TH  EN

ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะทีมงานศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
05/03/2562เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารสำนักงานหอพักฯ ได้ให้การต้อนรับคณะทีมงานศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ห้องประชุม 1 หอพักชาย อาคาร 6


ภาพประกอบข่าว :