TH  EN

ข่าวกิจกรรม

บรรยายพิเศษให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสุขภาพของนักศึกษา
30/10/2563รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา เป็นประธานและบรรยายพิเศษให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสุขภาพของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นของนักศึกษาที่พักในหอพัก เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6


ภาพประกอบข่าว :