TH  EN

ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
29/10/2561เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะกรรมการหอพักนักศึกษา และนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนผ้ากฐินสวยงามประจำปี 2561