ข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูลรายงานห้องพักทั้งหมด ของสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

# เดือน จำนวนห้องพัก(ห้อง) จำนวนผู้เข้าพัก(คน) จำนวนที่ว่าง(คน) หอพัก
1 ตุลาคม 2565 503 974 32 หอพัก 40 ปี
2 ตุลาคม 2565 150 324 126 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
3 ตุลาคม 2565 162 254 70 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
4 ตุลาคม 2565 142 234 50 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
5 ตุลาคม 2565 149 282 16 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
6 ตุลาคม 2565 148 268 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
7 ตุลาคม 2565 149 261 37 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
8 ตุลาคม 2565 166 280 64 หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม 2565 149 273 25 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
10 ตุลาคม 2565 168 411 93 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
11 ตุลาคม 2565 158 312 318 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
12 ตุลาคม 2565 159 366 101 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
13 ตุลาคม 2565 149 272 26 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
14 ตุลาคม 2565 156 288 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
15 ตุลาคม 2565 141 259 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
16 ตุลาคม 2565 142 231 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
17 ตุลาคม 2565 154 431 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
18 ตุลาคม 2565 80 114 24 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
19 ตุลาคม 2565 80 113 22 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
20 ตุลาคม 2565 168 414 90 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
21 ตุลาคม 2565 93 179 7 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
22 กันยายน 2565 168 427 77 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
23 กันยายน 2565 141 259 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
24 กันยายน 2565 142 215 13 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
25 กันยายน 2565 156 305 5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
26 กันยายน 2565 149 296 4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
27 กันยายน 2565 142 230 54 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
28 กันยายน 2565 162 255 69 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
29 กันยายน 2565 150 330 120 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
30 กันยายน 2565 168 428 76 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
31 กันยายน 2565 149 297 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
32 กันยายน 2565 159 387 80 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
33 กันยายน 2565 158 328 302 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
34 กันยายน 2565 166 285 59 หอพักสีชมพู
35 กันยายน 2565 148 293 3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
36 กันยายน 2565 93 185 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
37 กันยายน 2565 149 298 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
38 กันยายน 2565 168 431 73 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
39 กันยายน 2565 154 446 16 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
40 กันยายน 2565 80 116 20 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
41 กันยายน 2565 80 115 18 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
42 กันยายน 2565 503 981 25 หอพัก 40 ปี
43 กันยายน 2565 149 282 16 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
44 สิงหาคม 2565 93 186 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
45 สิงหาคม 2565 168 428 76 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
46 สิงหาคม 2565 149 284 14 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
47 สิงหาคม 2565 142 228 56 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
48 สิงหาคม 2565 162 254 70 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
49 สิงหาคม 2565 503 978 28 หอพัก 40 ปี
50 สิงหาคม 2565 93 185 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
51 สิงหาคม 2565 168 426 78 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
52 สิงหาคม 2565 149 298 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
53 สิงหาคม 2565 156 307 3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
54 สิงหาคม 2565 141 249 5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
55 สิงหาคม 2565 142 205 24 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
56 สิงหาคม 2565 154 449 13 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
57 สิงหาคม 2565 149 297 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
58 สิงหาคม 2565 168 431 73 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
59 สิงหาคม 2565 158 328 302 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
60 สิงหาคม 2565 159 391 76 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
61 สิงหาคม 2565 166 290 54 หอพักสีชมพู
62 สิงหาคม 2565 168 425 79 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
63 สิงหาคม 2565 93 185 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
64 สิงหาคม 2565 148 295 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
65 สิงหาคม 2565 149 296 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
66 สิงหาคม 2565 150 330 120 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
67 สิงหาคม 2565 80 114 22 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
68 สิงหาคม 2565 80 115 18 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
69 กรกฎาคม 2565 149 295 3 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
70 กรกฎาคม 2565 168 431 73 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
71 กรกฎาคม 2565 156 310 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
72 กรกฎาคม 2565 149 298 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
73 กรกฎาคม 2565 150 328 122 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
74 กรกฎาคม 2565 142 206 78 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
75 กรกฎาคม 2565 162 207 117 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
76 กรกฎาคม 2565 159 403 64 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
77 กรกฎาคม 2565 158 338 292 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
78 กรกฎาคม 2565 149 280 18 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
79 กรกฎาคม 2565 503 872 134 หอพัก 40 ปี
80 กรกฎาคม 2565 80 115 20 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
81 กรกฎาคม 2565 80 114 20 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
82 กรกฎาคม 2565 166 290 54 หอพักสีชมพู
83 กรกฎาคม 2565 149 297 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
84 กรกฎาคม 2565 148 295 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
85 กรกฎาคม 2565 168 426 78 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
86 กรกฎาคม 2565 93 186 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
87 กรกฎาคม 2565 141 247 7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
88 กรกฎาคม 2565 142 203 25 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
89 กรกฎาคม 2565 154 454 8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
90 มิถุนายน 2565 149 280 18 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
91 มิถุนายน 2565 162 324 35 หอพักนักศึกษาชายอาคาร1
92 มิถุนายน 2565 142 284 7 หอพักนักศึกษาชายอาคาร2
93 มิถุนายน 2565 168 416 88 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
94 มิถุนายน 2565 93 186 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
95 มิถุนายน 2565 149 296 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
96 มิถุนายน 2565 168 435 69 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
97 มิถุนายน 2565 154 461 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
98 มิถุนายน 2565 158 317 315 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
99 มิถุนายน 2565 159 405 62 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
100 มิถุนายน 2565 166 232 112 หอพักสีชมพู
101 มิถุนายน 2565 149 296 4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
