รายงานห้องพัก ของหอพักในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูล

หอพัก 40 ปี (เฮือนกาสะลอง)


ประจำเดือน จำนวนห้องพักรวม (ห้อง) จำนวนผู้พักอาศัย (คน) จำนวนที่ว่าง(คน)
สิงหาคม 2564 503 846 160
กรกฎาคม 2564 503 827 179
มิถุนายน 2564 504 619 317
พฤษภาคม 2564 504 707 301
เมษายน 2564 504 726 282
มีนาคม 2564 504 922 86
กุมภาพันธ์ 2564 504 916 92
มกราคม 2564 504 914 94
ธันวาคม 2563 504 912 96
พฤศจิกายน 2563 504 916 92
ตุลาคม 2563 504 889 119
กันยายน 2563 504 887 121
สิงหาคม 2563 504 884 124
กรกฎาคม 2563 504 846 162
มิถุนายน 2563 504 723 285
พฤษภาคม 2563 504 767 241
เมษายน 2563 504 835 173
มีนาคม 2563 504 830 178
กุมภาพันธ์ 2563 504 831 177
มกราคม 2563 504 835 173
ธันวาคม 2562 504 945 63
พฤศจิกายน 2562 504 955 53
ตุลาคม 2562 504 951 57
กันยายน 2562 504 954 54
สิงหาคม 2562 504 948 60
กรกฎาคม 2562 504 897 111
มิถุนายน 2562 504 850 158
พฤษภาคม 2562 504 978 30
เมษายน 2562 504 981 27
มีนาคม 2562 504 981 27
กุมภาพันธ์ 2562 504 982 26
มกราคม 2562 504 981 27
ธันวาคม 2561 504 997 11
พฤศจิกายน 2561 504 1005 3
ตุลาคม 2561 504 1005 3
กันยายน 2561 504 1004 4
สิงหาคม 2561 504 1001 7
มิถุนายน 2561 504 979 29
พฤษภาคม 2561 504 998 10
เมษายน 2561 504 1003 5
มีนาคม 2561 504 1004 4
กุมภาพันธ์ 2561 504 1004 4
มกราคม 2561 504 1005 3
ธันวาคม 2560 504 1002 6
พฤศจิกายน 2560 504 1002 6
ตุลาคม 2560 504 989 19
กันยายน 2560 504 983 25
สิงหาคม 2560 504 932 76
กรกฎาคม 2560 504 836 172
มิถุนายน 2560 504 836 172
พฤษภาคม 2560 504 886 122
เมษายน 2560 504 890 118
มีนาคม 2560 504 883 125
กุมภาพันธ์ 2560 504 882 126
มกราคม 2560 504 876 132
ธันวาคม 2559 504 853 155
พฤศจิกายน 2559 504 852 156
ตุลาคม 2559 504 843 165
กันยายน 2559 504 835 173
สิงหาคม 2559 504 827 181
กรกฎาคม 2559 504 438 570
มิถุนายน 2559 504 448 560
พฤษภาคม 2559 504 924 84
เมษายน 2559 504 931 77
มีนาคม 2559 504 932 76
กุมภาพันธ์ 2559 504 933 75
มกราคม 2559 504 924 84
ธันวาคม 2558 504 978 30
พฤศจิกายน 2558 504 984 24
ตุลาคม 2558 504 977 27
กันยายน 2558 504 973 35
สิงหาคม 2558 504 964 44
กรกฎาคม 2558 504 442 566
มิถุนายน 2558 504 735 273
พฤษภาคม 2558 504 970 38
เมษายน 2558 504 970 38
มีนาคม 2558 504 975 33
กุมภาพันธ์ 2558 504 974 34
มกราคม 2558 504 973 35
ธันวาคม 2557 504 965 43
พฤศจิกายน 2557 504 1005 3
ตุลาคม 2557 504 1005 3
กันยายน 2557 504 999 9
สิงหาคม 2557 504 1004 4
กรกฎาคม 2557 504 961 47
มีนาคม 2557 504 942 66
มกราคม 2557 504 989 19

หอพักสีชมพู(เฮือนพวงชมพู)


ประจำเดือน จำนวนห้องพักรวม (ห้อง) จำนวนผู้พักอาศัย (คน) จำนวนที่ว่าง(คน)
สิงหาคม 2564 166 221 123
กรกฎาคม 2564 166 338 6
มิถุนายน 2564 166 322 22
พฤษภาคม 2564 166 59 285
พฤษภาคม 2564 166 285 59
มีนาคม 2564 166 248 96
กุมภาพันธ์ 2564 166 249 95
มกราคม 2564 166 249 95
ธันวาคม 2563 166 249 95
พฤศจิกายน 2563 166 281 63
ตุลาคม 2563 166 286 58
กันยายน 2563 166 289 55
สิงหาคม 2563 166 289 55
กรกฎาคม 2563 166 282 62
พฤษภาคม 2563 166 270 74
มิถุนายน 2563 166 309 35
พฤษภาคม 2563 166 74 270
มิถุนายน 2563 166 35 309
เมษายน 2563 166 289 55
มีนาคม 2563 166 305 39
กุมภาพันธ์ 2563 166 305 39
มกราคม 2563 166 303 41
ธันวาคม 2562 166 322 22
พฤศจิกายน 2562 166 326 18
ตุลาคม 2562 166 326 18
กันยายน 2562 166 325 19
สิงหาคม 2562 166 323 21
กรกฎาคม 2562 166 320 24
มิถุนายน 2562 166 90 254
พฤษภาคม 2562 166 300 44
เมษายน 2562 166 303 41
มีนาคม 2562 166 305 39
กุมภาพันธ์ 2562 166 303 41
มกราคม 2562 166 308 36
ธันวาคม 2561 166 328 16
พฤศจิกายน 2561 166 341 3
ตุลาคม 2561 166 344 0
กันยายน 2561 166 344 0
สิงหาคม 2561 166 342 2
มิถุนายน 2561 166 187 157
พฤษภาคม 2561 166 301 43
เมษายน 2561 166 311 33
มีนาคม 2561 166 316 28
กุมภาพันธ์ 2561 166 314 30
มกราคม 2561 166 312 32
ธันวาคม 2560 166 274 70
พฤศจิกายน 2560 166 293 51
ตุลาคม 2560 166 286 58
กันยายน 2560 166 277 67
สิงหาคม 2560 166 273 71
กรกฎาคม 2560 166 107 237
มิถุนายน 2560 166 112 232
พฤษภาคม 2560 166 270 74
เมษายน 2560 166 272 72
มีนาคม 2560 166 274 70
กุมภาพันธ์ 2560 166 274 70
มกราคม 2560 166 274 70
ธันวาคม 2559 166 275 69
พฤศจิกายน 2559 166 287 57
ตุลาคม 2559 166 283 61
กันยายน 2559 166 281 63
สิงหาคม 2559 166 270 74
กรกฎาคม 2559 166 158 186
มิถุนายน 2559 166 161 183
พฤษภาคม 2559 166 195 149
เมษายน 2559 166 308 36
พฤศจิกายน 2558 166 319 25
มีนาคม 2559 166 309 35
กุมภาพันธ์ 2559 166 309 35
มกราคม 2559 166 310 34
ธันวาคม 2558 166 309 35
ตุลาคม 2558 166 322 22
กันยายน 2558 166 323 21
สิงหาคม 2558 166 324 20
กรกฎาคม 2558 166 236 108
มิถุนายน 2558 166 243 101
พฤษภาคม 2558 166 339 5
เมษายน 2558 166 341 3
มีนาคม 2558 166 343 1
กุมภาพันธ์ 2558 166 340 4
มกราคม 2558 166 333 11
ธันวาคม 2557 166 344 0
พฤศจิกายน 2557 166 340 4
ตุลาคม 2557 166 340 4
กันยายน 2557 166 341 3
สิงหาคม 2557 166 344 0
กรกฎาคม 2557 166 324 20
มีนาคม 2557 166 306 38
มกราคม 2557 166 338 6

