กุญแจเด็กหอใน

สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 สามารถอ่านดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมตัวเพื่อจะเข้าหอพัก
ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานหอพักนักศึกษา คลิกที่รูปเพื่อเข้าอ่าน

จำนวนผู้เข้าอ่านทั้งหมด  4922 คน