102 มิถุนายน 2565 156 310 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
103 มิถุนายน 2565 142 229 26 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร11
104 มิถุนายน 2565 142 202 26 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร12
105 มิถุนายน 2565 150 335 115 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
106 มิถุนายน 2565 148 296 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
107 มิถุนายน 2565 149 296 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
108 มิถุนายน 2565 80 112 26 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
109 มิถุนายน 2565 80 111 26 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
110 มิถุนายน 2565 503 785 221 หอพัก 40 ปี
111 พฤษภาคม 2565 156 0 312 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
112 พฤษภาคม 2565 154 0 462 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
113 พฤษภาคม 2565 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
114 พฤษภาคม 2565 159 0 467 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
115 พฤษภาคม 2565 149 0 289 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
116 พฤษภาคม 2565 168 137 367 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
117 พฤษภาคม 2565 93 0 186 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
118 พฤษภาคม 2565 158 91 541 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
119 พฤษภาคม 2565 503 643 363 หอพัก 40 ปี
120 พฤษภาคม 2565 149 0 298 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
121 พฤษภาคม 2565 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
122 พฤษภาคม 2565 80 82 56 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
123 พฤษภาคม 2565 80 84 54 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
124 พฤษภาคม 2565 150 0 450 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
125 พฤษภาคม 2565 166 83 261 หอพักสีชมพู
126 พฤษภาคม 2565 149 0 298 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
127 พฤษภาคม 2565 168 0 504 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
128 เมษายน 2565 503 635 371 หอพัก 40 ปี
129 เมษายน 2565 149 0 298 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
130 เมษายน 2565 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
131 เมษายน 2565 158 29 603 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
132 เมษายน 2565 149 0 298 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
133 เมษายน 2565 168 0 504 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
134 เมษายน 2565 166 87 257 หอพักสีชมพู
135 เมษายน 2565 80 82 54 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
136 เมษายน 2565 80 85 52 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
137 เมษายน 2565 154 0 462 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
138 เมษายน 2565 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
139 เมษายน 2565 93 0 186 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
140 เมษายน 2565 168 196 308 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
141 เมษายน 2565 159 0 467 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
142 เมษายน 2565 156 0 312 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
143 เมษายน 2565 150 0 450 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
144 เมษายน 2565 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
145 มีนาคม 2565 168 403 101 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
146 มีนาคม 2565 93 176 10 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
147 มีนาคม 2565 80 97 32 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
148 มีนาคม 2565 80 103 24 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
149 มีนาคม 2565 166 164 180 หอพักสีชมพู
150 มีนาคม 2565 150 321 129 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
151 มีนาคม 2565 149 252 46 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
152 มีนาคม 2565 159 327 140 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
153 มีนาคม 2565 158 342 290 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
154 มีนาคม 2565 154 276 186 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
155 มีนาคม 2565 149 239 59 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
156 มีนาคม 2565 149 245 53 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
157 มีนาคม 2565 168 327 177 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
158 มีนาคม 2565 149 254 44 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
159 มีนาคม 2565 503 891 115 หอพัก 40 ปี
160 มีนาคม 2565 149 210 88 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
161 มีนาคม 2565 156 176 136 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
162 กุมภาพันธ์ 2565 168 403 101 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
163 กุมภาพันธ์ 2565 93 176 10 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
164 กุมภาพันธ์ 2565 149 239 59 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
165 กุมภาพันธ์ 2565 150 321 129 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
166 กุมภาพันธ์ 2565 149 251 47 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
167 กุมภาพันธ์ 2565 166 186 158 หอพักสีชมพู
168 กุมภาพันธ์ 2565 149 248 50 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
169 กุมภาพันธ์ 2565 168 327 177 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
170 กุมภาพันธ์ 2565 158 342 290 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
171 กุมภาพันธ์ 2565 159 327 140 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
172 กุมภาพันธ์ 2565 149 225 73 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
173 กุมภาพันธ์ 2565 149 254 44 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
174 กุมภาพันธ์ 2565 156 206 106 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
175 กุมภาพันธ์ 2565 154 276 186 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
176 กุมภาพันธ์ 2565 503 891 115 หอพัก 40 ปี
177 กุมภาพันธ์ 2565 80 101 30 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
178 กุมภาพันธ์ 2565 80 112 18 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
179 มกราคม 2565 149 250 48 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
180 มกราคม 2565 503 894 112 หอพัก 40 ปี
181 มกราคม 2565 168 325 179 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
182 มกราคม 2565 149 259 39 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
183 มกราคม 2565 80 111 24 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
184 มกราคม 2565 80 118 14 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
185 มกราคม 2565 168 402 102 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
186 มกราคม 2565 166 188 156 หอพักสีชมพู
187 มกราคม 2565 93 176 10 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
188 มกราคม 2565 154 276 186 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
189 มกราคม 2565 149 240 58 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
190 มกราคม 2565 149 219 79 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
191 มกราคม 2565 156 210 102 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
192 มกราคม 2565 150 321 129 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
193 มกราคม 2565 149 252 46 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
194 มกราคม 2565 158 341 291 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
195 มกราคม 2565 159 325 142 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
196 ธันวาคม 2564 159 326 141 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
197 ธันวาคม 2564 158 342 290 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
198 ธันวาคม 2564 168 402 102 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
199 ธันวาคม 2564 93 173 13 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
200 ธันวาคม 2564 80 111 26 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
201 ธันวาคม 2564 80 117 14 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
202 ธันวาคม 2564 149 261 37 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
203 ธันวาคม 2564 503 876 130 หอพัก 40 ปี
204 ธันวาคม 2564 154 275 187 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
