TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานแสดงสายพันธุ์ดอกไม้และผัก 2562 "ทรอพิคาน่า ฟลอร่า แอนด์ การ์เด้น"
08/02/2562เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานแสดงสายพันธุ์ดอกไม้และผัก 2562 "ทรอพิคาน่า ฟลอร่า แอนด์ การ์เด้น" ณ สถานีวิจัยและทดลอง "แฮปปี้ ฟาร์ม" บริษัท เอกะ อะโกร จำกัด เพื่อให้บุคลากรได้นำความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนางานภูมิทัศน์ของสำนักงานหอพักนักศึกษาต่อไป


ภาพประกอบข่าว :