หอพักแม่เหียะ(เฮือนศรีตรัง) ห้องพักชาย


ประจำเดือน จำนวนห้องพักรวม (ห้อง) จำนวนผู้พักอาศัย (คน) จำนวนที่ว่าง(คน)
สิงหาคม 2564 80 111 26
กรกฎาคม 2564 80 110 28
มิถุนายน 2564 80 108 28
พฤษภาคม 2564 80 83 24
มีนาคม 2564 80 102 6
กุมภาพันธ์ 2564 80 104 4
มกราคม 2564 80 104 4
ธันวาคม 2563 80 104 4
พฤศจิกายน 2563 80 110 14
ตุลาคม 2563 80 110 14
กันยายน 2563 80 111 14
สิงหาคม 2563 80 111 2
กรกฎาคม 2563 80 112 12
มิถุนายน 2563 80 113 10
พฤษภาคม 2563 80 92 24
เมษายน 2563 80 95 22
มีนาคม 2563 80 106 12
กุมภาพันธ์ 2563 80 108 4
กุมภาพันธ์ 2563 80 108 4
มกราคม 2563 80 109 3
ธันวาคม 2562 80 108 4
พฤศจิกายน 2562 80 109 4
ตุลาคม 2562 80 109 4
กันยายน 2562 80 109 4
กรกฎาคม 2562 80 103 12
สิงหาคม 2562 80 103 12
มิถุนายน 2562 80 101 14
พฤษภาคม 2562 80 110 2
เมษายน 2562 80 81 28
มีนาคม 2562 80 90 22
กุมภาพันธ์ 2562 80 89 20
มกราคม 2562 80 91 18
ธันวาคม 2561 80 93 18
พฤศจิกายน 2561 80 94 18
ตุลาคม 2561 80 95 18
กันยายน 2561 80 93 20
มิถุนายน 2561 80 95 6
กรกฎาคม 2561 80 95 6
สิงหาคม 2561 80 94 10
พฤษภาคม 2561 80 96 5
เมษายน 2561 80 89 9
เมษายน 2561 80 89 9
เมษายน 2561 80 89 9
เมษายน 2561 80 89 9
เมษายน 2561 80 89 9
มีนาคม 2561 80 98 5
มีนาคม 2561 80 98 5
มีนาคม 2561 80 98 5
กุมภาพันธ์ 2561 80 102 4
มกราคม 2561 80 101 4
มกราคม 2561 80 101 2
มกราคม 2561 80 101 2
มกราคม 2561 80 101 2
มกราคม 2561 80 101 2
ธันวาคม 2560 80 103 2
พฤศจิกายน 2560 80 98 10
ตุลาคม 2560 80 98 12
กันยายน 2560 80 100 8
สิงหาคม 2560 80 100 10
กรกฎาคม 2560 80 99 5
พฤษภาคม 2560 80 96 7
มิถุนายน 2560 80 100 3
มีนาคม 2560 80 92 9
เมษายน 2560 80 98 7
มกราคม 2560 80 94 8
กุมภาพันธ์ 2560 80 93 9
ธันวาคม 2559 80 92 9
พฤศจิกายน 2559 80 92 9
ตุลาคม 2559 80 93 9
กันยายน 2559 80 94 9
สิงหาคม 2559 80 102 2
กรกฎาคม 2559 80 97 7
มิถุนายน 2559 80 100 5
เมษายน 2559 80 95 8
มีนาคม 2559 80 102 5
กุมภาพันธ์ 2559 80 101 6
มกราคม 2559 80 104 4
ธันวาคม 2558 80 104 10
พฤศจิกายน 2558 80 102 9
ตุลาคม 2558 80 102 8
กันยายน 2558 80 113 1
สิงหาคม 2558 80 113 0
กรกฎาคม 2558 80 115 0
มิถุนายน 2558 80 107 5
พฤษภาคม 2558 80 118 0
เมษายน 2558 80 110 12
มีนาคม 2558 80 103 13
กุมภาพันธ์ 2558 80 104 12
มกราคม 2558 80 104 12
พฤศจิกายน 2557 80 109 8
ธันวาคม 2557 80 110 7
ตุลาคม 2557 80 111 6
กันยายน 2557 80 115 2
มิถุนายน 2557 80 109 3
กรกฎาคม 2557 80 113 2
มีนาคม 2557 80 93 16
มกราคม 2557 80 98 15