205 ธันวาคม 2564 149 235 63 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
206 ธันวาคม 2564 149 210 88 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
207 ธันวาคม 2564 156 211 101 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
208 ธันวาคม 2564 149 253 45 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
209 ธันวาคม 2564 168 317 187 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
210 ธันวาคม 2564 166 188 156 หอพักสีชมพู
211 ธันวาคม 2564 150 339 111 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
212 ธันวาคม 2564 149 270 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
213 พฤศจิกายน 2564 149 181 117 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
214 พฤศจิกายน 2564 158 374 258 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
215 พฤศจิกายน 2564 159 347 103 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
216 พฤศจิกายน 2564 80 109 30 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
217 พฤศจิกายน 2564 80 117 14 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
218 พฤศจิกายน 2564 168 436 68 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
219 พฤศจิกายน 2564 93 185 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
220 พฤศจิกายน 2564 150 354 96 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
221 พฤศจิกายน 2564 149 271 27 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
222 พฤศจิกายน 2564 149 275 23 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
223 พฤศจิกายน 2564 166 172 172 หอพักสีชมพู
224 พฤศจิกายน 2564 149 259 39 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
225 พฤศจิกายน 2564 168 322 182 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
226 พฤศจิกายน 2564 156 173 139 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
227 พฤศจิกายน 2564 503 881 125 หอพัก 40 ปี
228 พฤศจิกายน 2564 149 191 107 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
229 พฤศจิกายน 2564 154 236 226 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
230 ตุลาคม 2564 154 246 216 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
231 ตุลาคม 2564 168 303 201 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
232 ตุลาคม 2564 149 226 72 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
233 ตุลาคม 2564 503 844 162 หอพัก 40 ปี
234 ตุลาคม 2564 149 222 76 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
235 ตุลาคม 2564 149 209 89 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
236 ตุลาคม 2564 168 439 65 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
237 ตุลาคม 2564 93 173 13 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
238 ตุลาคม 2564 158 410 222 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
239 ตุลาคม 2564 159 369 98 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
240 ตุลาคม 2564 150 343 107 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
241 ตุลาคม 2564 148 212 86 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
242 ตุลาคม 2564 156 223 89 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
243 ตุลาคม 2564 166 217 127 หอพักสีชมพู
244 ตุลาคม 2564 180 112 24 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
245 ตุลาคม 2564 180 119 8 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
246 ตุลาคม 2564 149 194 104 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
247 กันยายน 2564 166 220 124 หอพักสีชมพู
248 กันยายน 2564 158 414 218 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
249 กันยายน 2564 159 371 96 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
250 กันยายน 2564 168 461 43 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
251 กันยายน 2564 149 222 76 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
252 กันยายน 2564 154 259 203 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
253 กันยายน 2564 93 175 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
254 กันยายน 2564 156 225 87 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
255 กันยายน 2564 80 111 26 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
256 กันยายน 2564 80 118 8 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
257 กันยายน 2564 149 223 75 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
258 กันยายน 2564 503 844 162 หอพัก 40 ปี
259 กันยายน 2564 149 239 59 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
260 กันยายน 2564 168 310 194 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
261 กันยายน 2564 149 189 109 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
262 กันยายน 2564 150 385 65 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
263 กันยายน 2564 149 236 62 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
264 มกราคม 2559 300 280 20 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
265 มีนาคม 2559 150 282 18 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
266 สิงหาคม 2559 150 292 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
267 กันยายน 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
268 ตุลาคม 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
269 พฤศจิกายน 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
270 ธันวาคม 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
271 มกราคม 2560 150 283 17 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
272 มีนาคม 2560 150 285 15 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
273 กุมภาพันธ์ 2560 150 285 15 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
274 เมษายน 2560 150 287 13 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
275 พฤษภาคม 2560 150 287 13 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
276 มิถุนายน 2560 150 0 300 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
277 สิงหาคม 2560 150 298 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
278 กันยายน 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
279 ตุลาคม 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
280 ธันวาคม 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
281 พฤศจิกายน 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
282 มกราคม 2561 150 298 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
283 กุมภาพันธ์ 2561 150 296 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
284 มีนาคม 2561 150 296 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
285 เมษายน 2561 150 296 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
286 พฤษภาคม 2561 150 293 7 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
287 มิถุนายน 2561 150 0 300 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
288 กรกฎาคม 2561 150 0 300 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
289 สิงหาคม 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
290 ตุลาคม 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
291 กันยายน 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
292 พฤศจิกายน 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
293 ธันวาคม 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
294 มกราคม 2562 150 278 22 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
295 กุมภาพันธ์ 2562 150 280 20 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
296 มีนาคม 2562 150 279 21 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
297 เมษายน 2562 150 279 21 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
298 พฤษภาคม 2562 150 280 20 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
299 มิถุนายน 2562 150 0 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
300 กรกฎาคม 2562 150 0 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
301 กรกฎาคม 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
302 สิงหาคม 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
303 กันยายน 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
304 ตุลาคม 2562 150 299 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
305 พฤศจิกายน 2562 150 299 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
306 ธันวาคม 2562 150 299 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
307 มกราคม 2563 150 293 7 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
308 กุมภาพันธ์ 2563 150 296 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
