TH  EN

ข่าวกิจกรรม

สืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
12/07/2562สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยนำเทียนเข้าร่วมสมโภชกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และถวายเทียนเข้าพรรษา ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม(หมูบุ่น) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมจรรโลงจิตใจให้แก่บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน ที่จะต้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมสืบไป


ภาพประกอบข่าว :