TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานแสดงสายพันธุ์ดอกไม้และผัก 2562 "ทรอพิคาน่า ฟลอร่า แอนด์ การ์เด้น"

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 และร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร

จัดสวนต้อนรับการกลับบ้านของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 53

พิธีถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

เด็กหอพัก รักษาศีล 5

โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

ฟุโรชิกิ การห่อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น...ทางเลือกใหม่เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟฟ้าและอัคคีภัยเบื้องต้น และการซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัย ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการจัดทำ Dorm – EdPEx

คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก