ข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูลรายงานห้องพักทั้งหมด ของสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

# เดือน จำนวนห้องพัก(ห้อง) จำนวนผู้เข้าพัก(คน) จำนวนที่ว่าง(คน) หอพัก
1 กันยายน 2566 149 422 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
2 กันยายน 2566 93 186 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
3 กันยายน 2566 149 294 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
4 กันยายน 2566 168 406 98 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
5 กันยายน 2566 138 365 38 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
6 กันยายน 2566 119 323 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
7 กันยายน 2566 149 291 7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
8 กันยายน 2566 156 308 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
9 กันยายน 2566 154 453 9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
10 กันยายน 2566 80 119 14 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
11 กันยายน 2566 80 107 34 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
12 กันยายน 2566 149 296 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
13 กันยายน 2566 168 437 67 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
14 กันยายน 2566 162 298 26 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
15 กันยายน 2566 142 273 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
16 กันยายน 2566 503 964 42 หอพัก 40 ปี
17 กันยายน 2566 149 318 12 หอพักสีชมพู
18 กันยายน 2566 149 296 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
19 กันยายน 2566 148 294 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
20 กันยายน 2566 139 262 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
21 กันยายน 2566 140 246 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
22 สิงหาคม 2566 168 436 68 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
23 สิงหาคม 2566 149 298 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
24 สิงหาคม 2566 80 120 14 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
25 สิงหาคม 2566 80 107 34 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
26 สิงหาคม 2566 165 318 12 หอพักสีชมพู
27 สิงหาคม 2566 503 967 39 หอพัก 40 ปี
28 สิงหาคม 2566 162 300 24 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
29 สิงหาคม 2566 142 272 12 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
30 สิงหาคม 2566 149 297 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
31 สิงหาคม 2566 148 295 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
32 สิงหาคม 2566 138 370 33 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
33 สิงหาคม 2566 118 324 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
34 สิงหาคม 2566 149 422 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
35 สิงหาคม 2566 93 186 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
36 สิงหาคม 2566 149 297 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
37 สิงหาคม 2566 156 310 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
38 สิงหาคม 2566 140 264 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
39 สิงหาคม 2566 140 246 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
40 สิงหาคม 2566 149 296 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
41 สิงหาคม 2566 168 411 93 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
42 สิงหาคม 2566 154 454 8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
43 กรกฎาคม 2566 142 274 10 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
44 กรกฎาคม 2566 149 292 6 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
45 กรกฎาคม 2566 168 424 80 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
46 กรกฎาคม 2566 118 324 30 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
47 กรกฎาคม 2566 138 373 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
48 กรกฎาคม 2566 149 425 25 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
49 กรกฎาคม 2566 93 186 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
50 กรกฎาคม 2566 168 435 69 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
51 กรกฎาคม 2566 149 297 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
52 กรกฎาคม 2566 140 267 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
53 กรกฎาคม 2566 140 246 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
54 กรกฎาคม 2566 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
55 กรกฎาคม 2566 148 296 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
56 กรกฎาคม 2566 503 961 45 หอพัก 40 ปี
57 กรกฎาคม 2566 165 320 10 หอพักสีชมพู
58 กรกฎาคม 2566 162 304 20 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
59 กรกฎาคม 2566 149 296 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
60 กรกฎาคม 2566 156 310 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
61 กรกฎาคม 2566 154 461 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
62 กรกฎาคม 2566 80 117 18 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
63 กรกฎาคม 2566 80 105 38 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
64 มิถุนายน 2566 154 453 9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
65 มิถุนายน 2566 162 310 14 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
66 มิถุนายน 2566 142 272 14 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
67 มิถุนายน 2566 149 297 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
68 มิถุนายน 2566 168 439 65 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
69 มิถุนายน 2566 111 330 3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
70 มิถุนายน 2566 138 404 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
71 มิถุนายน 2566 149 292 6 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
72 มิถุนายน 2566 168 421 83 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
73 มิถุนายน 2566 80 115 22 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
74 มิถุนายน 2566 80 105 38 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
75 มิถุนายน 2566 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
76 มิถุนายน 2566 148 296 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
77 มิถุนายน 2566 156 310 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
78 มิถุนายน 2566 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
79 มิถุนายน 2566 503 965 41 หอพัก 40 ปี
80 มิถุนายน 2566 165 330 325 หอพักสีชมพู
81 มิถุนายน 2566 140 266 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
82 มิถุนายน 2566 140 247 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
83 พฤษภาคม 2566 150 0 450 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
84 พฤษภาคม 2566 93 0 186 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
85 พฤษภาคม 2566 150 70 230 หอพักสีชมพู
86 พฤษภาคม 2566 503 590 416 หอพัก 40 ปี
87 พฤษภาคม 2566 162 245 79 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
88 พฤษภาคม 2566 142 199 85 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
89 พฤษภาคม 2566 149 0 298 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
90 พฤษภาคม 2566 168 0 504 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
91 พฤษภาคม 2566 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
92 พฤษภาคม 2566 148 0 296 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
93 พฤษภาคม 2566 149 0 298 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
94 พฤษภาคม 2566 168 188 316 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
95 พฤษภาคม 2566 140 264 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
96 พฤษภาคม 2566 140 242 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
97 พฤษภาคม 2566 144 0 432 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
98 พฤษภาคม 2566 159 21 446 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
99 พฤษภาคม 2566 154 259 203 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
100 พฤษภาคม 2566 80 110 30 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
101 พฤษภาคม 2566 80 105 48 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
102 พฤษภาคม 2566 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
103 พฤษภาคม 2566 156 0 310 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
104 เมษายน 2566 162 244 80 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
105 เมษายน 2566 142 197 87 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
106 เมษายน 2566 150 309 141 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
107 เมษายน 2566 93 170 16 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
108 เมษายน 2566 140 262 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
109 เมษายน 2566 140 242 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
110 เมษายน 2566 159 340 127 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
111 เมษายน 2566 158 298 176 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
112 เมษายน 2566 156 260 50 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
113 เมษายน 2566 149 259 39 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
114 เมษายน 2566 150 52 248 หอพักสีชมพู
115 เมษายน 2566 503 453 553 หอพัก 40 ปี
116 เมษายน 2566 168 374 130 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
117 เมษายน 2566 149 230 68 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
118 เมษายน 2566 149 238 60 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
119 เมษายน 2566 168 387 117 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
120 เมษายน 2566 148 264 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
121 เมษายน 2566 149 260 38 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
122 เมษายน 2566 80 79 60 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
123 เมษายน 2566 80 77 66 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
124 เมษายน 2566 154 412 50 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
125 มีนาคม 2566 149 265 33 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
126 มีนาคม 2566 148 272 24 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
127 มีนาคม 2566 141 258 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
128 มีนาคม 2566 142 239 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
129 มีนาคม 2566 503 853 153 หอพัก 40 ปี
130 มีนาคม 2566 150 247 53 หอพักสีชมพู
131 มีนาคม 2566 93 170 16 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
132 มีนาคม 2566 150 315 135 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
133 มีนาคม 2566 156 268 42 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
134 มีนาคม 2566 149 264 34 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
135 มีนาคม 2566 158 297 177 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
136 มีนาคม 2566 159 346 121 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
137 มีนาคม 2566 162 258 66 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
138 มีนาคม 2566 142 228 56 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
139 มีนาคม 2566 168 380 124 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
140 มีนาคม 2566 149 251 47 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
141 มีนาคม 2566 154 425 37 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
142 มีนาคม 2566 80 103 26 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
143 มีนาคม 2566 80 97 30 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
144 มีนาคม 2566 149 246 52 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
145 มีนาคม 2566 168 390 114 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
146 กุมภาพันธ์ 2566 93 170 16 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
147 กุมภาพันธ์ 2566 150 318 132 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
148 กุมภาพันธ์ 2566 503 855 151 หอพัก 40 ปี
149 กุมภาพันธ์ 2566 168 392 112 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
150 กุมภาพันธ์ 2566 149 248 50 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
151 กุมภาพันธ์ 2566 162 271 53 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
152 กุมภาพันธ์ 2566 142 223 61 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
153 กุมภาพันธ์ 2566 156 270 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
154 กุมภาพันธ์ 2566 149 267 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
155 กุมภาพันธ์ 2566 141 255 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
156 กุมภาพันธ์ 2566 142 234 3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
157 กุมภาพันธ์ 2566 150 250 50 หอพักสีชมพู
158 กุมภาพันธ์ 2566 149 270 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
159 กุมภาพันธ์ 2566 148 275 21 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
160 กุมภาพันธ์ 2566 168 382 122 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
161 กุมภาพันธ์ 2566 149 252 46 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
162 กุมภาพันธ์ 2566 158 297 177 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
163 กุมภาพันธ์ 2566 80 109 22 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
164 กุมภาพันธ์ 2566 80 104 24 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
165 กุมภาพันธ์ 2566 154 430 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
166 กุมภาพันธ์ 2566 159 348 119 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
167 มกราคม 2566 164 247 93 หอพักสีชมพู
168 มกราคม 2566 150 317 133 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
169 มกราคม 2566 93 170 16 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
170 มกราคม 2566 149 248 50 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
171 มกราคม 2566 168 395 109 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
172 มกราคม 2566 158 297 177 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
173 มกราคม 2566 159 350 117 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
174 มกราคม 2566 503 854 152 หอพัก 40 ปี
175 มกราคม 2566 162 271 53 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
176 มกราคม 2566 142 241 43 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
177 มกราคม 2566 142 235 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
178 มกราคม 2566 156 270 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
179 มกราคม 2566 149 267 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
180 มกราคม 2566 149 270 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
181 มกราคม 2566 148 275 21 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
182 มกราคม 2566 168 381 123 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
183 มกราคม 2566 149 255 43 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
184 มกราคม 2566 154 433 29 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
185 มกราคม 2566 80 114 22 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
186 มกราคม 2566 80 113 22 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
187 มกราคม 2566 141 254 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
188 ธันวาคม 2565 450 318 132 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
189 ธันวาคม 2565 186 170 16 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
190 ธันวาคม 2565 156 271 39 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
191 ธันวาคม 2565 141 258 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
192 ธันวาคม 2565 142 240 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
193 ธันวาคม 2565 156 267 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
194 ธันวาคม 2565 162 263 61 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
195 ธันวาคม 2565 142 236 48 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
196 ธันวาคม 2565 158 294 180 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
197 ธันวาคม 2565 159 351 116 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
198 ธันวาคม 2565 166 250 94 หอพักสีชมพู
199 ธันวาคม 2565 168 382 122 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
200 ธันวาคม 2565 149 255 43 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
201 ธันวาคม 2565 149 249 49 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
202 ธันวาคม 2565 168 402 102 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
203 ธันวาคม 2565 503 859 147 หอพัก 40 ปี
204 ธันวาคม 2565 149 268 30 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
205 ธันวาคม 2565 148 275 21 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
206 ธันวาคม 2565 154 439 23 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
207 ธันวาคม 2565 80 114 22 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
208 ธันวาคม 2565 80 113 22 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
209 พฤศจิกายน 2565 150 310 140 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
210 พฤศจิกายน 2565 149 259 39 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
211 พฤศจิกายน 2565 162 273 51 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
212 พฤศจิกายน 2565 142 241 43 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
213 พฤศจิกายน 2565 503 746 260 หอพัก 40 ปี
214 พฤศจิกายน 2565 149 251 47 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
215 พฤศจิกายน 2565 168 401 103 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
216 พฤศจิกายน 2565 159 352 115 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
217 พฤศจิกายน 2565 158 299 331 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
218 พฤศจิกายน 2565 141 259 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
219 พฤศจิกายน 2565 142 235 4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
220 พฤศจิกายน 2565 149 252 46 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
221 พฤศจิกายน 2565 168 394 110 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
222 พฤศจิกายน 2565 149 249 49 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
223 พฤศจิกายน 2565 148 256 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
224 พฤศจิกายน 2565 93 174 12 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
225 พฤศจิกายน 2565 80 115 20 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
226 พฤศจิกายน 2565 80 112 24 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
227 พฤศจิกายน 2565 154 443 19 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
228 พฤศจิกายน 2565 166 256 88 หอพักสีชมพู
229 ตุลาคม 2565 503 974 32 หอพัก 40 ปี
230 ตุลาคม 2565 150 324 126 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
231 ตุลาคม 2565 162 254 70 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
232 ตุลาคม 2565 142 234 50 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
233 ตุลาคม 2565 149 282 16 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
234 ตุลาคม 2565 148 268 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
235 ตุลาคม 2565 149 261 37 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
236 ตุลาคม 2565 166 280 64 หอพักสีชมพู
237 ตุลาคม 2565 149 273 25 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
238 ตุลาคม 2565 168 411 93 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
239 ตุลาคม 2565 158 312 318 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
240 ตุลาคม 2565 159 366 101 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
241 ตุลาคม 2565 149 272 26 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
242 ตุลาคม 2565 156 288 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
243 ตุลาคม 2565 141 259 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
244 ตุลาคม 2565 142 231 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
245 ตุลาคม 2565 154 431 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
246 ตุลาคม 2565 80 114 24 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
247 ตุลาคม 2565 80 113 22 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
248 ตุลาคม 2565 168 414 90 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
249 ตุลาคม 2565 93 179 7 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
250 กันยายน 2565 168 427 77 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
251 กันยายน 2565 141 259 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
252 กันยายน 2565 142 215 13 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
253 กันยายน 2565 156 305 5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
254 กันยายน 2565 149 296 4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
255 กันยายน 2565 142 230 54 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
256 กันยายน 2565 162 255 69 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
257 กันยายน 2565 150 330 120 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
258 กันยายน 2565 168 428 76 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
259 กันยายน 2565 149 297 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
260 กันยายน 2565 159 387 80 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
261 กันยายน 2565 158 328 302 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
262 กันยายน 2565 166 285 59 หอพักสีชมพู
263 กันยายน 2565 148 293 3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
264 กันยายน 2565 93 185 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
265 กันยายน 2565 149 298 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
266 กันยายน 2565 168 431 73 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
267 กันยายน 2565 154 446 16 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
268 กันยายน 2565 80 116 20 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
269 กันยายน 2565 80 115 18 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
270 กันยายน 2565 503 981 25 หอพัก 40 ปี
271 กันยายน 2565 149 282 16 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
272 สิงหาคม 2565 93 186 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
273 สิงหาคม 2565 168 428 76 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
274 สิงหาคม 2565 149 284 14 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
275 สิงหาคม 2565 142 228 56 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
276 สิงหาคม 2565 162 254 70 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
277 สิงหาคม 2565 503 978 28 หอพัก 40 ปี
278 สิงหาคม 2565 93 185 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
279 สิงหาคม 2565 168 426 78 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
280 สิงหาคม 2565 149 298 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
281 สิงหาคม 2565 156 307 3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
282 สิงหาคม 2565 141 249 5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
283 สิงหาคม 2565 142 205 24 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
284 สิงหาคม 2565 154 449 13 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
285 สิงหาคม 2565 149 297 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
286 สิงหาคม 2565 168 431 73 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
287 สิงหาคม 2565 158 328 302 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
288 สิงหาคม 2565 159 391 76 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
289 สิงหาคม 2565 166 290 54 หอพักสีชมพู
290 สิงหาคม 2565 168 425 79 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
291 สิงหาคม 2565 93 185 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
292 สิงหาคม 2565 148 295 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
293 สิงหาคม 2565 149 296 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
294 สิงหาคม 2565 150 330 120 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
295 สิงหาคม 2565 80 114 22 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
296 สิงหาคม 2565 80 115 18 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
297 กรกฎาคม 2565 149 295 3 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
298 กรกฎาคม 2565 168 431 73 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
299 กรกฎาคม 2565 156 310 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
300 กรกฎาคม 2565 149 298 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
301 กรกฎาคม 2565 150 328 122 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
302 กรกฎาคม 2565 142 206 78 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
303 กรกฎาคม 2565 162 207 117 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
304 กรกฎาคม 2565 159 403 64 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
305 กรกฎาคม 2565 158 338 292 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
306 กรกฎาคม 2565 149 280 18 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
307 กรกฎาคม 2565 503 872 134 หอพัก 40 ปี
308 กรกฎาคม 2565 80 115 20 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
309 กรกฎาคม 2565 80 114 20 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
310 กรกฎาคม 2565 166 290 54 หอพักสีชมพู
311 กรกฎาคม 2565 149 297 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
312 กรกฎาคม 2565 148 295 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
313 กรกฎาคม 2565 168 426 78 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
314 กรกฎาคม 2565 93 186 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
315 กรกฎาคม 2565 141 247 7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
316 กรกฎาคม 2565 142 203 25 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
317 กรกฎาคม 2565 154 454 8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
318 มิถุนายน 2565 149 280 18 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
319 มิถุนายน 2565 162 324 35 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
320 มิถุนายน 2565 142 284 7 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
321 มิถุนายน 2565 168 416 88 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
322 มิถุนายน 2565 93 186 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
323 มิถุนายน 2565 149 296 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
324 มิถุนายน 2565 168 435 69 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
325 มิถุนายน 2565 154 461 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
326 มิถุนายน 2565 158 317 315 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
327 มิถุนายน 2565 159 405 62 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
328 มิถุนายน 2565 166 232 112 หอพักสีชมพู
329 มิถุนายน 2565 149 296 4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
330 มิถุนายน 2565 156 310 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
331 มิถุนายน 2565 142 229 26 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
332 มิถุนายน 2565 142 202 26 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
333 มิถุนายน 2565 150 335 115 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
334 มิถุนายน 2565 148 296 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
335 มิถุนายน 2565 149 296 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
336 มิถุนายน 2565 80 112 26 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
337 มิถุนายน 2565 80 111 26 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
338 มิถุนายน 2565 503 785 221 หอพัก 40 ปี
339 พฤษภาคม 2565 156 0 312 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
340 พฤษภาคม 2565 154 0 462 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
341 พฤษภาคม 2565 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
342 พฤษภาคม 2565 159 0 467 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
343 พฤษภาคม 2565 149 0 289 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
344 พฤษภาคม 2565 168 137 367 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
345 พฤษภาคม 2565 93 0 186 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
346 พฤษภาคม 2565 158 91 541 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
347 พฤษภาคม 2565 503 643 363 หอพัก 40 ปี
348 พฤษภาคม 2565 149 0 298 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
349 พฤษภาคม 2565 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
350 พฤษภาคม 2565 80 82 56 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
351 พฤษภาคม 2565 80 84 54 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
352 พฤษภาคม 2565 150 0 450 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
353 พฤษภาคม 2565 166 83 261 หอพักสีชมพู
354 พฤษภาคม 2565 149 0 298 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
355 พฤษภาคม 2565 168 0 504 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
356 เมษายน 2565 503 635 371 หอพัก 40 ปี
357 เมษายน 2565 149 0 298 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
358 เมษายน 2565 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
