TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

THE DORM’S STORY เรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นเพราะเรา ตอน STORY OF GOODNEES ทำบุญหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564
08/11/2564เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ THE DORM’S STORY เรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นเพราะเรา ตอน STORY OF GOODNEES ทำบุญหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลต่อหอพักนักศึกษาและนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 โดยได้ดำเนินการตามมาตราการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการถ่ายทอดสดพิธีผ่านเพจสำนักงานหอพักนักศึกษา และเพจคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญหอพักนักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษา และตัวแทนนักศึกษาจากหอพักนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
ภาพประกอบข่าว :