TH  EN

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมประกวดการทำลาบ ในวันพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
18/05/2566เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 สำนักงนหอพักนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประกวดการทำลาบ ในวันพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำอาหารของชาวล้านนา ในช่วงของประเพณีสงกรานต์ โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ส่งทีมเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมากภาพประกอบข่าว :