359 เมษายน 2565 158 29 603 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
360 เมษายน 2565 149 0 298 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
361 เมษายน 2565 168 0 504 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
362 เมษายน 2565 166 87 257 หอพักสีชมพู
363 เมษายน 2565 80 82 54 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
364 เมษายน 2565 80 85 52 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
365 เมษายน 2565 154 0 462 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
366 เมษายน 2565 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
367 เมษายน 2565 93 0 186 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
368 เมษายน 2565 168 196 308 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
369 เมษายน 2565 159 0 467 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
370 เมษายน 2565 156 0 312 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
371 เมษายน 2565 150 0 450 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
372 เมษายน 2565 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
373 มีนาคม 2565 168 403 101 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
374 มีนาคม 2565 93 176 10 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
375 มีนาคม 2565 80 97 32 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
376 มีนาคม 2565 80 103 24 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
377 มีนาคม 2565 166 164 180 หอพักสีชมพู
378 มีนาคม 2565 150 321 129 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
379 มีนาคม 2565 149 252 46 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
380 มีนาคม 2565 159 327 140 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
381 มีนาคม 2565 158 342 290 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
382 มีนาคม 2565 154 276 186 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
383 มีนาคม 2565 149 239 59 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
384 มีนาคม 2565 149 245 53 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
385 มีนาคม 2565 168 327 177 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
386 มีนาคม 2565 149 254 44 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
387 มีนาคม 2565 503 891 115 หอพัก 40 ปี
388 มีนาคม 2565 149 210 88 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
389 มีนาคม 2565 156 176 136 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
390 กุมภาพันธ์ 2565 168 403 101 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
391 กุมภาพันธ์ 2565 93 176 10 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
392 กุมภาพันธ์ 2565 149 239 59 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
393 กุมภาพันธ์ 2565 150 321 129 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
394 กุมภาพันธ์ 2565 149 251 47 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
395 กุมภาพันธ์ 2565 166 186 158 หอพักสีชมพู
396 กุมภาพันธ์ 2565 149 248 50 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
397 กุมภาพันธ์ 2565 168 327 177 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
398 กุมภาพันธ์ 2565 158 342 290 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
399 กุมภาพันธ์ 2565 159 327 140 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
400 กุมภาพันธ์ 2565 149 225 73 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
401 กุมภาพันธ์ 2565 149 254 44 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
402 กุมภาพันธ์ 2565 156 206 106 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
403 กุมภาพันธ์ 2565 154 276 186 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
404 กุมภาพันธ์ 2565 503 891 115 หอพัก 40 ปี
405 กุมภาพันธ์ 2565 80 101 30 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
406 กุมภาพันธ์ 2565 80 112 18 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
407 มกราคม 2565 149 250 48 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
408 มกราคม 2565 503 894 112 หอพัก 40 ปี
409 มกราคม 2565 168 325 179 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
410 มกราคม 2565 149 259 39 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
411 มกราคม 2565 80 111 24 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
412 มกราคม 2565 80 118 14 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
413 มกราคม 2565 168 402 102 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
414 มกราคม 2565 166 188 156 หอพักสีชมพู
415 มกราคม 2565 93 176 10 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
416 มกราคม 2565 154 276 186 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
417 มกราคม 2565 149 240 58 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
418 มกราคม 2565 149 219 79 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
419 มกราคม 2565 156 210 102 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
420 มกราคม 2565 150 321 129 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
421 มกราคม 2565 149 252 46 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
422 มกราคม 2565 158 341 291 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
423 มกราคม 2565 159 325 142 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
424 ธันวาคม 2564 159 326 141 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
425 ธันวาคม 2564 158 342 290 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
426 ธันวาคม 2564 168 402 102 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
427 ธันวาคม 2564 93 173 13 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
428 ธันวาคม 2564 80 111 26 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
429 ธันวาคม 2564 80 117 14 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
430 ธันวาคม 2564 149 261 37 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
431 ธันวาคม 2564 503 876 130 หอพัก 40 ปี
432 ธันวาคม 2564 154 275 187 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
433 ธันวาคม 2564 149 235 63 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
434 ธันวาคม 2564 149 210 88 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
435 ธันวาคม 2564 156 211 101 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
436 ธันวาคม 2564 149 253 45 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
437 ธันวาคม 2564 168 317 187 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
438 ธันวาคม 2564 166 188 156 หอพักสีชมพู
439 ธันวาคม 2564 150 339 111 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
440 ธันวาคม 2564 149 270 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
441 พฤศจิกายน 2564 149 181 117 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
442 พฤศจิกายน 2564 158 374 258 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
443 พฤศจิกายน 2564 159 347 103 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
444 พฤศจิกายน 2564 80 109 30 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
445 พฤศจิกายน 2564 80 117 14 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
446 พฤศจิกายน 2564 168 436 68 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
447 พฤศจิกายน 2564 93 185 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
448 พฤศจิกายน 2564 150 354 96 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
449 พฤศจิกายน 2564 149 271 27 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
450 พฤศจิกายน 2564 149 275 23 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
451 พฤศจิกายน 2564 166 172 172 หอพักสีชมพู
452 พฤศจิกายน 2564 149 259 39 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
453 พฤศจิกายน 2564 168 322 182 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
454 พฤศจิกายน 2564 156 173 139 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
455 พฤศจิกายน 2564 503 881 125 หอพัก 40 ปี
456 พฤศจิกายน 2564 149 191 107 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
457 พฤศจิกายน 2564 154 236 226 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
458 ตุลาคม 2564 154 246 216 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
459 ตุลาคม 2564 168 303 201 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
460 ตุลาคม 2564 149 226 72 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
461 ตุลาคม 2564 503 844 162 หอพัก 40 ปี
462 ตุลาคม 2564 149 222 76 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
463 ตุลาคม 2564 149 209 89 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
464 ตุลาคม 2564 168 439 65 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
465 ตุลาคม 2564 93 173 13 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
466 ตุลาคม 2564 158 410 222 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
467 ตุลาคม 2564 159 369 98 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
468 ตุลาคม 2564 150 343 107 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
469 ตุลาคม 2564 148 212 86 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
470 ตุลาคม 2564 156 223 89 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
471 ตุลาคม 2564 166 217 127 หอพักสีชมพู
472 ตุลาคม 2564 180 112 24 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
473 ตุลาคม 2564 180 119 8 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
474 ตุลาคม 2564 149 194 104 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
475 กันยายน 2564 166 220 124 หอพักสีชมพู
476 กันยายน 2564 158 414 218 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
477 กันยายน 2564 159 371 96 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
478 กันยายน 2564 168 461 43 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
479 กันยายน 2564 149 222 76 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
480 กันยายน 2564 154 259 203 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
481 กันยายน 2564 93 175 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
482 กันยายน 2564 156 225 87 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
483 กันยายน 2564 80 111 26 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
484 กันยายน 2564 80 118 8 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
485 กันยายน 2564 149 223 75 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
486 กันยายน 2564 503 844 162 หอพัก 40 ปี
487 กันยายน 2564 149 239 59 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
488 กันยายน 2564 168 310 194 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
489 กันยายน 2564 149 189 109 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
490 กันยายน 2564 150 385 65 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
491 กันยายน 2564 149 236 62 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
492 มกราคม 2559 300 280 20 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
493 มีนาคม 2559 150 282 18 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
494 สิงหาคม 2559 150 292 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
495 กันยายน 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
496 ตุลาคม 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
497 พฤศจิกายน 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
498 ธันวาคม 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
499 มกราคม 2560 150 283 17 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
500 มีนาคม 2560 150 285 15 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
501 กุมภาพันธ์ 2560 150 285 15 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
502 เมษายน 2560 150 287 13 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
503 พฤษภาคม 2560 150 287 13 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
504 มิถุนายน 2560 150 0 300 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
505 สิงหาคม 2560 150 298 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
506 กันยายน 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
507 ตุลาคม 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
508 ธันวาคม 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
509 พฤศจิกายน 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
510 มกราคม 2561 150 298 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
511 กุมภาพันธ์ 2561 150 296 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
512 มีนาคม 2561 150 296 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
513 เมษายน 2561 150 296 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
514 พฤษภาคม 2561 150 293 7 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
515 มิถุนายน 2561 150 0 300 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
516 กรกฎาคม 2561 150 0 300 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
517 สิงหาคม 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
518 ตุลาคม 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
519 กันยายน 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
520 พฤศจิกายน 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
521 ธันวาคม 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
522 มกราคม 2562 150 278 22 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
523 กุมภาพันธ์ 2562 150 280 20 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
524 มีนาคม 2562 150 279 21 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
525 เมษายน 2562 150 279 21 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
526 พฤษภาคม 2562 150 280 20 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
527 มิถุนายน 2562 150 0 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
528 กรกฎาคม 2562 150 0 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
529 กรกฎาคม 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
530 สิงหาคม 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
531 กันยายน 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
532 ตุลาคม 2562 150 299 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
533 พฤศจิกายน 2562 150 299 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
534 ธันวาคม 2562 150 299 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
535 มกราคม 2563 150 293 7 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
536 กุมภาพันธ์ 2563 150 296 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
537 มีนาคม 2563 150 295 5 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
