Tel. 053-944743 or 053-944749   |   TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

เด็กหอพัก รักษาศีล 5

โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

ฟุโรชิกิ การห่อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น...ทางเลือกใหม่เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟฟ้าและอัคคีภัยเบื้องต้น และการซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัย ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการจัดทำ Dorm – EdPEx

โครงการอบรมให้ความรู้ หลักสูตร “การให้บริการด้วยหัวใจและรอยยิ้ม

โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ และการช่วยฟื้นคืนชีพ

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการใช้ Smart Phone

คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก