TH  EN

ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะทีมงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาดูงานด้านระบบการจองหอพัก และการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก
08/03/2562เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะทีมงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาดูงานด้านระบบการจองหอพัก และการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ณ ห้องประชุม 1 หอพักชาย อาคาร 6


ภาพประกอบข่าว :