538 เมษายน 2563 150 296 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
539 มิถุนายน 2563 150 4 296 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
540 พฤษภาคม 2563 150 38 262 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
541 กรกฎาคม 2563 149 293 5 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
542 สิงหาคม 2563 149 298 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
543 กันยายน 2563 149 298 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
544 ตุลาคม 2563 149 283 15 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
545 ตุลาคม 2563 149 298 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
546 พฤศจิกายน 2563 149 297 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
547 ธันวาคม 2563 149 279 19 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
548 มกราคม 2564 149 278 20 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
549 กุมภาพันธ์ 2564 149 279 19 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
550 มีนาคม 2564 149 279 19 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
551 เมษายน 2564 149 279 19 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
552 พฤษภาคม 2564 149 0 298 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
553 มิถุนายน 2564 149 293 5 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
554 มิถุนายน 2564 149 20 278 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
555 กรกฎาคม 2564 149 178 120 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
556 สิงหาคม 2564 149 240 58 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
557 มกราคม 2559 300 281 19 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
558 มีนาคม 2559 150 283 17 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
559 สิงหาคม 2559 150 292 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
560 กันยายน 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
561 ตุลาคม 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
562 พฤศจิกายน 2559 150 299 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
563 ธันวาคม 2559 150 299 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
564 มกราคม 2560 150 270 30 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
565 มีนาคม 2560 150 265 35 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
566 มีนาคม 2560 150 265 35 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
567 กุมภาพันธ์ 2560 150 265 35 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
568 เมษายน 2560 150 267 33 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
569 พฤษภาคม 2560 150 267 33 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
570 มิถุนายน 2560 150 0 300 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
571 สิงหาคม 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
572 กันยายน 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
573 ตุลาคม 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
574 ธันวาคม 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
575 พฤศจิกายน 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
576 มกราคม 2561 150 293 7 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
577 กุมภาพันธ์ 2561 150 295 5 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
578 มีนาคม 2561 150 296 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
579 เมษายน 2561 150 297 3 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
580 พฤษภาคม 2561 150 297 3 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
581 มิถุนายน 2561 150 0 300 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
582 กรกฎาคม 2561 150 0 300 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
583 สิงหาคม 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
584 ตุลาคม 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
585 กันยายน 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
586 พฤศจิกายน 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
587 ธันวาคม 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
588 มกราคม 2562 150 288 12 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
589 กุมภาพันธ์ 2562 150 287 13 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
590 มีนาคม 2562 150 288 12 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
591 เมษายน 2562 150 288 12 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
592 พฤษภาคม 2562 150 289 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
593 มิถุนายน 2562 150 0 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
594 กรกฎาคม 2562 150 0 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
595 กรกฎาคม 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
596 สิงหาคม 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
597 กันยายน 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
598 ตุลาคม 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
599 พฤศจิกายน 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
600 ธันวาคม 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
601 มกราคม 2563 150 289 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
602 กุมภาพันธ์ 2563 150 289 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
603 มีนาคม 2563 150 290 10 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
604 เมษายน 2563 150 288 12 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
605 มิถุนายน 2563 150 3 297 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
606 พฤษภาคม 2563 150 28 272 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
607 กรกฎาคม 2563 149 296 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
608 สิงหาคม 2563 149 298 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
609 กันยายน 2563 149 298 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
610 ตุลาคม 2563 149 279 19 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
611 พฤศจิกายน 2563 149 285 13 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
612 ธันวาคม 2563 149 280 18 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
613 มกราคม 2564 149 282 16 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
614 กุมภาพันธ์ 2564 149 281 17 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
615 มีนาคม 2564 149 280 18 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
616 เมษายน 2564 149 278 20 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
617 พฤษภาคม 2564 149 0 298 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
618 มิถุนายน 2564 149 9 289 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
619 กรกฎาคม 2564 149 292 6 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
620 สิงหาคม 2564 149 226 72 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
621 สิงหาคม 2564 149 226 72 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
622 มีนาคม 2558 172 511 27 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
623 กุมภาพันธ์ 2558 172 511 27 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
624 มกราคม 2558 172 511 27 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
625 เมษายน 2558 172 510 28 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
626 พฤษภาคม 2558 172 510 28 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
627 มิถุนายน 2558 105 248 67 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
628 กันยายน 2558 170 543 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
629 ตุลาคม 2558 170 537 6 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
630 มกราคม 2559 170 493 33 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
631 พฤศจิกายน 2558 170 528 15 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
632 กุมภาพันธ์ 2559 170 496 31 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
633 มีนาคม 2559 170 496 31 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
634 เมษายน 2559 170 495 32 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
635 พฤษภาคม 2559 170 495 32 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
636 สิงหาคม 2559 170 528 21 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
637 กันยายน 2559 170 530 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
638 ตุลาคม 2559 170 531 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
639 พฤศจิกายน 2559 170 528 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
640 ธันวาคม 2559 170 504 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
641 มกราคม 2560 170 508 20 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
642 กุมภาพันธ์ 2560 170 502 26 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
643 มีนาคม 2560 170 502 26 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
644 เมษายน 2560 170 502 26 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
645 พฤษภาคม 2560 170 502 26 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
646 มิถุนายน 2560 168 0 504 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
647 กรกฎาคม 2560 168 0 504 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
648 สิงหาคม 2560 169 508 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
649 กันยายน 2560 169 519 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
650 ตุลาคม 2560 169 519 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
651 พฤศจิกายน 2560 169 519 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
652 ธันวาคม 2560 169 502 17 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
653 มกราคม 2561 169 489 30 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
654 กุมภาพันธ์ 2561 169 490 29 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
655 มีนาคม 2561 169 491 28 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
656 เมษายน 2561 169 488 31 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
657 มิถุนายน 2561 168 0 504 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
658 กรกฎาคม 2561 168 0 504 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
659 สิงหาคม 2561 170 521 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
660 กันยายน 2561 170 523 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
661 ตุลาคม 2561 170 523 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
662 พฤศจิกายน 2561 170 522 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
663 ธันวาคม 2561 170 476 36 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
664 มกราคม 2562 170 477 46 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
665 กุมภาพันธ์ 2562 170 480 43 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
666 มีนาคม 2562 170 480 43 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
667 เมษายน 2562 170 480 43 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
668 พฤษภาคม 2562 170 480 43 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
669 มิถุนายน 2562 170 213 310 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
670 สิงหาคม 2562 170 525 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
671 กันยายน 2562 170 525 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
672 ตุลาคม 2562 170 525 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
673 พฤศจิกายน 2562 170 525 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
674 ธันวาคม 2562 170 500 25 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
675 มกราคม 2563 170 505 20 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
676 กุมภาพันธ์ 2563 170 506 19 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
677 มีนาคม 2563 170 502 23 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
678 เมษายน 2563 170 492 33 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
679 พฤษภาคม 2563 170 46 479 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
680 มิถุนายน 2563 170 12 493 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
681 กรกฎาคม 2563 170 495 21 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
682 สิงหาคม 2563 170 503 13 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
683 กันยายน 2563 170 503 13 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
684 ตุลาคม 2563 170 495 20 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
685 ตุลาคม 2563 170 502 14 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
686 ตุลาคม 2563 170 501 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
687 พฤศจิกายน 2563 170 501 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
688 ธันวาคม 2563 170 463 53 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
689 มกราคม 2564 170 462 54 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
690 กุมภาพันธ์ 2564 170 462 54 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
691 มีนาคม 2564 170 464 52 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
692 เมษายน 2564 170 464 52 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
693 พฤษภาคม 2564 168 100 68 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
694 มิถุนายน 2564 168 306 198 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
695 มิถุนายน 2564 168 36 468 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
696 กรกฎาคม 2564 168 218 286 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
697 สิงหาคม 2564 168 309 195 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
698 เมษายน 2558 170 520 15 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
699 มีนาคม 2558 170 520 15 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
700 มกราคม 2558 170 514 21 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
701 กุมภาพันธ์ 2558 170 517 18 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
702 พฤษภาคม 2558 170 520 15 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
703 กันยายน 2558 170 538 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
704 กรกฎาคม 2558 170 538 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
705 สิงหาคม 2558 170 538 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
706 ตุลาคม 2558 170 532 6 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
707 พฤศจิกายน 2558 170 529 9 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
708 มกราคม 2559 170 506 25 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
709 กุมภาพันธ์ 2559 170 508 22 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
710 มีนาคม 2559 170 509 21 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
711 เมษายน 2559 170 509 21 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
712 พฤษภาคม 2559 170 509 21 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
713 มิถุนายน 2559 81 172 71 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
714 สิงหาคม 2559 170 525 15 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
715 กันยายน 2559 170 524 3 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
716 ตุลาคม 2559 170 526 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
717 พฤศจิกายน 2559 170 522 5 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
718 ธันวาคม 2559 170 514 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
719 ธันวาคม 2559 170 514 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
720 มกราคม 2560 170 509 14 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
721 กุมภาพันธ์ 2560 170 512 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
722 มีนาคม 2560 170 510 13 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
723 เมษายน 2560 170 508 15 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
724 พฤษภาคม 2560 170 508 15 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
725 มิถุนายน 2560 168 208 296 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
726 กรกฎาคม 2560 168 208 296 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
727 สิงหาคม 2560 170 520 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
728 สิงหาคม 2560 170 520 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
729 กันยายน 2560 170 521 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
730 ตุลาคม 2560 170 520 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
731 พฤศจิกายน 2560 170 520 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
732 ธันวาคม 2560 170 514 7 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
733 มกราคม 2561 170 505 17 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
734 กุมภาพันธ์ 2561 170 507 15 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
735 มีนาคม 2561 170 506 16 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
736 เมษายน 2561 170 506 16 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
737 มิถุนายน 2561 169 215 292 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
738 กรกฎาคม 2561 169 216 291 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
739 สิงหาคม 2561 169 512 7 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
740 กันยายน 2561 169 514 5 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
741 ตุลาคม 2561 169 515 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
742 พฤศจิกายน 2561 169 515 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
743 ธันวาคม 2561 169 480 25 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
744 มกราคม 2562 169 484 35 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
745 กุมภาพันธ์ 2562 169 483 36 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
746 มีนาคม 2562 169 480 39 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
747 เมษายน 2562 169 474 42 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
748 พฤษภาคม 2562 168 464 55 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
749 มิถุนายน 2562 169 0 519 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
750 สิงหาคม 2562 170 522 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
751 กันยายน 2562 170 522 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
752 ตุลาคม 2562 170 522 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
753 พฤศจิกายน 2562 170 517 5 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
754 ธันวาคม 2562 170 503 19 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
755 มกราคม 2563 170 504 18 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
756 กุมภาพันธ์ 2563 170 502 20 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
757 มีนาคม 2563 170 499 23 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
758 เมษายน 2563 170 486 36 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
759 พฤษภาคม 2563 170 57 465 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
760 มิถุนายน 2563 170 11 494 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
761 กรกฎาคม 2563 169 496 16 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
762 สิงหาคม 2563 169 510 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
763 กันยายน 2563 169 508 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
764 พฤศจิกายน 2563 169 499 13 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
765 ตุลาคม 2563 169 504 8 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
766 ธันวาคม 2563 169 470 42 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
767 มกราคม 2564 169 470 42 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
768 กุมภาพันธ์ 2564 169 468 44 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
769 มีนาคม 2564 169 465 47 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
770 เมษายน 2564 169 412 100 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
771 พฤษภาคม 2564 168 0 504 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
772 มิถุนายน 2564 168 22 482 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
773 กรกฎาคม 2564 168 355 149 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
774 สิงหาคม 2564 168 460 44 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
775 ตุลาคม 2558 94 158 30 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
776 กันยายน 2558 94 191 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
777 สิงหาคม 2558 94 191 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
778 พฤศจิกายน 2558 94 156 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
779 กุมภาพันธ์ 2559 94 182 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
780 มกราคม 2559 94 186 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
781 มีนาคม 2559 94 185 3 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
782 พฤศจิกายน 2558 94 156 32 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
783 ธันวาคม 2558 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
784 เมษายน 2559 94 185 3 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
785 พฤษภาคม 2559 94 185 3 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
786 มิถุนายน 2559 94 15 173 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
787 สิงหาคม 2559 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
788 กรกฎาคม 2559 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
789 กันยายน 2559 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
790 ตุลาคม 2559 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
791 พฤศจิกายน 2559 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
792 ธันวาคม 2559 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
793 มกราคม 2560 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
794 กุมภาพันธ์ 2560 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
795 มีนาคม 2560 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
796 เมษายน 2560 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
797 พฤษภาคม 2560 94 0 188 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
798 กรกฎาคม 2560 94 185 3 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
799 มิถุนายน 2560 94 0 188 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
800 สิงหาคม 2560 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
801 กันยายน 2560 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
802 ตุลาคม 2560 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
803 พฤศจิกายน 2560 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
804 ธันวาคม 2560 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
805 มกราคม 2561 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
806 กุมภาพันธ์ 2561 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
807 มีนาคม 2561 94 187 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
808 สิงหาคม 2561 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
809 กันยายน 2561 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
810 ตุลาคม 2561 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
811 พฤศจิกายน 2561 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
812 ธันวาคม 2561 94 186 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
813 มกราคม 2562 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
814 กุมภาพันธ์ 2562 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
815 กุมภาพันธ์ 2562 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
816 มีนาคม 2562 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
817 เมษายน 2562 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
818 พฤษภาคม 2562 94 187 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
819 สิงหาคม 2562 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
820 กันยายน 2562 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
821 ตุลาคม 2562 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
822 พฤศจิกายน 2562 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
823 ธันวาคม 2562 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
824 มกราคม 2563 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
825 กุมภาพันธ์ 2563 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
826 มีนาคม 2563 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
827 เมษายน 2563 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
828 พฤษภาคม 2563 94 23 165 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
829 มิถุนายน 2563 94 14 174 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
830 กรกฎาคม 2563 93 181 5 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
831 สิงหาคม 2563 93 186 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
832 กันยายน 2563 93 186 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
833 พฤศจิกายน 2563 93 178 8 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
834 ตุลาคม 2563 93 185 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
835 ธันวาคม 2563 93 182 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
836 มกราคม 2564 93 184 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
837 กุมภาพันธ์ 2564 93 184 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
838 มีนาคม 2564 93 182 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
839 เมษายน 2564 93 153 33 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
840 พฤษภาคม 2564 93 0 186 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
841 มิถุนายน 2564 93 6 180 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
842 กรกฎาคม 2564 93 129 57 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
843 สิงหาคม 2564 93 175 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
844 ตุลาคม 2557 157 503 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
845 กันยายน 2557 157 498 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
846 เมษายน 2558 157 454 25 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
847 สิงหาคม 2557 157 483 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
848 มีนาคม 2558 157 456 23 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
849 พฤศจิกายน 2557 157 500 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
850 ธันวาคม 2557 157 496 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
851 มกราคม 2558 157 452 27 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
852 กุมภาพันธ์ 2558 157 456 23 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
853 เมษายน 2558 157 454 25 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
854 กรกฎาคม 2558 156 458 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
855 กันยายน 2558 156 469 10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
856 สิงหาคม 2558 156 470 9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
857 ตุลาคม 2558 156 475 4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
858 พฤศจิกายน 2558 156 424 55 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
859 ธันวาคม 2558 156 422 57 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
860 มกราคม 2559 156 426 53 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
861 กุมภาพันธ์ 2559 156 429 50 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
862 มีนาคม 2559 156 429 50 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
863 เมษายน 2559 156 429 50 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
864 มิถุนายน 2559 156 182 297 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
865 พฤษภาคม 2559 156 429 50 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
866 กรกฎาคม 2559 155 445 20 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
867 สิงหาคม 2559 155 459 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
868 กันยายน 2559 155 459 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
869 ตุลาคม 2559 155 455 10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
870 พฤศจิกายน 2559 155 455 10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
871 ธันวาคม 2559 155 425 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
872 มกราคม 2560 155 429 36 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
873 กุมภาพันธ์ 2560 155 430 35 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
874 มีนาคม 2560 155 428 37 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
875 เมษายน 2560 155 423 42 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
876 มิถุนายน 2560 155 423 42 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
877 พฤษภาคม 2560 155 423 42 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
878 กรกฎาคม 2560 155 462 3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
879 สิงหาคม 2560 155 462 3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
880 กันยายน 2560 155 459 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
881 ตุลาคม 2560 155 459 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
882 พฤศจิกายน 2560 155 459 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
883 ธันวาคม 2560 155 428 37 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
884 มกราคม 2561 155 436 29 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
885 กุมภาพันธ์ 2561 155 437 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
886 มีนาคม 2561 155 437 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