309 มีนาคม 2563 150 295 5 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
310 เมษายน 2563 150 296 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
311 มิถุนายน 2563 150 4 296 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
312 พฤษภาคม 2563 150 38 262 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
313 กรกฎาคม 2563 149 293 5 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
314 สิงหาคม 2563 149 298 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
315 กันยายน 2563 149 298 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
316 ตุลาคม 2563 149 283 15 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
317 ตุลาคม 2563 149 298 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
318 พฤศจิกายน 2563 149 297 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
319 ธันวาคม 2563 149 279 19 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
320 มกราคม 2564 149 278 20 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
321 กุมภาพันธ์ 2564 149 279 19 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
322 มีนาคม 2564 149 279 19 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
323 เมษายน 2564 149 279 19 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
324 พฤษภาคม 2564 149 0 298 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
325 มิถุนายน 2564 149 293 5 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
326 มิถุนายน 2564 149 20 278 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
327 กรกฎาคม 2564 149 178 120 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
328 สิงหาคม 2564 149 240 58 หอพักนักศึกษาชายอาคาร3
329 มกราคม 2559 300 281 19 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
330 มีนาคม 2559 150 283 17 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
331 สิงหาคม 2559 150 292 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
332 กันยายน 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
333 ตุลาคม 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
334 พฤศจิกายน 2559 150 299 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
335 ธันวาคม 2559 150 299 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
336 มกราคม 2560 150 270 30 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
337 มีนาคม 2560 150 265 35 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
338 มีนาคม 2560 150 265 35 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
339 กุมภาพันธ์ 2560 150 265 35 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
340 เมษายน 2560 150 267 33 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
341 พฤษภาคม 2560 150 267 33 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
342 มิถุนายน 2560 150 0 300 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
343 สิงหาคม 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
344 กันยายน 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
345 ตุลาคม 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
346 ธันวาคม 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
347 พฤศจิกายน 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
348 มกราคม 2561 150 293 7 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
349 กุมภาพันธ์ 2561 150 295 5 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
350 มีนาคม 2561 150 296 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
351 เมษายน 2561 150 297 3 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
352 พฤษภาคม 2561 150 297 3 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
353 มิถุนายน 2561 150 0 300 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
354 กรกฎาคม 2561 150 0 300 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
355 สิงหาคม 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
356 ตุลาคม 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
357 กันยายน 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
358 พฤศจิกายน 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
359 ธันวาคม 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
360 มกราคม 2562 150 288 12 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
361 กุมภาพันธ์ 2562 150 287 13 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
362 มีนาคม 2562 150 288 12 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
363 เมษายน 2562 150 288 12 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
364 พฤษภาคม 2562 150 289 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
365 มิถุนายน 2562 150 0 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
366 กรกฎาคม 2562 150 0 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
367 กรกฎาคม 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
368 สิงหาคม 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
369 กันยายน 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
370 ตุลาคม 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
371 พฤศจิกายน 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
372 ธันวาคม 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
373 มกราคม 2563 150 289 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
374 กุมภาพันธ์ 2563 150 289 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
375 มีนาคม 2563 150 290 10 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
376 เมษายน 2563 150 288 12 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
377 มิถุนายน 2563 150 3 297 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
378 พฤษภาคม 2563 150 28 272 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
379 กรกฎาคม 2563 149 296 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
380 สิงหาคม 2563 149 298 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
381 กันยายน 2563 149 298 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
382 ตุลาคม 2563 149 279 19 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
383 พฤศจิกายน 2563 149 285 13 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
384 ธันวาคม 2563 149 280 18 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
385 มกราคม 2564 149 282 16 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
386 กุมภาพันธ์ 2564 149 281 17 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
387 มีนาคม 2564 149 280 18 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
388 เมษายน 2564 149 278 20 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
389 พฤษภาคม 2564 149 0 298 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
390 มิถุนายน 2564 149 9 289 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
391 กรกฎาคม 2564 149 292 6 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
392 สิงหาคม 2564 149 226 72 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
393 สิงหาคม 2564 149 226 72 หอพักนักศึกษาชายอาคาร4
394 มีนาคม 2558 172 511 27 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
395 กุมภาพันธ์ 2558 172 511 27 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
396 มกราคม 2558 172 511 27 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
397 เมษายน 2558 172 510 28 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
398 พฤษภาคม 2558 172 510 28 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
399 มิถุนายน 2558 105 248 67 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
400 กันยายน 2558 170 543 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
401 ตุลาคม 2558 170 537 6 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
402 มกราคม 2559 170 493 33 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
403 พฤศจิกายน 2558 170 528 15 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
404 กุมภาพันธ์ 2559 170 496 31 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
405 มีนาคม 2559 170 496 31 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
406 เมษายน 2559 170 495 32 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
407 พฤษภาคม 2559 170 495 32 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
408 สิงหาคม 2559 170 528 21 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
409 กันยายน 2559 170 530 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
