TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

โครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2563

เด็กหอเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ Season 2 ตอน 1000000 ก้าว ท้าใจ ให้เด็กหอสุขภาพดี 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัยเบื้องต้น เเละซ้อมเเผนอพยพผู้ประสบภัย 2563

CMU KM day ประจำปี 2563

สืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563

พิธียกเสาเอกการก่อสร้างหอพักนักศึกษา AB CD EF GH (หอพักนักศึกษาชายอาคาร 1 เดิม)

โครงการเด็กหอสุขภาพดี ด้วยการออกกำลังกาย ครั้งที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน PM 2.5

คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก