TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่งานสวนเข้าร่วมการอบรม การออกแบบปูนปั้นเพื่อใช้ประดับตกแต่งสวนและอาคาร

สำนักงานหอพักนักศึกษา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านหอพักนักศึกษา วันที่ 17-19 มิถุนายน 2562

อบรมภาวะความเป็นผู้นำ 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้(DORM-KM) ครั้งที่ 2

โครงการสืบสานประเพณีไทย ปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้บริหาร ประจำปี 2562

เด็กหอร่วมใจ สืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

ขันโตกสัมพันธ์ หอฉันและเธอ 2561

ตัดตุงไส้หมู สืบสานวัฒนธรรมล้านนา 2562

รู้เท่าทันความเครียดและโรคซึมเศร้า 2562

คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก