TH  EN

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2561งานจัดจ้างเหมาติดตั้งตู้เก็บกุญแจประตูหนีไฟพร้อมค่าแรงติดตั้งของหอพักนักศึกษาชาย อาคาร3,4 และหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 6 จำนวน 6 ชุด
ไฟล์แนบ : 20190731_pro1.pdf