887 เมษายน 2561 155 435 30 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
888 สิงหาคม 2561 155 0 465 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
889 พฤษภาคม 2561 155 0 465 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
890 มิถุนายน 2561 155 0 465 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
891 กรกฎาคม 2561 155 452 3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
892 สิงหาคม 2561 155 464 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
893 กันยายน 2561 155 464 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
894 ตุลาคม 2561 155 444 21 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
895 พฤศจิกายน 2561 155 444 21 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
896 ธันวาคม 2561 155 440 25 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
897 มกราคม 2562 155 437 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
898 กุมภาพันธ์ 2562 155 437 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
899 มีนาคม 2562 155 437 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
900 เมษายน 2562 155 436 29 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
901 พฤษภาคม 2562 155 435 30 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
902 สิงหาคม 2562 155 455 10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
903 ตุลาคม 2562 155 453 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
904 กันยายน 2562 155 453 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
905 พฤศจิกายน 2562 155 441 24 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
906 ธันวาคม 2562 155 446 19 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
907 มกราคม 2563 155 451 13 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
908 กุมภาพันธ์ 2563 155 447 18 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
909 มีนาคม 2563 155 446 19 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
910 เมษายน 2563 155 446 19 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
911 มิถุนายน 2563 155 10 455 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
912 พฤษภาคม 2563 155 22 443 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
913 กรกฎาคม 2563 154 455 7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
914 สิงหาคม 2563 154 460 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
915 กันยายน 2563 154 462 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
916 ตุลาคม 2563 154 462 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
917 พฤศจิกายน 2563 154 460 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
918 ธันวาคม 2563 154 400 62 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
919 มกราคม 2564 154 400 62 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
920 กุมภาพันธ์ 2564 154 401 61 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
921 มีนาคม 2564 154 401 61 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
922 เมษายน 2564 154 401 61 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
923 พฤษภาคม 2564 154 0 462 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
924 มิถุนายน 2564 154 0 462 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
925 กรกฎาคม 2564 154 273 189 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
926 กรกฎาคม 2564 154 181 281 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
927 สิงหาคม 2564 154 232 230 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
928 เมษายน 2558 153 426 35 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
929 มีนาคม 2558 153 426 35 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
930 กันยายน 2558 153 447 7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
931 ตุลาคม 2558 153 404 50 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
932 พฤศจิกายน 2558 153 409 45 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
933 ธันวาคม 2558 153 414 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
934 มกราคม 2559 153 408 46 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
935 กุมภาพันธ์ 2559 153 408 46 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
936 มีนาคม 2559 153 408 46 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
937 เมษายน 2559 153 408 46 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
938 กรกฎาคม 2559 150 428 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
939 สิงหาคม 2559 150 430 20 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
940 กันยายน 2559 150 429 21 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
941 ตุลาคม 2559 150 426 24 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
942 พฤศจิกายน 2559 150 424 25 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
943 ธันวาคม 2559 150 387 51 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
944 มกราคม 2560 150 395 53 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
945 กุมภาพันธ์ 2560 150 395 53 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
946 มีนาคม 2560 150 394 56 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
947 เมษายน 2560 150 391 59 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
948 พฤษภาคม 2560 150 391 59 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
949 สิงหาคม 2560 150 438 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
950 กรกฎาคม 2560 150 438 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
951 สิงหาคม 2560 150 430 20 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
952 กันยายน 2560 150 432 18 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
953 ตุลาคม 2560 150 418 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
954 พฤศจิกายน 2560 150 415 34 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
955 ธันวาคม 2560 150 400 50 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
956 มกราคม 2561 150 394 56 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
957 กุมภาพันธ์ 2561 150 394 56 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
958 เมษายน 2561 150 394 56 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
959 เมษายน 2561 150 394 56 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
960 กรกฎาคม 2561 150 433 17 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
961 กันยายน 2561 150 434 16 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
962 กันยายน 2561 150 435 15 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
963 ตุลาคม 2561 150 422 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
964 พฤศจิกายน 2561 150 407 43 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
965 ธันวาคม 2561 150 395 54 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
966 มกราคม 2562 150 397 53 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
967 กุมภาพันธ์ 2562 150 398 52 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
968 กุมภาพันธ์ 2562 150 397 53 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
969 เมษายน 2562 150 394 56 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
970 พฤษภาคม 2562 150 392 58 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
971 มิถุนายน 2562 150 171 279 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
972 สิงหาคม 2562 150 444 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
973 กันยายน 2562 150 442 8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
974 ตุลาคม 2562 150 439 11 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
975 พฤศจิกายน 2562 150 434 16 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
976 ธันวาคม 2562 150 415 35 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
977 มกราคม 2563 150 399 51 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
978 กุมภาพันธ์ 2563 150 399 51 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
979 มีนาคม 2563 150 399 51 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
980 เมษายน 2563 150 399 51 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
981 พฤษภาคม 2563 150 27 423 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
982 มิถุนายน 2563 150 5 445 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
983 กรกฎาคม 2563 150 443 7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
984 สิงหาคม 2563 150 427 23 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
985 กันยายน 2563 150 427 23 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
986 กันยายน 2563 150 450 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
987 ตุลาคม 2563 150 423 27 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
988 พฤศจิกายน 2563 150 423 27 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
989 ธันวาคม 2563 150 399 51 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
990 มกราคม 2564 150 399 51 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
991 มกราคม 2564 150 399 51 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
992 กุมภาพันธ์ 2564 150 400 50 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
993 มีนาคม 2564 150 400 50 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
994 เมษายน 2564 150 390 60 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
995 พฤษภาคม 2564 150 60 390 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
996 มิถุนายน 2564 150 40 410 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
997 กรกฎาคม 2564 150 23 427 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
998 สิงหาคม 2564 150 388 62 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
999 มีนาคม 2558 160 378 104 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1000 เมษายน 2558 160 377 105 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1001 ตุลาคม 2558 160 438 34 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1002 กันยายน 2558 160 467 5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1003 พฤศจิกายน 2558 160 435 36 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1004 ธันวาคม 2558 160 434 37 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1005 มกราคม 2559 160 419 52 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1006 กุมภาพันธ์ 2559 160 422 49 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1007 มีนาคม 2559 160 421 46 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1008 เมษายน 2559 160 421 46 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1009 มิถุนายน 2559 160 112 356 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1010 กรกฎาคม 2559 159 419 48 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1011 สิงหาคม 2559 159 424 43 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1012 กันยายน 2559 159 427 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1013 ตุลาคม 2559 159 427 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1014 พฤศจิกายน 2559 159 425 42 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1015 ธันวาคม 2559 159 397 62 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1016 มกราคม 2560 159 391 76 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1017 กุมภาพันธ์ 2560 159 391 76 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1018 เมษายน 2560 159 390 76 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1019 เมษายน 2560 159 388 78 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1020 พฤษภาคม 2560 159 388 78 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1021 กรกฎาคม 2560 159 443 24 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1022 สิงหาคม 2560 159 440 27 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1023 กันยายน 2560 159 439 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1024 ตุลาคม 2560 159 408 59 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1025 พฤศจิกายน 2560 159 403 64 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1026 ธันวาคม 2560 159 396 71 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1027 มกราคม 2561 159 388 79 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1028 กุมภาพันธ์ 2561 159 390 77 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1029 มีนาคม 2561 159 389 78 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1030 เมษายน 2561 159 389 78 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1031 กรกฎาคม 2561 159 425 42 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1032 กันยายน 2561 159 434 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1033 กันยายน 2561 159 436 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1034 ตุลาคม 2561 159 425 42 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1035 พฤศจิกายน 2561 159 414 53 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1036 ธันวาคม 2561 159 394 72 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1037 มกราคม 2562 159 395 72 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1038 กุมภาพันธ์ 2562 159 393 74 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1039 กุมภาพันธ์ 2562 159 392 75 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1040 เมษายน 2562 159 392 75 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1041 พฤษภาคม 2562 159 392 75 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1042 สิงหาคม 2562 159 445 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1043 กันยายน 2562 159 452 15 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1044 ตุลาคม 2562 159 454 13 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1045 พฤศจิกายน 2562 159 153 14 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1046 ธันวาคม 2562 159 436 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1047 มกราคม 2563 159 424 43 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1048 กุมภาพันธ์ 2563 159 424 43 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1049 มีนาคม 2563 159 423 44 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1050 เมษายน 2563 153 382 85 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1051 พฤษภาคม 2563 159 49 418 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1052 มิถุนายน 2563 159 8 459 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1053 กรกฎาคม 2563 159 445 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1054 สิงหาคม 2563 159 432 35 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1055 ตุลาคม 2563 159 437 30 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1056 กันยายน 2563 159 424 26 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1057 พฤศจิกายน 2563 159 446 21 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1058 ธันวาคม 2563 159 436 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1059 มกราคม 2564 159 435 30 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1060 กุมภาพันธ์ 2564 159 435 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1061 มีนาคม 2564 159 427 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1062 เมษายน 2564 159 427 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1063 พฤษภาคม 2564 159 12 458 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1064 มิถุนายน 2564 159 37 433 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1065 กรกฎาคม 2564 159 284 186 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1066 สิงหาคม 2564 159 371 96 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
