากประกาศดังกล่าว
   **ข้อมูลการชำระเงินจะแสดงในระบบฯ ก่อนเริ่มชำระเงิน 2-3 วัน
 •  
  • สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จองหอพักนักศึกษานานาชาติ การชำระเงินให้ติดต่อโดยตรงกับทางหอพักนักศึกษานานาชาติ +66 5394 2881 to 4

กำหนดการชำระเงินภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

  • นักศึกษาที่เข้าพักต่อเนื่อง และนักศึกษาเข้าพักใหม่ที่จองหอพักนักศึกษาออนไลน์ (ระหว่างวันที่ 8-13 มีนาคม 2567)
   - หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6
   - หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 หญิงอาคาร 9 (หอพักสีชมพู) และหญิงอาคาร 10 (หอพัก 40 ปี)
   - หอพักนักศึกษา พื้นที่จัดการศึกษาแม่เหียะ (หอพักแม่แหียะ)
   ให้ชำระเงินระหว่างวันที่ 20 - 31 มีนาคม 2567
   โดยชำะเงินได้ที่ https://dormitory-student.mis.cmu.ac.th/
   (ข้อมูลการชำระเงินจะปรากฎในระบบก่อนช่วงเวลาชำระเงินประมาณ 1-2 วัน)
   *หากชำระเงินเกินเวลาที่กำหนด จะมีค่าปรับวันละ 20 บาท (สูงสุดไม่เกิน 200 บาท) อ้างอิงจากประกาศดังกล่าว
 •  
  • สำหรับนักศึกษาที่พักต่อเนื่อง และเข้าพักใหม่
   - หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1, 2 (053944711)
   - หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11, 12 (053944710)
   - หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร A, B (053944756 หรือ 053944757)

   ให้ติดตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของหอพักฯ หรือโทรสอบถามหอพักฯ โดยตรง


กำหนดการชำระเงินภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • นักศึกษาที่เข้าพักต่อเนื่อง และนักศึกษาเข้าพักใหม่ที่จองหอพักนักศึกษาออนไลน์ (ระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2566)
   - หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3-7
   - หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1-10
   - หอพักนักศึกษา พื้นที่จัดการศึกษาแม่เหียะ (หอพักแม่แหียะ)
   ให้ชำระเงินระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ถึง 8 พฤศจิกายน 2566
   โดยชำะเงินได้ที่ https://dormitory-student.mis.cmu.ac.th/

   (ข้อมูลการชำระเงินจะปรากฎในระบบก่อนช่วงเวลาชำระเงินประมาณ 1-2 วัน)
   *หากชำระเงินเกินเวลาที่กำหนด จะมีค่าปรับวันละ 20 บาท (สูงสุดไม่เกิน 200 บาท) อ้างอิงจากประกาศดังกล่าว

  • สำหรับนักศึกษาที่พักต่อเนื่อง และเข้าพักใหม่
   - หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1, 2 (053944711)
   - หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11, 12 (053944710)
   - หอพักนักศึกษานานาชาติ อาคาร A, B (053944756 หรือ 053944757)

   ให้ติดตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของหอพักฯ หรือโทรสอบถามหอพักฯ โดยตรง
 •  

ข้อมูลการชำระเงิน QR Code จะปรากฏระหว่างวันที่กำหนดไว้ด้านบนเท่านั้น


  หมายเหตุ : *การชำระเงินด้วยวิธี QR Payment ให้นักศึกษาทำการเข้าสู่ระบบด้วยตัวเอง เพื่อให้ระบบสร้าง QR Code ที่เป็นข้อมูลของตัวนักศึกษาเองเท่านั้น (ห้าม Capture แล้วส่งต่อให้เพื่อน หรือชำระเงินผ่าน QR Code ที่ไม่ใช่ของนักศึกษาเอง)

  1. ให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการสร้าง QR Code ที่เป็นข้อมูลของนักศึกษาเอง


- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาใหม่) ให้ใช้ เลขบัตรประชาชนหรือเลขพาสปอร์ต(สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) และ วัน/เดือน/ปี(วันเกิด) สำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบ https://dormitory-student.mis.cmu.ac.th/ หลังจากการเข้าสู่ระบบฯ นักศึกษาจะต้องกรอก e-mail ชั่วคราวของนักศึกษา เพื่อใช้ในการส่งใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นนักศึกษาจึงจะสามารถดำเนินการชำระเงินตามรายการที่ปรากฏได้


- นักศึกษารุ่นพี่ (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) ให้ใช้ CMU ACCOUNT (mail@cmu.ac.th) ในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบ https://dormitory-student.mis.cmu.ac.th/ หลังจากการเข้าสู่ระบบและได้ทำการชำระเงินแล้ว ระบบจะใช้บัญชีอีเมลมหาวิทยาลัยของนักศึกษาในการส่งใบเสร็จการชำระเงิน  2. การชำระเงินสามารถชำระเงินด้วยวิธี QR Payment เท่านั้น


      - หลังจากเข้าสู่ระบบให้เลือกรายการชำระหนี้ที่ปรากฏในระบบ และกดปุ่มชำระเงิน เพื่อสแกน QR Code ในระบบผ่าน Mobile Banking (ใช้ได้ทุกธนาคาร)