ข้อมูลการทำกิจกรรมทั้งหมด

จำนวนกิจกรรมที่เข้าร่วมทั้งหมด
1 กิจกรรม
จำนวนคะแนนหอพักทั้งหมด
-10 คะแนน
จำนวนกิจกรรมหอพักที่เข้าร่วม
0 กิจกรรม
จำนวนกิจกรรมกลางที่เข้าร่วม
1 กิจกรรม

กิจกรรมที่ได้เข้าร่วมทั้งหมด

ดูรายละเอียด
# ชื่อกิจกรรม หอพัก วันที่จัด วันที่สิ้นสุด คะแนนหอพัก สถานะกิจกรรม
1 Staff ช่วยถ่ายบาตรพระ กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 คณะกรรมการกลาง 2023-06-03 06:30:00 2023-06-03 08:30:00 -10 ดำเนินการรับสมัคร

โปสเตอร์กิจกรรม

Face 1

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

Staff ช่วยถ่ายบาตรพระ กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566
คณะกรรมการกลาง