TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการสืบสานประเพณีไทยปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้บริหาร และอดีตผู้บริหาร ประจำปี 2566
20/04/2566สำนักงานหอพักนักศึกษา จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้บริหาร และอดีตผู้บริหาร ประจำปี 2566 เพื่อรดน้ำขอพรผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยมี
  • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข อดีตรองอธิการบดี
  • รองศาสตราจารย์ถนอม คลอดเพ็ง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา
  • นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา
  • รองศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา
มาร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566


ภาพประกอบข่าว :