410 ตุลาคม 2559 170 531 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
411 พฤศจิกายน 2559 170 528 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
412 ธันวาคม 2559 170 504 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
413 มกราคม 2560 170 508 20 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
414 กุมภาพันธ์ 2560 170 502 26 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
415 มีนาคม 2560 170 502 26 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
416 เมษายน 2560 170 502 26 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
417 พฤษภาคม 2560 170 502 26 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
418 มิถุนายน 2560 168 0 504 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
419 กรกฎาคม 2560 168 0 504 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
420 สิงหาคม 2560 169 508 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
421 กันยายน 2560 169 519 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
422 ตุลาคม 2560 169 519 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
423 พฤศจิกายน 2560 169 519 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
424 ธันวาคม 2560 169 502 17 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
425 มกราคม 2561 169 489 30 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
426 กุมภาพันธ์ 2561 169 490 29 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
427 มีนาคม 2561 169 491 28 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
428 เมษายน 2561 169 488 31 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
429 มิถุนายน 2561 168 0 504 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
430 กรกฎาคม 2561 168 0 504 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
431 สิงหาคม 2561 170 521 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
432 กันยายน 2561 170 523 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
433 ตุลาคม 2561 170 523 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
434 พฤศจิกายน 2561 170 522 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
435 ธันวาคม 2561 170 476 36 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
436 มกราคม 2562 170 477 46 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
437 กุมภาพันธ์ 2562 170 480 43 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
438 มีนาคม 2562 170 480 43 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
439 เมษายน 2562 170 480 43 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
440 พฤษภาคม 2562 170 480 43 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
441 มิถุนายน 2562 170 213 310 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
442 สิงหาคม 2562 170 525 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
443 กันยายน 2562 170 525 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
444 ตุลาคม 2562 170 525 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
445 พฤศจิกายน 2562 170 525 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
446 ธันวาคม 2562 170 500 25 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
447 มกราคม 2563 170 505 20 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
448 กุมภาพันธ์ 2563 170 506 19 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
449 มีนาคม 2563 170 502 23 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
450 เมษายน 2563 170 492 33 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
451 พฤษภาคม 2563 170 46 479 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
452 มิถุนายน 2563 170 12 493 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
453 กรกฎาคม 2563 170 495 21 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
454 สิงหาคม 2563 170 503 13 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
455 กันยายน 2563 170 503 13 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
456 ตุลาคม 2563 170 495 20 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
457 ตุลาคม 2563 170 502 14 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
458 ตุลาคม 2563 170 501 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
459 พฤศจิกายน 2563 170 501 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
460 ธันวาคม 2563 170 463 53 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
461 มกราคม 2564 170 462 54 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
462 กุมภาพันธ์ 2564 170 462 54 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
463 มีนาคม 2564 170 464 52 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
464 เมษายน 2564 170 464 52 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
465 พฤษภาคม 2564 168 100 68 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
466 มิถุนายน 2564 168 306 198 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
467 มิถุนายน 2564 168 36 468 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
468 กรกฎาคม 2564 168 218 286 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
469 สิงหาคม 2564 168 309 195 หอพักนักศึกษาชายอาคาร5
470 เมษายน 2558 170 520 15 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
471 มีนาคม 2558 170 520 15 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
472 มกราคม 2558 170 514 21 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
473 กุมภาพันธ์ 2558 170 517 18 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
474 พฤษภาคม 2558 170 520 15 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
475 กันยายน 2558 170 538 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
476 กรกฎาคม 2558 170 538 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
477 สิงหาคม 2558 170 538 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
478 ตุลาคม 2558 170 532 6 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
479 พฤศจิกายน 2558 170 529 9 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
480 มกราคม 2559 170 506 25 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
481 กุมภาพันธ์ 2559 170 508 22 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
482 มีนาคม 2559 170 509 21 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
483 เมษายน 2559 170 509 21 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
484 พฤษภาคม 2559 170 509 21 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
485 มิถุนายน 2559 81 172 71 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
486 สิงหาคม 2559 170 525 15 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
487 กันยายน 2559 170 524 3 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
488 ตุลาคม 2559 170 526 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
489 พฤศจิกายน 2559 170 522 5 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
490 ธันวาคม 2559 170 514 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
491 ธันวาคม 2559 170 514 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
492 มกราคม 2560 170 509 14 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
493 กุมภาพันธ์ 2560 170 512 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
494 มีนาคม 2560 170 510 13 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
495 เมษายน 2560 170 508 15 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
496 พฤษภาคม 2560 170 508 15 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
497 มิถุนายน 2560 168 208 296 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
498 กรกฎาคม 2560 168 208 296 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
499 สิงหาคม 2560 170 520 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
500 สิงหาคม 2560 170 520 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
501 กันยายน 2560 170 521 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
502 ตุลาคม 2560 170 520 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
503 พฤศจิกายน 2560 170 520 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
504 ธันวาคม 2560 170 514 7 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
505 มกราคม 2561 170 505 17 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
506 กุมภาพันธ์ 2561 170 507 15 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
507 มีนาคม 2561 170 506 16 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
