TH  ENG

หอพักมหาวิทยาลัย

หอพักนักศึกษา 14 อาคาร

บริการที่จัดให้ในห้องพักนักศึกษา

 1. เตียงนอนพร้อมฟูก
 2. ตู้เสื้อผ้า
 3. โต๊ะเขียนหนังสือ
 4. ราวตากผ้า

 บริการและสวัสดิการทั่วไป

 1. บริการรับ-จ่ายไปรษณีย์ต่าง ๆ เช่น จดหมายลงทะเบียน ธนาณัติ พัสดุ โทรเลข
 2. บริการด้านการรับโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 22.00 น.
 3. บริการเครื่องเรียกภายใน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 22.00 น.
 4. บริการให้ยืมกุญแจสำรองและส่งคืนภายใน 1 ชั่วโมง
 5. บริการด้านเวชภัณฑ์ประจำบ้าน
 6. บริการด้านจัดรถนำส่งโรงพยาบาล กรณีนักศึกษาเจ็บป่วยในตอนกลางคืน
 7. บริการด้านซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด
 8. บริการด้านข่าวสารและการบันเทิง เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน  โทรทัศน์ และเคเบิลทีวี
 9. บริการแนะแนวและให้คำปรึกษา
 10. บริการห้องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ท ตั้งแต่เวลา 09.00 – 22.00 น.
 11. บริการห้องคาราโอเกะ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น.
 12. บริการร้านอาหารภายในหอพักนักศึกษา
  - หอพักนักศึกษาชายเปิดบริการ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น.
  - หอพักนักศึกษาหญิงเปิดบริการ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 20.00 น.
 13. บริการเครื่องทำน้ำเย็น
 14. บริการโทรศัพท์ทางไกล
 15. บริการซัก-อบรีด เสื้อผ้า ตั้งแต่เวลา 07.00 - 20.00 น.
 16. บริการแต่งผมบุรุษ-สตรี ตั้งแต่เวลา 07.00 - 20.00 น.
 17. บริการจำหน่ายตั๋ว เพื่อการเดินทางและบริการถ่ายเอกสารตั้งแต่ เวลา 07.30 - 21.00 น.
 18. บริการจำหน่ายสินค้าสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง
 19. บริการสถานที่ออกกำลังกาย
 20. บริการล้างอัดภาพสี และถ่ายรูป ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น.
 21. จัดเจ้าหน้าที่ ดูแล และอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
 22. จัด รปภ. ดูแลรักษาความปลอดภัยและตรวจบัตรขึ้น-ลง หอพักตลอด 24 ชั่วโมง

หอพักสีชมพู

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก
- โทรทัศน์ที่เชื่อมต่อในระบบยูบีซี
- จักรยานสำหรับให้นักศึกษาเช่า (รายวัน/รายเดือน)
- ห้องคอมพิวเตอร์
- เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
- เครื่องออกกำลังกาย
- ห้อง PANTRY
- ห้อง STUDY

หอพักสีชมพู มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 166 ห้อง
- ห้องพัก 2 คน จำนวน 160 ห้อง
- ห้องพัก 4 คน จำนวน 6 ห้อง

หอพัก40ปี

เลขที่ 239/10 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4777 ต่อ 1001 , 1114 , โทรสาร 0-5394-4779

รายละเอียดห้องพัก
เป็นหอพักที่เปิดรับเฉพาะนักศึกษาหญิง ระดับปริญญาตรีทุกคณะ เป็นทางเลือกแก่นักศึกษาในด้านที่พักอาศัย ที่มีความพร้อมของบริการด้านต่างๆ เพื่อเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา


สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- ตู้เสื้อผ้า, เตียงนอนพร้อมฟูก, โต๊ะวางทีวี, โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
- โทรศัพท์
- จุดต่ออินเตอร์เน็ต
- พัดลม
- ตู้เย็น( 66 ห้อง)

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก
- ห้องออกกำลังกาย
- ห้องอ่านหนังสือ, ดูทีวี
- ห้องคอมพิวเตอร์
- มุมอ่านหนังสือพิมพ์
- ร้านค้า, ร้านอาหาร

หอพักแม่เหียะ

ตั้งอยู่ที่ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เลขที่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์โทรศัพท์ 053 948601-2,053 948610 โทรสาร 053 948610

รายละเอียดห้องพัก
หอพักแม่เหียะ ประกอบด้วยอาคาร 4 ชั้น โดยแยกเป็นอาคารชาย และอาคารหญิงเชื่อมต่อกัน
มีจำนวนห้องทั้งหมด 160 ห้อง
รับนักศึกษาได้ทั้งหมด 320 คน
นักศึกษาสามารถเข้าพักได้ทุกคณะทุกชั้นปี ห้องละ 2 ท่าน
คิดค่าบริการห้องพักแบบเหมาจ่าย

สวัสดิการภายในหอพัก
1. ห้องบริการคอมพิวเตอร์
2. อินเตอร์เน็ตภายในห้องพัก
3. เครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (@JumboPlus)
4. ห้องอ่านหนังสือ
5. เครื่องทำน้ำอุ่น
6. เตาไมโครเวฟ, ตู้เย็นในแต่ละชั้น, เครื่องต้มน้ำร้อน
7. เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (ส่วนกลาง), เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
8. บริการ ขสม.ช. สายศูนย์วิจัยแม่เหียะ
9. รถแดง ขสมช. สายดอยคำ (ฟรี)

การบริการของหอพัก
1.ร้านสะดวกซื้อ
2.เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
3.ร้านซักอบรีด
4.ร้านรับซัก-ส่งเสื้อผ้า
- เตาไมโครเวฟ กระติกน้ำร้อน ตู้เย็น เครื่องกรองน้ำดื่ม (ส่วนกลาง)
- เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย
- รถแดง ขสมช. สายดอยคำ (ฟรี)