หอพักแม่เหียะ(เฮือนศรีตรัง) ห้องพักหญิง


ประจำเดือน จำนวนห้องพักรวม (ห้อง) จำนวนผู้พักอาศัย (คน) จำนวนที่ว่าง(คน)
สิงหาคม 2564 80 117 14
กรกฎาคม 2564 80 117 14
มิถุนายน 2564 80 117 14
พฤษภาคม 2564 80 82 20
มีนาคม 2564 80 109 6
กุมภาพันธ์ 2564 80 115 4
มกราคม 2564 80 114 6
ธันวาคม 2563 80 114 6
ตุลาคม 2563 80 113 16
พฤศจิกายน 2563 80 115 12
กันยายน 2563 80 114 16
สิงหาคม 2563 80 114 10
กรกฎาคม 2563 80 113 16
มิถุนายน 2563 80 110 20
พฤษภาคม 2563 80 85 42
เมษายน 2563 80 87 40
มีนาคม 2563 80 103 22
กุมภาพันธ์ 2563 80 104 10
กุมภาพันธ์ 2563 80 104 10
มกราคม 2563 80 106 8
มกราคม 2563 80 109 3
ธันวาคม 2562 80 112 4
พฤศจิกายน 2562 80 115 4
ตุลาคม 2562 80 117 4
กันยายน 2562 80 116 4
สิงหาคม 2562 80 115 6
กรกฎาคม 2562 80 114 8
มิถุนายน 2562 80 113 8
พฤษภาคม 2562 80 116 8
เมษายน 2562 80 87 36
มีนาคม 2562 80 101 22
กุมภาพันธ์ 2562 80 101 18
ธันวาคม 2561 80 106 12
มกราคม 2562 80 101 18
มกราคม 2562 80 101 18
พฤศจิกายน 2561 80 108 10
ตุลาคม 2561 80 107 10
กันยายน 2561 80 112 4
มิถุนายน 2561 80 112 4
กรกฎาคม 2561 80 112 3
สิงหาคม 2561 80 114 1
พฤษภาคม 2561 80 113 1
เมษายน 2561 80 98 0
เมษายน 2561 80 98 0
เมษายน 2561 80 98 0
เมษายน 2561 80 98 0
เมษายน 2561 80 98 0
มีนาคม 2561 80 117 0
มีนาคม 2561 80 117 0
มีนาคม 2561 80 117 0
มกราคม 2561 80 118 0
กุมภาพันธ์ 2561 80 117 0
มกราคม 2561 80 118 0
มกราคม 2561 80 118 0
มกราคม 2561 80 118 0
มกราคม 2561 80 118 0
พฤศจิกายน 2560 80 118 0
ธันวาคม 2560 80 118 0
ตุลาคม 2560 80 120 0
กันยายน 2560 80 120 0
สิงหาคม 2560 80 120 0
กรกฎาคม 2560 80 120 0
มิถุนายน 2560 80 120 0
พฤษภาคม 2560 80 121 0
มีนาคม 2560 80 115 2
เมษายน 2560 80 122 0
กุมภาพันธ์ 2560 80 117 0
มกราคม 2560 80 119 0
ธันวาคม 2559 80 118 0
พฤศจิกายน 2559 80 118 2
ตุลาคม 2559 80 120 0
กันยายน 2559 80 121 0
สิงหาคม 2559 80 123 0
กรกฎาคม 2559 80 120 0
มิถุนายน 2559 80 119 1
เมษายน 2559 80 101 6
มีนาคม 2559 80 115 0
กุมภาพันธ์ 2559 80 118 0
มกราคม 2559 80 117 0
ธันวาคม 2558 80 115 0
พฤศจิกายน 2558 80 117 0
ตุลาคม 2558 80 116 0
สิงหาคม 2558 80 114 0
กันยายน 2558 80 116 0
กรกฎาคม 2558 80 110 0
มิถุนายน 2558 80 107 6
พฤษภาคม 2558 80 111 1
เมษายน 2558 80 98 15
มีนาคม 2558 80 102 9
กุมภาพันธ์ 2558 80 108 5
มกราคม 2558 80 106 8
พฤศจิกายน 2557 80 105 10
ธันวาคม 2557 80 109 8
ตุลาคม 2557 80 109 8
กันยายน 2557 80 117 3
สิงหาคม 2557 80 119 2
มิถุนายน 2557 80 103 13
กรกฎาคม 2557 80 110 7
มีนาคม 2557 80 100 14
มกราคม 2557 80 101 12

หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1


ประจำเดือน จำนวนห้องพักรวม (ห้อง) จำนวนผู้พักอาศัย (คน) จำนวนที่ว่าง(คน)
พฤษภาคม 2560 0 0 0
เมษายน 2560 0 0 0
พฤษภาคม 2560 0 0 0
มีนาคม 2560 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2560 0 0 0
ธันวาคม 2559 0 0 0
มกราคม 2560 0 0 0
พฤศจิกายน 2559 0 0 0
กันยายน 2559 0 0 0
สิงหาคม 2559 0 0 0
กรกฎาคม 2559 0 0 0
มิถุนายน 2559 0 0 0
พฤษภาคม 2559 0 0 0
เมษายน 2559 0 0 0
ธันวาคม 2558 0 0 0
มกราคม 2559 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2559 0 0 0
มีนาคม 2559 0 0 0
พฤศจิกายน 2558 156 44 424
ตุลาคม 2558 156 138 329
กันยายน 2558 158 477 3
สิงหาคม 2558 158 481 0

หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3


ประจำเดือน จำนวนห้องพักรวม (ห้อง) จำนวนผู้พักอาศัย (คน) จำนวนที่ว่าง(คน)
สิงหาคม 2564 149 240 58
กรกฎาคม 2564 149 178 120
มิถุนายน 2564 149 20 278
มิถุนายน 2564 149 293 5
พฤษภาคม 2564 149 0 298
เมษายน 2564 149 279 19
มีนาคม 2564 149 279 19
กุมภาพันธ์ 2564 149 279 19
มกราคม 2564 149 278 20
ธันวาคม 2563 149 279 19
พฤศจิกายน 2563 149 297 1
ตุลาคม 2563 149 298 0
ตุลาคม 2563 149 283 15
กันยายน 2563 149 298 0
สิงหาคม 2563 149 298 0
กรกฎาคม 2563 149 293 5
มิถุนายน 2563 150 4 296
พฤษภาคม 2563 150 38 262
เมษายน 2563 150 296 4
มีนาคม 2563 150 295 5
กุมภาพันธ์ 2563 150 296 4
มกราคม 2563 150 293 7
ธันวาคม 2562 150 299 1
พฤศจิกายน 2562 150 299 1
ตุลาคม 2562 150 299 1
กันยายน 2562 150 300 0
สิงหาคม 2562 150 300 0
กรกฎาคม 2562 150 300 0
กรกฎาคม 2562 150 0 0
มิถุนายน 2562 150 0 0
พฤษภาคม 2562 150 280 20
เมษายน 2562 150 279 21
มีนาคม 2562 150 279 21
กุมภาพันธ์ 2562 150 280 20
มกราคม 2562 150 278 22
ธันวาคม 2561 150 300 0
พฤศจิกายน 2561 150 300 0
กันยายน 2561 150 300 0
ตุลาคม 2561 150 300 0
สิงหาคม 2561 150 300 0
กรกฎาคม 2561 150 0 300
มิถุนายน 2561 150 0 300
พฤษภาคม 2561 150 293 7
เมษายน 2561 150 296 4
มีนาคม 2561 150 296 4
กุมภาพันธ์ 2561 150 296 4
มกราคม 2561 150 298 2
พฤศจิกายน 2560 150 300 0
ธันวาคม 2560 150 300 0
ตุลาคม 2560 150 300 0
กันยายน 2560 150 300 0
สิงหาคม 2560 150 298 2
มิถุนายน 2560 150 0 300
พฤษภาคม 2560 150 287 13
เมษายน 2560 150 287 13
กุมภาพันธ์ 2560 150 285 15
มีนาคม 2560 150 285 15
มกราคม 2560 150 283 17
ธันวาคม 2559 150 300 0
พฤศจิกายน 2559 150 300 0
ตุลาคม 2559 150 300 0
กันยายน 2559 150 300 0
สิงหาคม 2559 150 292 2
มีนาคม 2559 150 282 18
มกราคม 2559 300 280 20

หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4


ประจำเดือน จำนวนห้องพักรวม (ห้อง) จำนวนผู้พักอาศัย (คน) จำนวนที่ว่าง(คน)
สิงหาคม 2564 149 226 72
สิงหาคม 2564 149 226 72
กรกฎาคม 2564 149 292 6
มิถุนายน 2564 149 9 289
พฤษภาคม 2564 149 0 298
เมษายน 2564 149 278 20
มีนาคม 2564 149 280 18
กุมภาพันธ์ 2564 149 281 17
มกราคม 2564 149 282 16
ธันวาคม 2563 149 280 18
พฤศจิกายน 2563 149 285 13
ตุลาคม 2563 149 279 19
กันยายน 2563 149 298 0
สิงหาคม 2563 149 298 0
กรกฎาคม 2563 149 296 2
มิถุนายน 2563 150 3 297
พฤษภาคม 2563 150 28 272
เมษายน 2563 150 288 12
มีนาคม 2563 150 290 10
กุมภาพันธ์ 2563 150 289 11
มกราคม 2563 150 289 11
ธันวาคม 2562 150 300 0
พฤศจิกายน 2562 150 300 0
ตุลาคม 2562 150 300 0
กันยายน 2562 150 300 0
สิงหาคม 2562 150 300 0
กรกฎาคม 2562 150 300 0
กรกฎาคม 2562 150 0 0
มิถุนายน 2562 150 0 0
พฤษภาคม 2562 150 289 11
เมษายน 2562 150 288 12
มีนาคม 2562 150 288 12
กุมภาพันธ์ 2562 150 287 13
มกราคม 2562 150 288 12
ธันวาคม 2561 150 300 0
พฤศจิกายน 2561 150 300 0
กันยายน 2561 150 300 0
ตุลาคม 2561 150 300 0
สิงหาคม 2561 150 300 0
กรกฎาคม 2561 150 0 300
มิถุนายน 2561 150 0 300
พฤษภาคม 2561 150 297 3
เมษายน 2561 150 297 3
มีนาคม 2561 150 296 4
กุมภาพันธ์ 2561 150 295 5
มกราคม 2561 150 293 7
พฤศจิกายน 2560 150 300 0
ธันวาคม 2560 150 300 0
ตุลาคม 2560 150 300 0
กันยายน 2560 150 300 0
สิงหาคม 2560 150 300 0
มิถุนายน 2560 150 0 300
พฤษภาคม 2560 150 267 33
เมษายน 2560 150 267 33
กุมภาพันธ์ 2560 150 265 35
มีนาคม 2560 150 265 35
มีนาคม 2560 150 265 35
มกราคม 2560 150 270 30
ธันวาคม 2559 150 299 1
พฤศจิกายน 2559 150 299 1
ตุลาคม 2559 150 300 0
กันยายน 2559 150 300 0
สิงหาคม 2559 150 292 2
มีนาคม 2559 150 283 17
มกราคม 2559 300 281 19

หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5


ประจำเดือน จำนวนห้องพักรวม (ห้อง) จำนวนผู้พักอาศัย (คน) จำนวนที่ว่าง(คน)
สิงหาคม 2564 168 309 195
กรกฎาคม 2564 168 218 286
มิถุนายน 2564 168 36 468
มิถุนายน 2564 168 306 198
พฤษภาคม 2564 168 100 68
เมษายน 2564 170 464 52
มีนาคม 2564 170 464 52
กุมภาพันธ์ 2564 170 462 54
มกราคม 2564 170 462 54
ธันวาคม 2563 170 463 53
พฤศจิกายน 2563 170 501 11
ตุลาคม 2563 170 501 11
ตุลาคม 2563 170 502 14
ตุลาคม 2563 170 495 20
กันยายน 2563 170 503 13
สิงหาคม 2563 170 503 13
กรกฎาคม 2563 170 495 21
มิถุนายน 2563 170 12 493
พฤษภาคม 2563 170 46 479
เมษายน 2563 170 492 33
มีนาคม 2563 170 502 23
กุมภาพันธ์ 2563 170 506 19
มกราคม 2563 170 505 20
ธันวาคม 2562 170 500 25
พฤศจิกายน 2562 170 525 0
ตุลาคม 2562 170 525 0
กันยายน 2562 170 525 0
สิงหาคม 2562 170 525 0
มิถุนายน 2562 170 213 310
พฤษภาคม 2562 170 480 43
เมษายน 2562 170 480 43
มีนาคม 2562 170 480 43
กุมภาพันธ์ 2562 170 480 43
มกราคม 2562 170 477 46
ธันวาคม 2561 170 476 36
พฤศจิกายน 2561 170 522 1
ตุลาคม 2561 170 523 0
กันยายน 2561 170 523 0
สิงหาคม 2561 170 521 2
กรกฎาคม 2561 168 0 504
มิถุนายน 2561 168 0 504
เมษายน 2561 169 488 31
มีนาคม 2561 169 491 28
กุมภาพันธ์ 2561 169 490 29
มกราคม 2561 169 489 30
ธันวาคม 2560 169 502 17
พฤศจิกายน 2560 169 519 0
ตุลาคม 2560 169 519 0
กันยายน 2560 169 519 0
สิงหาคม 2560 169 508 11
กรกฎาคม 2560 168 0 504
มิถุนายน 2560 168 0 504
พฤษภาคม 2560 170 502 26
เมษายน 2560 170 502 26
มีนาคม 2560 170 502 26
กุมภาพันธ์ 2560 170 502 26
มกราคม 2560 170 508 20
ธันวาคม 2559 170 504 11
พฤศจิกายน 2559 170 528 4
ตุลาคม 2559 170 531 1
กันยายน 2559 170 530 2
สิงหาคม 2559 170 528 21
พฤษภาคม 2559 170 495 32
เมษายน 2559 170 495 32
มีนาคม 2559 170 496 31
กุมภาพันธ์ 2559 170 496 31
มกราคม 2559 170 493 33
พฤศจิกายน 2558 170 528 15
ตุลาคม 2558 170 537 6
กันยายน 2558 170 543 0
มิถุนายน 2558 105 248 67
พฤษภาคม 2558 172 510 28
เมษายน 2558 172 510 28
มกราคม 2558 172 511 27
กุมภาพันธ์ 2558 172 511 27
มีนาคม 2558 172 511 27

หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6


ประจำเดือน จำนวนห้องพักรวม (ห้อง) จำนวนผู้พักอาศัย (คน) จำนวนที่ว่าง(คน)
สิงหาคม 2564 168 460 44
กรกฎาคม 2564 168 355 149
มิถุนายน 2564 168 22 482
พฤษภาคม 2564 168 0 504
เมษายน 2564 169 412 100
มีนาคม 2564 169 465 47
กุมภาพันธ์ 2564 169 468 44
มกราคม 2564 169 470 42
ธันวาคม 2563 169 470 42
พฤศจิกายน 2563 169 499 13
ตุลาคม 2563 169 504 8
กันยายน 2563 169 508 4
สิงหาคม 2563 169 510 2
กรกฎาคม 2563 169 496 16
มิถุนายน 2563 170 11 494
พฤษภาคม 2563 170 57 465
เมษายน 2563 170 486 36
มีนาคม 2563 170 499 23
กุมภาพันธ์ 2563 170 502 20
มกราคม 2563 170 504 18
ธันวาคม 2562 170 503 19
พฤศจิกายน 2562 170 517 5
ตุลาคม 2562 170 522 0
กันยายน 2562 170 522 0
สิงหาคม 2562 170 522 0
มิถุนายน 2562 169 0 519
พฤษภาคม 2562 168 464 55
เมษายน 2562 169 474 42
มีนาคม 2562 169 480 39
กุมภาพันธ์ 2562 169 483 36
มกราคม 2562 169 484 35
ธันวาคม 2561 169 480 25
พฤศจิกายน 2561 169 515 4
ตุลาคม 2561 169 515 4
กันยายน 2561 169 514 5
สิงหาคม 2561 169 512 7
กรกฎาคม 2561 169 216 291
มิถุนายน 2561 169 215 292
เมษายน 2561 170 506 16
มีนาคม 2561 170 506 16
กุมภาพันธ์ 2561 170 507 15
มกราคม 2561 170 505 17
ธันวาคม 2560 170 514 7
พฤศจิกายน 2560 170 520 1
ตุลาคม 2560 170 520 1
กันยายน 2560 170 521 0
สิงหาคม 2560 170 520 1
สิงหาคม 2560 170 520 1
กรกฎาคม 2560 168 208 296
มิถุนายน 2560 168 208 296
พฤษภาคม 2560 170 508 15
เมษายน 2560 170 508 15
มีนาคม 2560 170 510 13
กุมภาพันธ์ 2560 170 512 11
มกราคม 2560 170 509 14
ธันวาคม 2559 170 514 2
ธันวาคม 2559 170 514 2
พฤศจิกายน 2559 170 522 5
ตุลาคม 2559 170 526 1
กันยายน 2559 170 524 3
สิงหาคม 2559 170 525 15
มิถุนายน 2559 81 172 71
พฤษภาคม 2559 170 509 21
เมษายน 2559 170 509 21
มีนาคม 2559 170 509 21
กุมภาพันธ์ 2559 170 508 22
มกราคม 2559 170 506 25
พฤศจิกายน 2558 170 529 9
ตุลาคม 2558 170 532 6
สิงหาคม 2558 170 538 0
กรกฎาคม 2558 170 538 0
กันยายน 2558 170 538 0
พฤษภาคม 2558 170 520 15
กุมภาพันธ์ 2558 170 517 18
มกราคม 2558 170 514 21
เมษายน 2558 170 520 15
มีนาคม 2558 170 520 15

หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 7


ประจำเดือน จำนวนห้องพักรวม (ห้อง) จำนวนผู้พักอาศัย (คน) จำนวนที่ว่าง(คน)
สิงหาคม 2564 93 175 11
กรกฎาคม 2564 93 129 57
มิถุนายน 2564 93 6 180
พฤษภาคม 2564 93 0 186
เมษายน 2564 93 153 33
มีนาคม 2564 93 182 4
กุมภาพันธ์ 2564 93 184 2
มกราคม 2564 93 184 2
ธันวาคม 2563 93 182 4
พฤศจิกายน 2563 93 178 8
ตุลาคม 2563 93 185 1
กันยายน 2563 93 186 0
สิงหาคม 2563 93 186 0
กรกฎาคม 2563 93 181 5
มิถุนายน 2563 94 14 174
พฤษภาคม 2563 94 23 165
เมษายน 2563 94 188 0
มีนาคม 2563 94 188 0
กุมภาพันธ์ 2563 94 188 0
มกราคม 2563 94 188 0
ธันวาคม 2562 94 188 0
พฤศจิกายน 2562 94 188 0
ตุลาคม 2562 94 188 0
กันยายน 2562 94 188 0
สิงหาคม 2562 94 188 0
พฤษภาคม 2562 94 187 1
เมษายน 2562 94 188 0
มีนาคม 2562 94 188 0
กุมภาพันธ์ 2562 94 188 0
กุมภาพันธ์ 2562 94 188 0
มกราคม 2562 94 188 0
ธันวาคม 2561 94 186 2
พฤศจิกายน 2561 94 188 0
ตุลาคม 2561 94 188 0
กันยายน 2561 94 188 0
สิงหาคม 2561 94 188 0
มีนาคม 2561 94 187 1
กุมภาพันธ์ 2561 94 188 0
มกราคม 2561 94 188 0
ธันวาคม 2560 94 188 0
พฤศจิกายน 2560 94 188 0
ตุลาคม 2560 94 188 0
กันยายน 2560 94 188 0
สิงหาคม 2560 94 188 0
มิถุนายน 2560 94 0 188
กรกฎาคม 2560 94 185 3
พฤษภาคม 2560 94 0 188
เมษายน 2560 94 188 0
มีนาคม 2560 94 188 0
กุมภาพันธ์ 2560 94 188 0
มกราคม 2560 94 188 0
ธันวาคม 2559 94 188 0
พฤศจิกายน 2559 94 188 0
ตุลาคม 2559 94 188 0
กันยายน 2559 94 188 0
กรกฎาคม 2559 94 188 0
สิงหาคม 2559 94 188 0
มิถุนายน 2559 94 15 173
พฤษภาคม 2559 94 185 3
เมษายน 2559 94 185 3
พฤศจิกายน 2558 94 156 32
ธันวาคม 2558 94 188 0
มีนาคม 2559 94 185 3
มกราคม 2559 94 186 2
กุมภาพันธ์ 2559 94 182 4
พฤศจิกายน 2558 94 156 2
ตุลาคม 2558 94 158 30
กันยายน 2558 94 191 0
สิงหาคม 2558 94 191 0

หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1


ประจำเดือน จำนวนห้องพักรวม (ห้อง) จำนวนผู้พักอาศัย (คน) จำนวนที่ว่าง(คน)
สิงหาคม 2564 154 232 230
กรกฎาคม 2564 154 181 281
กรกฎาคม 2564 154 273 189
มิถุนายน 2564 154 0 462
พฤษภาคม 2564 154 0 462
เมษายน 2564 154 401 61
มีนาคม 2564 154 401 61
กุมภาพันธ์ 2564 154 401 61
มกราคม 2564 154 400 62
ธันวาคม 2563 154 400 62
พฤศจิกายน 2563 154 460 2
ตุลาคม 2563 154 462 0
กันยายน 2563 154 462 0
สิงหาคม 2563 154 460 2
กรกฎาคม 2563 154 455 7
มิถุนายน 2563 155 10 455
พฤษภาคม 2563 155 22 443
เมษายน 2563 155 446 19
มีนาคม 2563 155 446 19
กุมภาพันธ์ 2563 155 447 18
มกราคม 2563 155 451 13
ธันวาคม 2562 155 446 19
พฤศจิกายน 2562 155 441 24
กันยายน 2562 155 453 12
ตุลาคม 2562 155 453 12
สิงหาคม 2562 155 455 10
พฤษภาคม 2562 155 435 30
เมษายน 2562 155 436 29
มีนาคม 2562 155 437 28
กุมภาพันธ์ 2562 155 437 28
มกราคม 2562 155 437 28
ธันวาคม 2561 155 440 25
พฤศจิกายน 2561 155 444 21
ตุลาคม 2561 155 444 21
กันยายน 2561 155 464 1
สิงหาคม 2561 155 464 1
สิงหาคม 2561 155 0 465
พฤษภาคม 2561 155 0 465
มิถุนายน 2561 155 0 465
กรกฎาคม 2561 155 452 3
เมษายน 2561 155 435 30
มีนาคม 2561 155 437 28
กุมภาพันธ์ 2561 155 437 28
มกราคม 2561 155 436 29
ธันวาคม 2560 155 428 37
พฤศจิกายน 2560 155 459 6
ตุลาคม 2560 155 459 6
กันยายน 2560 155 459 6
กรกฎาคม 2560 155 462 3
สิงหาคม 2560 155 462 3
พฤษภาคม 2560 155 423 42
มิถุนายน 2560 155 423 42
เมษายน 2560 155 423 42
มีนาคม 2560 155 428 37
กุมภาพันธ์ 2560 155 430 35
มกราคม 2560 155 429 36
ธันวาคม 2559 155 425 40
พฤศจิกายน 2559 155 455 10
ตุลาคม 2559 155 455 10
กันยายน 2559 155 459 6
สิงหาคม 2559 155 459 6
กรกฎาคม 2559 155 445 20
พฤษภาคม 2559 156 429 50
มิถุนายน 2559 156 182 297
เมษายน 2559 156 429 50
มีนาคม 2559 156 429 50
กุมภาพันธ์ 2559 156 429 50
มกราคม 2559 156 426 53
ธันวาคม 2558 156 422 57
พฤศจิกายน 2558 156 424 55
ตุลาคม 2558 156 475 4
สิงหาคม 2558 156 470 9
กันยายน 2558 156 469 10
กรกฎาคม 2558 156 458 12
เมษายน 2558 157 454 25
เมษายน 2558 157 454 25
มีนาคม 2558 157 456 23
กันยายน 2557 157 498 0
สิงหาคม 2557 157 483 0
ตุลาคม 2557 157 503 0
ธันวาคม 2557 157 496 0
มกราคม 2558 157 452 27
กุมภาพันธ์ 2558 157 456 23
พฤศจิกายน 2557 157 500 0

หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2


ประจำเดือน จำนวนห้องพักรวม (ห้อง) จำนวนผู้พักอาศัย (คน) จำนวนที่ว่าง(คน)
สิงหาคม 2564 150 388 62
กรกฎาคม 2564 150 23 427
มิถุนายน 2564 150 40 410
พฤษภาคม 2564 150 60 390
เมษายน 2564 150 390 60
มีนาคม 2564 150 400 50
กุมภาพันธ์ 2564 150 400 50
มกราคม 2564 150 399 51
มกราคม 2564 150 399 51
ธันวาคม 2563 150 399 51
พฤศจิกายน 2563 150 423 27
ตุลาคม 2563 150 423 27
กันยายน 2563 150 450 40
กันยายน 2563 150 427 23
สิงหาคม 2563 150 427 23
กรกฎาคม 2563 150 443 7
มิถุนายน 2563 150 5 445
พฤษภาคม 2563 150 27 423
เมษายน 2563 150 399 51
มีนาคม 2563 150 399 51
กุมภาพันธ์ 2563 150 399 51
มกราคม 2563 150 399 51
ธันวาคม 2562 150 415 35
พฤศจิกายน 2562 150 434 16
ตุลาคม 2562 150 439 11
กันยายน 2562 150 442 8
สิงหาคม 2562 150 444 6
มิถุนายน 2562 150 171 279
พฤษภาคม 2562 150 392 58
เมษายน 2562 150 394 56
กุมภาพันธ์ 2562 150 397 53
กุมภาพันธ์ 2562 150 398 52
มกราคม 2562 150 397 53
ธันวาคม 2561 150 395 54
พฤศจิกายน 2561 150 407 43
ตุลาคม 2561 150 422 28
กันยายน 2561 150 435 15
กันยายน 2561 150 434 16
กรกฎาคม 2561 150 433 17
เมษายน 2561 150 394 56
เมษายน 2561 150 394 56
กุมภาพันธ์ 2561 150 394 56
มกราคม 2561 150 394 56
ธันวาคม 2560 150 400 50
พฤศจิกายน 2560 150 415 34
ตุลาคม 2560 150 418 31
กันยายน 2560 150 432 18
สิงหาคม 2560 150 430 20
กรกฎาคม 2560 150 438 12
สิงหาคม 2560 150 438 12
พฤษภาคม 2560 150 391 59
เมษายน 2560 150 391 59
มีนาคม 2560 150 394 56
กุมภาพันธ์ 2560 150 395 53
มกราคม 2560 150 395 53
ธันวาคม 2559 150 387 51
พฤศจิกายน 2559 150 424 25
ตุลาคม 2559 150 426 24
กันยายน 2559 150 429 21
สิงหาคม 2559 150 430 20
กรกฎาคม 2559 150 428 22
มีนาคม 2559 153 408 46
เมษายน 2559 153 408 46
กุมภาพันธ์ 2559 153 408 46
มกราคม 2559 153 408 46
ธันวาคม 2558 153 414 40
พฤศจิกายน 2558 153 409 45
ตุลาคม 2558 153 404 50
กันยายน 2558 153 447 7
เมษายน 2558 153 426 35
มีนาคม 2558 153 426 35

หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3


ประจำเดือน จำนวนห้องพักรวม (ห้อง) จำนวนผู้พักอาศัย (คน) จำนวนที่ว่าง(คน)
สิงหาคม 2564 159 371 96
กรกฎาคม 2564 159 284 186
มิถุนายน 2564 159 37 433
พฤษภาคม 2564 159 12 458
เมษายน 2564 159 427 40
มีนาคม 2564 159 427 40
กุมภาพันธ์ 2564 159 435 32
มกราคม 2564 159 435 30
ธันวาคม 2563 159 436 31
พฤศจิกายน 2563 159 446 21
ตุลาคม 2563 159 437 30
กันยายน 2563 159 424 26
สิงหาคม 2563 159 432 35
กรกฎาคม 2563 159 445 22
มิถุนายน 2563 159 8 459
พฤษภาคม 2563 159 49 418
เมษายน 2563 153 382 85
มีนาคม 2563 159 423 44
กุมภาพันธ์ 2563 159 424 43
มกราคม 2563 159 424 43
ธันวาคม 2562 159 436 31
พฤศจิกายน 2562 159 153 14
ตุลาคม 2562 159 454 13
กันยายน 2562 159 452 15
สิงหาคม 2562 159 445 22
พฤษภาคม 2562 159 392 75
เมษายน 2562 159 392 75
กุมภาพันธ์ 2562 159 392 75
กุมภาพันธ์ 2562 159 393 74
มกราคม 2562 159 395 72
ธันวาคม 2561 159 394 72
พฤศจิกายน 2561 159 414 53
ตุลาคม 2561 159 425 42
กันยายน 2561 159 436 31
กันยายน 2561 159 434 31
กรกฎาคม 2561 159 425 42
เมษายน 2561 159 389 78
มีนาคม 2561 159 389 78
กุมภาพันธ์ 2561 159 390 77
มกราคม 2561 159 388 79
ธันวาคม 2560 159 396 71
พฤศจิกายน 2560 159 403 64
ตุลาคม 2560 159 408 59
กันยายน 2560 159 439 28
สิงหาคม 2560 159 440 27
กรกฎาคม 2560 159 443 24
พฤษภาคม 2560 159 388 78
เมษายน 2560 159 388 78
เมษายน 2560 159 390 76
กุมภาพันธ์ 2560 159 391 76
มกราคม 2560 159 391 76
ธันวาคม 2559 159 397 62
พฤศจิกายน 2559 159 425 42
ตุลาคม 2559 159 427 40
กันยายน 2559 159 427 40
สิงหาคม 2559 159 424 43
กรกฎาคม 2559 159 419 48
มิถุนายน 2559 160 112 356
เมษายน 2559 160 421 46
มีนาคม 2559 160 421 46
กุมภาพันธ์ 2559 160 422 49
มกราคม 2559 160 419 52
ธันวาคม 2558 160 434 37
พฤศจิกายน 2558 160 435 36
ตุลาคม 2558 160 438 34
กันยายน 2558 160 467 5
เมษายน 2558 160 377 105
มีนาคม 2558 160 378 104

หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 4


ประจำเดือน จำนวนห้องพักรวม (ห้อง) จำนวนผู้พักอาศัย (คน) จำนวนที่ว่าง(คน)
สิงหาคม 2564 149 234 64
กรกฎาคม 2564 149 0 298
มิถุนายน 2564 149 0 298
พฤษภาคม 2564 149 0 298
เมษายน 2564 149 280 18
มีนาคม 2564 149 294 4
กุมภาพันธ์ 2564 149 294 4
มกราคม 2564 149 293 5
ธันวาคม 2563 149 293 5
พฤศจิกายน 2563 149 298 0
ตุลาคม 2563 149 298 0
กันยายน 2563 149 298 0
สิงหาคม 2563 149 298 0
กรกฎาคม 2563 149 293 5
มิถุนายน 2563 150 4 296
พฤษภาคม 2563 150 9 291
เมษายน 2563 150 286 14
มีนาคม 2563 150 286 14
กุมภาพันธ์ 2563 150 286 14
มกราคม 2563 150 286 14
ธันวาคม 2562 150 300 0
พฤศจิกายน 2562 150 300 0
ตุลาคม 2562 150 300 0
กันยายน 2562 150 300 0
สิงหาคม 2562 150 300 0
พฤษภาคม 2562 150 275 25
เมษายน 2562 150 275 25
มีนาคม 2562 150 281 19
กุมภาพันธ์ 2562 150 281 19
มกราคม 2562 150 281 19
ธันวาคม 2561 150 283 17
พฤศจิกายน 2561 150 300 0
ตุลาคม 2561 150 300 0
กันยายน 2561 150 300 0
สิงหาคม 2561 150 300 0
สิงหาคม 2561 150 300 0
มีนาคม 2561 150 292 8
มีนาคม 2561 150 292 8
มีนาคม 2561 150 292 8
กุมภาพันธ์ 2561 150 293 7
มกราคม 2561 150 294 6
ธันวาคม 2560 150 294 6
พฤศจิกายน 2560 150 300 0
ตุลาคม 2560 150 300 0
กันยายน 2560 150 300 0
สิงหาคม 2560 150 300 0
กรกฎาคม 2560 150 296 4
มิถุนายน 2560 150 0 300
พฤษภาคม 2560 150 0 300
เมษายน 2560 150 274 26
มีนาคม 2560 150 274 26
กุมภาพันธ์ 2560 150 274 26
มกราคม 2560 150 274 26
ธันวาคม 2559 150 268 32
พฤศจิกายน 2559 150 300 0
ตุลาคม 2559 150 300 0
กันยายน 2559 150 300 0
สิงหาคม 2559 150 299 1
สิงหาคม 2559 150 300 0
เมษายน 2559 150 264 36
มีนาคม 2559 150 263 37
กุมภาพันธ์ 2559 150 263 37
มกราคม 2559 150 266 34

หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 5


ประจำเดือน จำนวนห้องพักรวม (ห้อง) จำนวนผู้พักอาศัย (คน) จำนวนที่ว่าง(คน)
สิงหาคม 2564 149 194 104
กรกฎาคม 2564 149 191 107
กรกฎาคม 2564 149 289 9
มิถุนายน 2564 149 0 298
พฤษภาคม 2564 149 0 298
มิถุนายน 2563 149 2 447
พฤษภาคม 2563 149 167 280
เมษายน 2563 149 398 49
มีนาคม 2563 149 398 49
กุมภาพันธ์ 2563 149 398 49
มกราคม 2563 149 412 35
ธันวาคม 2562 149 416 31
พฤศจิกายน 2562 149 416 31
พฤศจิกายน 2562 149 425 22
ตุลาคม 2562 149 425 22
กันยายน 2562 149 442 5
สิงหาคม 2562 149 438 9
พฤษภาคม 2562 149 419 28
เมษายน 2562 149 427 20
มีนาคม 2562 149 427 20
กุมภาพันธ์ 2562 149 427 20
มกราคม 2562 149 427 20
ธันวาคม 2561 149 430 17
พฤศจิกายน 2561 149 436 11
ตุลาคม 2561 149 445 2
กันยายน 2561 149 446 1
สิงหาคม 2561 149 443 4
เมษายน 2561 149 398 49
มีนาคม 2561 149 399 48
กุมภาพันธ์ 2561 149 401 47
มกราคม 2561 149 405 42
ธันวาคม 2560 149 424 23
พฤศจิกายน 2560 149 425 22
ตุลาคม 2560 149 445 2
กันยายน 2560 149 447 0
กรกฎาคม 2560 149 447 0
พฤษภาคม 2560 149 380 67
เมษายน 2560 149 447 57
มีนาคม 2560 149 447 57
กุมภาพันธ์ 2560 149 447 54
มกราคม 2560 149 447 58
ธันวาคม 2559 149 447 28
ธันวาคม 2559 149 447 27
พฤศจิกายน 2559 149 447 24
ตุลาคม 2559 149 447 22
กันยายน 2559 149 447 21
สิงหาคม 2559 149 447 20
พฤษภาคม 2559 152 427 43
มีนาคม 2559 152 431 39
กุมภาพันธ์ 2559 152 432 38
มกราคม 2559 152 431 39
ธันวาคม 2558 152 448 22
พฤศจิกายน 2558 152 453 17
ตุลาคม 2558 152 466 5
กันยายน 2558 152 469 2
เมษายน 2558 152 447 28
มีนาคม 2558 152 440 35

หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 6


ประจำเดือน จำนวนห้องพักรวม (ห้อง) จำนวนผู้พักอาศัย (คน) จำนวนที่ว่าง(คน)
สิงหาคม 2564 149 210 88
สิงหาคม 2564 149 210 188
กรกฎาคม 2564 149 177 121
กรกฎาคม 2564 149 294 4
มิถุนายน 2564 149 0 298
พฤษภาคม 2564 149 0 298
เมษายน 2564 149 270 28
มีนาคม 2564 149 242 56
กุมภาพันธ์ 2564 149 242 56
มกราคม 2564 149 240 58
ธันวาคม 2563 149 241 57
พฤศจิกายน 2563 149 262 36
ตุลาคม 2563 149 294 4
ตุลาคม 2563 149 298 0
สิงหาคม 2563 149 298 0
กรกฎาคม 2563 149 295 3
มิถุนายน 2563 150 0 300
พฤษภาคม 2563 150 172 128
เมษายน 2563 150 294 6
มีนาคม 2563 150 294 6
กุมภาพันธ์ 2563 150 294 6
มกราคม 2563 150 287 13
พฤศจิกายน 2562 150 288 12
ธันวาคม 2562 150 288 12
ตุลาคม 2562 150 282 18
พฤศจิกายน 2562 150 282 18
กันยายน 2562 150 289 11
สิงหาคม 2562 150 299 1
พฤษภาคม 2562 150 287 13
เมษายน 2562 150 287 13
มีนาคม 2562 150 287 13
กุมภาพันธ์ 2562 150 287 13
มกราคม 2562 150 286 14
ธันวาคม 2561 150 289 11
พฤศจิกายน 2561 150 286 14
ตุลาคม 2561 150 300 0
กันยายน 2561 150 300 0
สิงหาคม 2561 150 300 0
เมษายน 2561 150 285 15
มีนาคม 2561 150 285 15
กุมภาพันธ์ 2561 150 286 14
มกราคม 2561 150 288 12
ธันวาคม 2560 150 300 0
พฤศจิกายน 2560 150 287 13
ตุลาคม 2560 150 300 0
กันยายน 2560 150 300 0
กรกฎาคม 2560 150 300 0
พฤษภาคม 2560 150 268 32
เมษายน 2560 150 268 32
มีนาคม 2560 150 300 32
กุมภาพันธ์ 2560 150 300 32
มกราคม 2560 150 300 33
ธันวาคม 2559 150 300 2
ธันวาคม 2559 150 300 2
พฤศจิกายน 2559 150 300 0
ตุลาคม 2559 150 300 0
สิงหาคม 2559 150 299 1
เมษายน 2559 150 217 83
มีนาคม 2559 150 216 81
กุมภาพันธ์ 2559 150 219 81
มกราคม 2559 150 219 81

หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7


ประจำเดือน จำนวนห้องพักรวม (ห้อง) จำนวนผู้พักอาศัย (คน) จำนวนที่ว่าง(คน)
สิงหาคม 2564 156 228 84
กรกฎาคม 2564 156 221 91
พฤษภาคม 2564 156 0 0
มิถุนายน 2564 156 0 0
เมษายน 2564 156 260 50
เมษายน 2564 156 12 40
มีนาคม 2564 156 270 40
กุมภาพันธ์ 2564 156 270 40
มกราคม 2564 156 271 39
ธันวาคม 2563 156 271 39
พฤศจิกายน 2563 156 307 5
ตุลาคม 2563 156 307 5
กันยายน 2563 156 305 7
สิงหาคม 2563 156 308 4
กรกฎาคม 2563 156 300 12
มิถุนายน 2563 156 0 312
มิถุนายน 2563 156 0 468
พฤษภาคม 2563 156 162 150
เมษายน 2563 156 280 32
มีนาคม 2563 156 280 32
กุมภาพันธ์ 2563 156 280 32
มกราคม 2563 156 289 23
ธันวาคม 2562 156 281 31
พฤศจิกายน 2562 156 281 31
ตุลาคม 2562 156 285 27
พฤศจิกายน 2562 156 285 27
กันยายน 2562 156 305 7
สิงหาคม 2562 156 299 13
มกราคม 2559 156 0 468
ธันวาคม 2558 156 144 331
พฤศจิกายน 2558 156 475 328
ตุลาคม 2558 156 460 15
กันยายน 2558 156 474 1
เมษายน 2558 156 444 30
มีนาคม 2558 156 438 36

หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8


ประจำเดือน จำนวนห้องพักรวม (ห้อง) จำนวนผู้พักอาศัย (คน) จำนวนที่ว่าง(คน)
สิงหาคม 2564 158 421 211
กรกฎาคม 2564 158 338 294
มิถุนายน 2564 158 25 607
พฤษภาคม 2564 158 0 632
เมษายน 2564 158 497 135
มีนาคม 2564 158 497 135
กุมภาพันธ์ 2564 158 504 128
มกราคม 2564 158 504 128
ธันวาคม 2563 159 505 127
พฤศจิกายน 2563 158 516 116
ตุลาคม 2563 158 570 62
กันยายน 2563 158 571 61
สิงหาคม 2563 158 575 57
กรกฎาคม 2563 158 576 56
มิถุนายน 2563 159 9 627
พฤษภาคม 2563 159 36 600
เมษายน 2563 159 493 143
มีนาคม 2563 159 494 142
กุมภาพันธ์ 2563 159 494 142
มกราคม 2563 159 491 145
ธันวาคม 2562 159 496 140
พฤศจิกายน 2562 159 518 118
กันยายน 2562 159 530 106
ตุลาคม 2562 159 531 105
สิงหาคม 2562 159 529 107
พฤษภาคม 2562 159 512 124
เมษายน 2562 159 512 124
มีนาคม 2562 159 516 120
กุมภาพันธ์ 2562 159 515 121
มกราคม 2562 159 515 121
ธันวาคม 2561 159 528 108
พฤศจิกายน 2561 159 571 65
ตุลาคม 2561 159 571 65
กันยายน 2561 159 593 43
สิงหาคม 2561 159 596 40
พฤษภาคม 2561 159 0 636
มิถุนายน 2561 159 0 636
กรกฎาคม 2561 154 568 48
เมษายน 2561 159 519 117
มีนาคม 2561 159 520 116
กุมภาพันธ์ 2561 159 528 108
มกราคม 2561 159 528 108
ธันวาคม 2560 159 546 90
พฤศจิกายน 2560 159 614 22
ตุลาคม 2560 159 614 22
กันยายน 2560 159 619 17
สิงหาคม 2560 159 615 21
กรกฎาคม 2560 159 615 21
พฤษภาคม 2560 159 531 105
กรกฎาคม 2560 159 122 514
มิถุนายน 2560 159 531 105
เมษายน 2560 159 531 105
มีนาคม 2560 159 532 104
กุมภาพันธ์ 2560 159 533 103
มกราคม 2560 159 529 107
ธันวาคม 2559 159 572 64
พฤศจิกายน 2559 159 580 56
ตุลาคม 2559 159 580 56
สิงหาคม 2559 159 582 54
กันยายน 2559 159 582 54
กรกฎาคม 2559 159 568 68
พฤษภาคม 2559 160 542 109
เมษายน 2559 160 542 109
มีนาคม 2559 160 542 109
กุมภาพันธ์ 2559 160 542 109
มกราคม 2559 160 548 103
ธันวาคม 2558 160 556 95
พฤศจิกายน 2558 160 564 87
ตุลาคม 2558 160 631 20
สิงหาคม 2558 160 630 21
กันยายน 2558 160 631 20
กรกฎาคม 2558 160 610 12
มีนาคม 2558 160 589 64
กันยายน 2557 160 652 2
ตุลาคม 2557 160 652 2
พฤศจิกายน 2557 160 642 10
ธันวาคม 2557 160 640 12
มกราคม 2558 160 588 65
กุมภาพันธ์ 2558 160 589 64
สิงหาคม 2557 160 654 0