508 เมษายน 2561 170 506 16 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
509 มิถุนายน 2561 169 215 292 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
510 กรกฎาคม 2561 169 216 291 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
511 สิงหาคม 2561 169 512 7 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
512 กันยายน 2561 169 514 5 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
513 ตุลาคม 2561 169 515 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
514 พฤศจิกายน 2561 169 515 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
515 ธันวาคม 2561 169 480 25 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
516 มกราคม 2562 169 484 35 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
517 กุมภาพันธ์ 2562 169 483 36 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
518 มีนาคม 2562 169 480 39 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
519 เมษายน 2562 169 474 42 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
520 พฤษภาคม 2562 168 464 55 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
521 มิถุนายน 2562 169 0 519 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
522 สิงหาคม 2562 170 522 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
523 กันยายน 2562 170 522 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
524 ตุลาคม 2562 170 522 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
525 พฤศจิกายน 2562 170 517 5 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
526 ธันวาคม 2562 170 503 19 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
527 มกราคม 2563 170 504 18 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
528 กุมภาพันธ์ 2563 170 502 20 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
529 มีนาคม 2563 170 499 23 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
530 เมษายน 2563 170 486 36 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
531 พฤษภาคม 2563 170 57 465 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
532 มิถุนายน 2563 170 11 494 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
533 กรกฎาคม 2563 169 496 16 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
534 สิงหาคม 2563 169 510 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
535 กันยายน 2563 169 508 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
536 พฤศจิกายน 2563 169 499 13 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
537 ตุลาคม 2563 169 504 8 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
538 ธันวาคม 2563 169 470 42 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
539 มกราคม 2564 169 470 42 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
540 กุมภาพันธ์ 2564 169 468 44 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
541 มีนาคม 2564 169 465 47 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
542 เมษายน 2564 169 412 100 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
543 พฤษภาคม 2564 168 0 504 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
544 มิถุนายน 2564 168 22 482 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
545 กรกฎาคม 2564 168 355 149 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
546 สิงหาคม 2564 168 460 44 หอพักนักศึกษาชายอาคาร6
547 ตุลาคม 2558 94 158 30 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
548 กันยายน 2558 94 191 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
549 สิงหาคม 2558 94 191 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
550 พฤศจิกายน 2558 94 156 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
551 กุมภาพันธ์ 2559 94 182 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
552 มกราคม 2559 94 186 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
553 มีนาคม 2559 94 185 3 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
554 พฤศจิกายน 2558 94 156 32 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
555 ธันวาคม 2558 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
556 เมษายน 2559 94 185 3 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
557 พฤษภาคม 2559 94 185 3 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
558 มิถุนายน 2559 94 15 173 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
559 สิงหาคม 2559 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
560 กรกฎาคม 2559 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
561 กันยายน 2559 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
562 ตุลาคม 2559 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
563 พฤศจิกายน 2559 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
564 ธันวาคม 2559 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
565 มกราคม 2560 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
566 กุมภาพันธ์ 2560 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
567 มีนาคม 2560 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
568 เมษายน 2560 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
569 พฤษภาคม 2560 94 0 188 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
570 กรกฎาคม 2560 94 185 3 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
571 มิถุนายน 2560 94 0 188 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
572 สิงหาคม 2560 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
573 กันยายน 2560 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
574 ตุลาคม 2560 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
575 พฤศจิกายน 2560 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
576 ธันวาคม 2560 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
577 มกราคม 2561 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
578 กุมภาพันธ์ 2561 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
579 มีนาคม 2561 94 187 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
580 สิงหาคม 2561 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
581 กันยายน 2561 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
582 ตุลาคม 2561 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
583 พฤศจิกายน 2561 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
584 ธันวาคม 2561 94 186 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
585 มกราคม 2562 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
586 กุมภาพันธ์ 2562 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
587 กุมภาพันธ์ 2562 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
588 มีนาคม 2562 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
589 เมษายน 2562 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
590 พฤษภาคม 2562 94 187 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
591 สิงหาคม 2562 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
592 กันยายน 2562 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
593 ตุลาคม 2562 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
594 พฤศจิกายน 2562 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
595 ธันวาคม 2562 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
596 มกราคม 2563 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
597 กุมภาพันธ์ 2563 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
598 มีนาคม 2563 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
599 เมษายน 2563 94 188 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
600 พฤษภาคม 2563 94 23 165 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
601 มิถุนายน 2563 94 14 174 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
602 กรกฎาคม 2563 93 181 5 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
603 สิงหาคม 2563 93 186 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
604 กันยายน 2563 93 186 0 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
605 พฤศจิกายน 2563 93 178 8 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
606 ตุลาคม 2563 93 185 1 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
607 ธันวาคม 2563 93 182 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
608 มกราคม 2564 93 184 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
609 กุมภาพันธ์ 2564 93 184 2 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
