TH  EN

ข่าวกิจกรรม

วันชาวหอรวมใจ ต้อนรับน้องใหม่เข้าบ้าน 2562
13/08/2562เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานหอพักนักศึกษาได้จัดโครงการ "วันชาวหอรวมใจต้อนรับน้องใหม่เข้าบ้าน ปีการศึกษา 2562" ณ หอพักนักศึกษา 14 อาคาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่หอพักนักศึกษา แนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตในหอพักให้เป็นสุขร่วมกับผู้อื่น เปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักซึ่งกันและกัน สร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีและความผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวหอพักนักศึกษาต่อกัน โดยในกิจกรรมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษาในด้านต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการให้ความรู้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกองพัฒนานักศึกษา หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้ส่งวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่เข้าสู่หอพักนักศึกษา


ภาพประกอบข่าว :