TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง โรคจากการทำงาน และการใช้สิทธิ์กองทุนเงินทดแทน
27/11/2563สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง โรคจากการทำงาน และการใช้สิทธิ์กองทุนเงินทดแทน ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เพื่อให้บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจ ให้มีความตระหนักในการปฏิบัติตัวขณะทำงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือโรคที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน และเพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สิทธิ์กองทุนเงินทดแทน


ภาพประกอบข่าว :