TH  EN

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม Work Shop เย็บถุงย่ามล้านนา “โครงการ ถุงย่าม DIY”
05/08/2566สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ ถุงย่าม DIY ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องอ่านหนังสือ หอหญิง 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีวิทยากรจากเครือข่ายครูภูมิปัญญา บริษัท เมืองงาม ครีเอชั่น
  • คุณสกาวกวิน กาญจนเสนา
  • คุณณัฐธดา โยธาคำมี
  • คุณยุทธการ ขันชัย

     เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหอพัก ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนล้านนาผ่าน “ถุงย่าม” ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา รวมไปถึงฝึกการใช้สมาธิจากการเย็บปักถุงย่าม นอกจากนี้ การนำถุงย่ามมาใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถลดการใช้ถุงพลาสติก และเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ถุงย่ามด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ในอนาคต โดยมีนักศึกษาหอพัก เข้าร่วมกิจกรรม Work Shop จำนวน 50 คน
ภาพประกอบข่าว :