1067 มกราคม 2559 150 266 34 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1068 กุมภาพันธ์ 2559 150 263 37 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1069 มีนาคม 2559 150 263 37 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1070 เมษายน 2559 150 264 36 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1071 สิงหาคม 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1072 สิงหาคม 2559 150 299 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1073 กันยายน 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1074 ตุลาคม 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1075 พฤศจิกายน 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1076 ธันวาคม 2559 150 268 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1077 มกราคม 2560 150 274 26 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1078 กุมภาพันธ์ 2560 150 274 26 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1079 มีนาคม 2560 150 274 26 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1080 เมษายน 2560 150 274 26 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1081 พฤษภาคม 2560 150 0 300 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1082 กรกฎาคม 2560 150 296 4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1083 มิถุนายน 2560 150 0 300 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1084 สิงหาคม 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1085 กันยายน 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1086 ตุลาคม 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1087 พฤศจิกายน 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1088 ธันวาคม 2560 150 294 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1089 มกราคม 2561 150 294 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1090 กุมภาพันธ์ 2561 150 293 7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1091 มีนาคม 2561 150 292 8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1092 มีนาคม 2561 150 292 8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1093 มีนาคม 2561 150 292 8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1094 สิงหาคม 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1095 สิงหาคม 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1096 กันยายน 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1097 ตุลาคม 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1098 พฤศจิกายน 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1099 ธันวาคม 2561 150 283 17 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1100 มกราคม 2562 150 281 19 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1101 กุมภาพันธ์ 2562 150 281 19 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1102 มีนาคม 2562 150 281 19 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1103 เมษายน 2562 150 275 25 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1104 พฤษภาคม 2562 150 275 25 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1105 สิงหาคม 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1106 กันยายน 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1107 ตุลาคม 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1108 พฤศจิกายน 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1109 ธันวาคม 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1110 มกราคม 2563 150 286 14 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1111 กุมภาพันธ์ 2563 150 286 14 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1112 มีนาคม 2563 150 286 14 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1113 เมษายน 2563 150 286 14 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1114 พฤษภาคม 2563 150 9 291 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1115 มิถุนายน 2563 150 4 296 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1116 กรกฎาคม 2563 149 293 5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1117 สิงหาคม 2563 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1118 กันยายน 2563 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1119 ตุลาคม 2563 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1120 พฤศจิกายน 2563 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1121 ธันวาคม 2563 149 293 5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1122 มกราคม 2564 149 293 5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1123 กุมภาพันธ์ 2564 149 294 4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1124 มีนาคม 2564 149 294 4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1125 เมษายน 2564 149 280 18 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1126 พฤษภาคม 2564 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1127 มิถุนายน 2564 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1128 กรกฎาคม 2564 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1129 สิงหาคม 2564 149 234 64 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
1130 มีนาคม 2558 152 440 35 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1131 เมษายน 2558 152 447 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1132 กันยายน 2558 152 469 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1133 ตุลาคม 2558 152 466 5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1134 พฤศจิกายน 2558 152 453 17 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1135 ธันวาคม 2558 152 448 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1136 มกราคม 2559 152 431 39 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1137 กุมภาพันธ์ 2559 152 432 38 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1138 มีนาคม 2559 152 431 39 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1139 พฤษภาคม 2559 152 427 43 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1140 สิงหาคม 2559 149 447 20 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1141 กันยายน 2559 149 447 21 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1142 ตุลาคม 2559 149 447 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1143 พฤศจิกายน 2559 149 447 24 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1144 ธันวาคม 2559 149 447 27 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1145 ธันวาคม 2559 149 447 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1146 มกราคม 2560 149 447 58 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1147 กุมภาพันธ์ 2560 149 447 54 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1148 มีนาคม 2560 149 447 57 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1149 เมษายน 2560 149 447 57 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1150 พฤษภาคม 2560 149 380 67 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1151 กรกฎาคม 2560 149 447 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1152 กันยายน 2560 149 447 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1153 ตุลาคม 2560 149 445 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1154 พฤศจิกายน 2560 149 425 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1155 ธันวาคม 2560 149 424 23 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1156 มกราคม 2561 149 405 42 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1157 กุมภาพันธ์ 2561 149 401 47 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1158 มีนาคม 2561 149 399 48 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1159 เมษายน 2561 149 398 49 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1160 สิงหาคม 2561 149 443 4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1161 กันยายน 2561 149 446 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1162 ตุลาคม 2561 149 445 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1163 พฤศจิกายน 2561 149 436 11 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1164 ธันวาคม 2561 149 430 17 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1165 มกราคม 2562 149 427 20 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1166 กุมภาพันธ์ 2562 149 427 20 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1167 มีนาคม 2562 149 427 20 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1168 เมษายน 2562 149 427 20 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1169 พฤษภาคม 2562 149 419 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1170 สิงหาคม 2562 149 438 9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1171 กันยายน 2562 149 442 5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1172 พฤศจิกายน 2562 149 425 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1173 ตุลาคม 2562 149 425 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1174 พฤศจิกายน 2562 149 416 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1175 ธันวาคม 2562 149 416 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1176 มกราคม 2563 149 412 35 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1177 กุมภาพันธ์ 2563 149 398 49 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1178 มีนาคม 2563 149 398 49 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1179 เมษายน 2563 149 398 49 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1180 พฤษภาคม 2563 149 167 280 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1181 มิถุนายน 2563 149 2 447 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1182 พฤษภาคม 2564 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1183 มิถุนายน 2564 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1184 กรกฎาคม 2564 149 289 9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1185 กรกฎาคม 2564 149 191 107 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1186 สิงหาคม 2564 149 194 104 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
1187 มกราคม 2559 150 219 81 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1188 กุมภาพันธ์ 2559 150 219 81 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1189 มีนาคม 2559 150 216 81 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1190 เมษายน 2559 150 217 83 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1191 สิงหาคม 2559 150 299 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1192 ตุลาคม 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1193 พฤศจิกายน 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1194 ธันวาคม 2559 150 300 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1195 ธันวาคม 2559 150 300 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1196 มกราคม 2560 150 300 33 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1197 กุมภาพันธ์ 2560 150 300 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1198 มีนาคม 2560 150 300 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1199 เมษายน 2560 150 268 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1200 พฤษภาคม 2560 150 268 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1201 กรกฎาคม 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1202 กันยายน 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1203 ตุลาคม 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1204 พฤศจิกายน 2560 150 287 13 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1205 ธันวาคม 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1206 มกราคม 2561 150 288 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1207 กุมภาพันธ์ 2561 150 286 14 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1208 มีนาคม 2561 150 285 15 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1209 เมษายน 2561 150 285 15 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1210 สิงหาคม 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1211 กันยายน 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1212 ตุลาคม 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1213 พฤศจิกายน 2561 150 286 14 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1214 ธันวาคม 2561 150 289 11 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1215 มกราคม 2562 150 286 14 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1216 กุมภาพันธ์ 2562 150 287 13 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1217 มีนาคม 2562 150 287 13 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1218 เมษายน 2562 150 287 13 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1219 พฤษภาคม 2562 150 287 13 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1220 สิงหาคม 2562 150 299 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1221 กันยายน 2562 150 289 11 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1222 พฤศจิกายน 2562 150 282 18 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1223 ตุลาคม 2562 150 282 18 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1224 พฤศจิกายน 2562 150 288 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1225 ธันวาคม 2562 150 288 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1226 มกราคม 2563 150 287 13 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1227 กุมภาพันธ์ 2563 150 294 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1228 มีนาคม 2563 150 294 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1229 เมษายน 2563 150 294 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1230 พฤษภาคม 2563 150 172 128 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1231 มิถุนายน 2563 150 0 300 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1232 กรกฎาคม 2563 149 