TH  EN

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม Work Shop “โครงการทำขนมวงไทลื้อ ฝีมือเด็กหอ”
09/09/2566สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการทำขนมวงไทลื้อ ฝีมือเด็กหอ ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องอ่านหนังสือ หอหญิง 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไทลื้อ บ้านใบบุญ ดังนี้
  • แม่ครูพรรษา บัวมะลิ
  • แม่ครูผ่องศรี เทพมาลา

     เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหอพัก ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ ผ่านทางการทำ “ขนมวง” ซึ่งเป็นอาหารว่างภูมิปัญญาของชาวไทลื้อที่มีมาแต่โบราณซึ่งโดยพื้นฐานของตัวขนมวงนั้น เป็นการนำแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้ามาคลุกเคล้าพร้อมกับใส่กล้วยน้ำวาลงไป จากนั้นทำการนวดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงปั้นเป็นก้อนกลมๆ พร้อมกับใช้ไม้วนตรงกลางให้เป็นรูแล้วนำไปทอด เมื่อทอดจนได้ที่แล้ว(สีเหลืองกรอบ) จึงตักขึ้นมาพักไว้ จากนั้นนำไปชุบกับน้ำอ้อยที่ได้ทำการเคี่ยวไว้ และโรยงาขาวเพื่อเพิ่มความหอม ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม Work Shop จำนวน 30 คน ยังได้ร่วมกันทำขนมกันอย่างสนุกสนาน และสามารถนำความรู้จากกิจกรรมในครั้งนี้ไปต่อยอดในอนาคตได้ต่อไป
ภาพประกอบข่าว :