610 มีนาคม 2564 93 182 4 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
611 เมษายน 2564 93 153 33 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
612 พฤษภาคม 2564 93 0 186 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
613 มิถุนายน 2564 93 6 180 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
614 กรกฎาคม 2564 93 129 57 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
615 สิงหาคม 2564 93 175 11 หอพักนักศึกษาชายอาคาร7
616 ตุลาคม 2557 157 503 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
617 กันยายน 2557 157 498 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
618 เมษายน 2558 157 454 25 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
619 สิงหาคม 2557 157 483 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
620 มีนาคม 2558 157 456 23 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
621 พฤศจิกายน 2557 157 500 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
622 ธันวาคม 2557 157 496 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
623 มกราคม 2558 157 452 27 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
624 กุมภาพันธ์ 2558 157 456 23 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
625 เมษายน 2558 157 454 25 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
626 กรกฎาคม 2558 156 458 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
627 กันยายน 2558 156 469 10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
628 สิงหาคม 2558 156 470 9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
629 ตุลาคม 2558 156 475 4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
630 พฤศจิกายน 2558 156 424 55 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
631 ธันวาคม 2558 156 422 57 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
632 มกราคม 2559 156 426 53 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
633 กุมภาพันธ์ 2559 156 429 50 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
634 มีนาคม 2559 156 429 50 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
635 เมษายน 2559 156 429 50 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
636 มิถุนายน 2559 156 182 297 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
637 พฤษภาคม 2559 156 429 50 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
638 กรกฎาคม 2559 155 445 20 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
639 สิงหาคม 2559 155 459 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
640 กันยายน 2559 155 459 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
641 ตุลาคม 2559 155 455 10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
642 พฤศจิกายน 2559 155 455 10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
643 ธันวาคม 2559 155 425 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
644 มกราคม 2560 155 429 36 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
645 กุมภาพันธ์ 2560 155 430 35 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
646 มีนาคม 2560 155 428 37 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
647 เมษายน 2560 155 423 42 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
648 มิถุนายน 2560 155 423 42 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
649 พฤษภาคม 2560 155 423 42 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
650 กรกฎาคม 2560 155 462 3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
651 สิงหาคม 2560 155 462 3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
652 กันยายน 2560 155 459 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
653 ตุลาคม 2560 155 459 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
654 พฤศจิกายน 2560 155 459 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
655 ธันวาคม 2560 155 428 37 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
656 มกราคม 2561 155 436 29 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
657 กุมภาพันธ์ 2561 155 437 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
658 มีนาคม 2561 155 437 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
659 เมษายน 2561 155 435 30 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
660 สิงหาคม 2561 155 0 465 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
661 พฤษภาคม 2561 155 0 465 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
662 มิถุนายน 2561 155 0 465 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
663 กรกฎาคม 2561 155 452 3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
664 สิงหาคม 2561 155 464 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
665 กันยายน 2561 155 464 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
666 ตุลาคม 2561 155 444 21 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
667 พฤศจิกายน 2561 155 444 21 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
668 ธันวาคม 2561 155 440 25 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
669 มกราคม 2562 155 437 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
670 กุมภาพันธ์ 2562 155 437 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
671 มีนาคม 2562 155 437 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
672 เมษายน 2562 155 436 29 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
673 พฤษภาคม 2562 155 435 30 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
674 สิงหาคม 2562 155 455 10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
675 ตุลาคม 2562 155 453 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
676 กันยายน 2562 155 453 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
677 พฤศจิกายน 2562 155 441 24 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
678 ธันวาคม 2562 155 446 19 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
679 มกราคม 2563 155 451 13 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
680 กุมภาพันธ์ 2563 155 447 18 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
681 มีนาคม 2563 155 446 19 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
682 เมษายน 2563 155 446 19 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
683 มิถุนายน 2563 155 10 455 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
684 พฤษภาคม 2563 155 22 443 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
685 กรกฎาคม 2563 154 455 7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
686 สิงหาคม 2563 154 460 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
687 กันยายน 2563 154 462 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
688 ตุลาคม 2563 154 462 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
689 พฤศจิกายน 2563 154 460 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
690 ธันวาคม 2563 154 400 62 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
691 มกราคม 2564 154 400 62 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
692 กุมภาพันธ์ 2564 154 401 61 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
693 มีนาคม 2564 154 401 61 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
694 เมษายน 2564 154 401 61 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
695 พฤษภาคม 2564 154 0 462 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
696 มิถุนายน 2564 154 0 462 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
697 กรกฎาคม 2564 154 273 189 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
698 กรกฎาคม 2564 154 181 281 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
699 สิงหาคม 2564 154 232 230 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร1
700 เมษายน 2558 153 426 35 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
701 มีนาคม 2558 153 426 35 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
702 กันยายน 2558 153 447 7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
703 ตุลาคม 2558 153 404 50 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
704 พฤศจิกายน 2558 153 409 45 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
705 ธันวาคม 2558 153 414 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
706 มกราคม 2559 153 408 46 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
707 กุมภาพันธ์ 2559 153 408 46 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