295 3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1233 สิงหาคม 2563 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1234 ตุลาคม 2563 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1235 ตุลาคม 2563 149 294 4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1236 พฤศจิกายน 2563 149 262 36 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1237 ธันวาคม 2563 149 241 57 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1238 มกราคม 2564 149 240 58 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1239 กุมภาพันธ์ 2564 149 242 56 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1240 มีนาคม 2564 149 242 56 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1241 เมษายน 2564 149 270 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1242 พฤษภาคม 2564 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1243 มิถุนายน 2564 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1244 กรกฎาคม 2564 149 294 4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1245 กรกฎาคม 2564 149 177 121 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1246 สิงหาคม 2564 149 210 188 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1247 สิงหาคม 2564 149 210 88 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1248 มีนาคม 2558 156 438 36 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1249 เมษายน 2558 156 444 30 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1250 กันยายน 2558 156 474 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1251 ตุลาคม 2558 156 460 15 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1252 พฤศจิกายน 2558 156 475 328 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1253 ธันวาคม 2558 156 144 331 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1254 มกราคม 2559 156 0 468 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1255 สิงหาคม 2562 156 299 13 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1256 กันยายน 2562 156 305 7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1257 พฤศจิกายน 2562 156 285 27 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1258 ตุลาคม 2562 156 285 27 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1259 พฤศจิกายน 2562 156 281 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1260 ธันวาคม 2562 156 281 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1261 มกราคม 2563 156 289 23 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1262 กุมภาพันธ์ 2563 156 280 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1263 มีนาคม 2563 156 280 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1264 เมษายน 2563 156 280 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1265 พฤษภาคม 2563 156 162 150 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1266 มิถุนายน 2563 156 0 468 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1267 มิถุนายน 2563 156 0 312 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1268 กรกฎาคม 2563 156 300 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1269 สิงหาคม 2563 156 308 4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1270 กันยายน 2563 156 305 7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1271 ตุลาคม 2563 156 307 5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1272 พฤศจิกายน 2563 156 307 5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1273 ธันวาคม 2563 156 271 39 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1274 มกราคม 2564 156 271 39 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1275 กุมภาพันธ์ 2564 156 270 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1276 มีนาคม 2564 156 270 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1277 เมษายน 2564 156 12 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1278 เมษายน 2564 156 260 50 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1279 มิถุนายน 2564 156 0 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1280 พฤษภาคม 2564 156 0 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1281 กรกฎาคม 2564 156 221 91 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1282 สิงหาคม 2564 156 228 84 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1283 สิงหาคม 2557 160 654 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1284 มีนาคม 2558 160 589 64 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1285 กันยายน 2557 160 652 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1286 ตุลาคม 2557 160 652 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1287 พฤศจิกายน 2557 160 642 10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1288 ธันวาคม 2557 160 640 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1289 มกราคม 2558 160 588 65 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1290 กุมภาพันธ์ 2558 160 589 64 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1291 กรกฎาคม 2558 160 610 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1292 สิงหาคม 2558 160 630 21 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1293 กันยายน 2558 160 631 20 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1294 ตุลาคม 2558 160 631 20 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1295 พฤศจิกายน 2558 160 564 87 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1296 ธันวาคม 2558 160 556 95 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1297 มกราคม 2559 160 548 103 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1298 กุมภาพันธ์ 2559 160 542 109 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1299 มีนาคม 2559 160 542 109 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1300 เมษายน 2559 160 542 109 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1301 พฤษภาคม 2559 160 542 109 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1302 กรกฎาคม 2559 159 568 68 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1303 สิงหาคม 2559 159 582 54 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1304 กันยายน 2559 159 582 54 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1305 ตุลาคม 2559 159 580 56 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1306 พฤศจิกายน 2559 159 580 56 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1307 ธันวาคม 2559 159 572 64 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1308 มกราคม 2560 159 529 107 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1309 กุมภาพันธ์ 2560 159 533 103 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1310 มีนาคม 2560 159 532 104 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1311 เมษายน 2560 159 531 105 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1312 มิถุนายน 2560 159 531 105 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1313 กรกฎาคม 2560 159 122 514 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1314 พฤษภาคม 2560 159 531 105 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1315 กรกฎาคม 2560 159 615 21 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1316 สิงหาคม 2560 159 615 21 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1317 กันยายน 2560 159 619 17 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1318 ตุลาคม 2560 159 614 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1319 พฤศจิกายน 2560 159 614 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1320 ธันวาคม 2560 159 546 90 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1321 มกราคม 2561 159 528 108 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1322 กุมภาพันธ์ 2561 159 528 108 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1323 มีนาคม 2561 159 520 116 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1324 เมษายน 2561 159 519 117 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1325 พฤษภาคม 2561 159 0 636 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1326 มิถุนายน 2561 159 0 636 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1327 กรกฎาคม 2561 154 568 48 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1328 สิงหาคม 2561 159 596 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1329 กันยายน 2561 159 593 43 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1330 ตุลาคม 2561 159 571 65 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1331 พฤศจิกายน 2561 159 571 65 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1332 ธันวาคม 2561 159 528 108 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1333 มกราคม 2562 159 515 121 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1334 กุมภาพันธ์ 2562 159 515 121 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1335 มีนาคม 2562 159 516 120 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1336 เมษายน 2562 159 512 124 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1337 พฤษภาคม 2562 159 512 124 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1338 สิงหาคม 2562 159 529 107 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1339 ตุลาคม 2562 159 531 105 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1340 กันยายน 2562 159 530 106 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1341 พฤศจิกายน 2562 159 518 118 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1342 ธันวาคม 2562 159 496 140 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1343 มกราคม 2563 159 491 145 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1344 กุมภาพันธ์ 2563 159 494 142 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1345 มีนาคม 2563 159 494 142 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1346 เมษายน 2563 159 493 143 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1347 มิถุนายน 2563 159 9 627 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1348 พฤษภาคม 2563 159 36 600 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1349 กรกฎาคม 2563 158 576 56 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1350 สิงหาคม 2563 158 575 57 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1351 กันยายน 2563 158 571 61 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1352 ตุลาคม 2563 158 570 62 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1353 พฤศจิกายน 2563 158 516 116 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1354 ธันวาคม 2563 159 505 127 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1355 มกราคม 2564 158 504 128 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1356 กุมภาพันธ์ 2564 158 504 128 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1357 มีนาคม 2564 158 497 135 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1358 เมษายน 2564 158 497 135 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1359 พฤษภาคม 2564 158 0 632 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1360 มิถุนายน 2564 158 25 607 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1361 กรกฎาคม 2564 158 338 294 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1362 สิงหาคม 2564 158 421 211 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1363 มกราคม 2557 166 338 6 หอพักสีชมพู
1364 มีนาคม 2557 166 306 38 หอพักสีชมพู
1365 กรกฎาคม 2557 166 324 20 หอพักสีชมพู
1366 สิงหาคม 2557 166 344 0 หอพักสีชมพู
1367 กันยายน 2557 166 341 3 หอพักสีชมพู
1368 ตุลาคม 2557 166 340 4 หอพักสีชมพู
1369 พฤศจิกายน 2557 166 340 4 หอพักสีชมพู
1370 ธันวาคม 2557 166 344 0 หอพักสีชมพู
1371 มกราคม 2558 166 333 11 หอพักสีชมพู
1372 กุมภาพันธ์ 2558 166 340 4 หอพักสีชมพู
1373 มีนาคม 2558 166 343 1 หอพักสีชมพู
1374 เมษายน 2558 166 341 3 หอพักสีชมพู
1375 พฤษภาคม 2558 166 339 5 หอพักสีชมพู
1376 มิถุนายน 2558 166 243 101 หอพักสีชมพู
1377 กรกฎาคม 2558 166 236 108 หอพักสีชมพู
1378 สิงหาคม 2558 166 324 20 หอพักสีชมพู
1379 กันยายน 2558 166 323 21 หอพักสีชมพู
1380 ตุลาคม 2558 166 322 22 หอพักสีชมพู
1381 มีนาคม 2559 166 309 35 หอพักสีชมพู
1382 กุมภาพันธ์ 2559 166 309 35 หอพักสีชมพู
1383 มกราคม 2559 166 310 34 หอพักสีชมพู
1384 ธันวาคม 2558 166 309 35 หอพักสีชมพู
1385 พฤศจิกายน 2558 166 319 25 หอพักสีชมพู
1386 เมษายน 2559 166 308 36 หอพักสีชมพู
1387 พฤษภาคม 2559 166 195 149 หอพักสีชมพู
1388 มิถุนายน 2559 166 161 183 หอพักสีชมพู
1389 กรกฎาคม 2559 166 158 186 หอพักสีชมพู
1390 สิงหาคม 2559 166 270 74 หอพักสีชมพู
1391 กันยายน 2559 166 281 63 หอพักสีชมพู
1392 ตุลาคม 2559 166 283 61 หอพักสีชมพู
1393 พฤศจิกายน 2559 166 287 57 หอพักสีชมพู
1394 ธันวาคม 2559 166 275 69 หอพักสีชมพู
1395 มกราคม 2560 166 274 70 หอพักสีชมพู
1396 กุมภาพันธ์ 2560 166 274 70 หอพักสีชมพู
1397 มีนาคม 2560 166 274 70 หอพักสีชมพู
1398 เมษายน 2560 166 272 72 หอพักสีชมพู
1399 พฤษภาคม 2560 166 270 74 หอพักสีชมพู
1400 มิถุนายน 2560 166 112 232 หอพักสีชมพู
1401 กรกฎาคม 2560 166 107 237 หอพักสีชมพู
1402 สิงหาคม 2560 166 273 71 หอพักสีชมพู
1403 กันยายน 2560 166 277 67 หอพักสีชมพู
1404 ตุลาคม 2560 166 286 58 หอพักสีชมพู
1405 พฤศจิกายน 2560 166 293 51 หอพักสีชมพู
1406 ธันวาคม 2560 166 274 70 หอพักสีชมพู
1407 มกราคม 2561 166 312 32 หอพักสีชมพู
1408 กุมภาพันธ์ 2561 166 314 30 หอพักสีชมพู
1409 มีนาคม 2561 166 316 28 หอพักสีชมพู
1410 เมษายน 2561 166 311 33 หอพักสีชมพู
1411 พฤษภาคม 2561 166 301 43 หอพักสีชมพู
1412 มิถุนายน 2561 166 187 157 หอพักสีชมพู
1413 สิงหาคม 2561 166 342 2 หอพักสีชมพู
1414 ตุลาคม 2561 166 344 0 หอพักสีชมพู
1415 กันยายน 2561 166 344 0 หอพักสีชมพู
1416 พฤศจิกายน 2561 166 341 3 หอพักสีชมพู
1417 ธันวาคม 2561 166 328 16 หอพักสีชมพู
1418 มกราคม 2562 166 308 36 หอพักสีชมพู
1419 กุมภาพันธ์ 2562 166 303 41 หอพักสีชมพู
1420 มีนาคม 2562 166 305 39 หอพักสีชมพู
1421 เมษายน 2562 166 303 41 หอพักสีชมพู
1422 พฤษภาคม 2562 166 300 44 หอพักสีชมพู
1423 มิถุนายน 2562 166 90 254 หอพักสีชมพู
1424 กรกฎาคม 2562 166 320 24 หอพักสีชมพู
1425 สิงหาคม 2562 166 323 21 หอพักสีชมพู
1426 กันยายน 2562 166 325 19 หอพักสีชมพู
1427 ตุลาคม 2562 166 326 18 หอพักสีชมพู
1428 พฤศจิกายน 2562 166 326 18 หอพักสีชมพู
1429 ธันวาคม 2562 166 322 22 หอพักสีชมพู
1430 มกราคม 2563 166 303 41 หอพักสีชมพู
1431 กุมภาพันธ์ 2563 166 305 39 หอพักสีชมพู
1432 มีนาคม 2563 166 305 39 หอพักสีชมพู
1433 เมษายน 2563 166 289 55 หอพักสีชมพู
1434 พฤษภาคม 2563 166 270 74 หอพักสีชมพู
1435 มิถุนายน 2563 166 309 35 หอพักสีชมพู
1436 พฤษภาคม 2563 166 74 270 หอพักสีชมพู
1437 มิถุนายน 2563 166 35 309 หอพักสีชมพู
1438 กรกฎาคม 2563 166 282 62 หอพักสีชมพู
1439 สิงหาคม 2563 166 289 55 หอพักสีชมพู