TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการหอพักสร้างสุข "สร้างสุขอย่างไร ให้ผู้พักอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข"
25/07/2562รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ "มาร่วมกันเป็นเครือข่าย จะได้อะไรมากกว่าที่คิด" เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้น 


ภาพประกอบข่าว :