TH  EN

ข่าวกิจกรรม

ตัดตุงไส้หมู สืบสานวัฒนธรรมล้านนา
05/04/2561สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการตัดตุงไส้หมู สืบสานวัฒนธรรมล้านนาขึ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการทำตุงไส้หมูที่ใช้ในประเพณีสงกรานต์ และเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาให้อยู่คู่ล้านนาไทยสืบไป โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณจันทร์สม เผ่าพัฒน์ พนักงานพัสดุ สำนักงานหอพักนักศึกษา ในการเป็นวิทยากรสอนการทำตุงไส้หมู ตามแบบฉบับล้านนา ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆนักศึกษา และบุคลากรของสำนักงานหอพักนักศึกษาเป็นอย่างดี
ภาพประกอบข่าว :