708 มีนาคม 2559 153 408 46 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
709 เมษายน 2559 153 408 46 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
710 กรกฎาคม 2559 150 428 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
711 สิงหาคม 2559 150 430 20 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
712 กันยายน 2559 150 429 21 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
713 ตุลาคม 2559 150 426 24 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
714 พฤศจิกายน 2559 150 424 25 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
715 ธันวาคม 2559 150 387 51 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
716 มกราคม 2560 150 395 53 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
717 กุมภาพันธ์ 2560 150 395 53 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
718 มีนาคม 2560 150 394 56 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
719 เมษายน 2560 150 391 59 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
720 พฤษภาคม 2560 150 391 59 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
721 สิงหาคม 2560 150 438 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
722 กรกฎาคม 2560 150 438 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
723 สิงหาคม 2560 150 430 20 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
724 กันยายน 2560 150 432 18 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
725 ตุลาคม 2560 150 418 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
726 พฤศจิกายน 2560 150 415 34 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
727 ธันวาคม 2560 150 400 50 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
728 มกราคม 2561 150 394 56 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
729 กุมภาพันธ์ 2561 150 394 56 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
730 เมษายน 2561 150 394 56 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
731 เมษายน 2561 150 394 56 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
732 กรกฎาคม 2561 150 433 17 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
733 กันยายน 2561 150 434 16 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
734 กันยายน 2561 150 435 15 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
735 ตุลาคม 2561 150 422 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
736 พฤศจิกายน 2561 150 407 43 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
737 ธันวาคม 2561 150 395 54 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
738 มกราคม 2562 150 397 53 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
739 กุมภาพันธ์ 2562 150 398 52 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
740 กุมภาพันธ์ 2562 150 397 53 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
741 เมษายน 2562 150 394 56 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
742 พฤษภาคม 2562 150 392 58 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
743 มิถุนายน 2562 150 171 279 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
744 สิงหาคม 2562 150 444 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
745 กันยายน 2562 150 442 8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
746 ตุลาคม 2562 150 439 11 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
747 พฤศจิกายน 2562 150 434 16 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
748 ธันวาคม 2562 150 415 35 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
749 มกราคม 2563 150 399 51 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
750 กุมภาพันธ์ 2563 150 399 51 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
751 มีนาคม 2563 150 399 51 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
752 เมษายน 2563 150 399 51 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
753 พฤษภาคม 2563 150 27 423 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
754 มิถุนายน 2563 150 5 445 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
755 กรกฎาคม 2563 150 443 7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
756 สิงหาคม 2563 150 427 23 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
757 กันยายน 2563 150 427 23 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
758 กันยายน 2563 150 450 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
759 ตุลาคม 2563 150 423 27 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
760 พฤศจิกายน 2563 150 423 27 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
761 ธันวาคม 2563 150 399 51 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
762 มกราคม 2564 150 399 51 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
763 มกราคม 2564 150 399 51 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
764 กุมภาพันธ์ 2564 150 400 50 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
765 มีนาคม 2564 150 400 50 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
766 เมษายน 2564 150 390 60 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
767 พฤษภาคม 2564 150 60 390 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
768 มิถุนายน 2564 150 40 410 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
769 กรกฎาคม 2564 150 23 427 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
770 สิงหาคม 2564 150 388 62 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร2
771 มีนาคม 2558 160 378 104 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
772 เมษายน 2558 160 377 105 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
773 ตุลาคม 2558 160 438 34 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
774 กันยายน 2558 160 467 5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
775 พฤศจิกายน 2558 160 435 36 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
776 ธันวาคม 2558 160 434 37 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
777 มกราคม 2559 160 419 52 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
778 กุมภาพันธ์ 2559 160 422 49 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
779 มีนาคม 2559 160 421 46 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
780 เมษายน 2559 160 421 46 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
781 มิถุนายน 2559 160 112 356 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
782 กรกฎาคม 2559 159 419 48 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
783 สิงหาคม 2559 159 424 43 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
784 กันยายน 2559 159 427 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
785 ตุลาคม 2559 159 427 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
786 พฤศจิกายน 2559 159 425 42 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
787 ธันวาคม 2559 159 397 62 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
788 มกราคม 2560 159 391 76 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
789 กุมภาพันธ์ 2560 159 391 76 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
790 เมษายน 2560 159 390 76 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
791 เมษายน 2560 159 388 78 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
792 พฤษภาคม 2560 159 388 78 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
793 กรกฎาคม 2560 159 443 24 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
794 สิงหาคม 2560 159 440 27 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
795 กันยายน 2560 159 439 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
796 ตุลาคม 2560 159 408 59 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
797 พฤศจิกายน 2560 159 403 64 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
798 ธันวาคม 2560 159 396 71 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
799 มกราคม 2561 159 388 79 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
800 กุมภาพันธ์ 2561 159 390 77 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
801 มีนาคม 2561 159 389 78 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
802 เมษายน 2561 159 389 78 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
803 กรกฎาคม 2561 159 425 42 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
804 กันยายน 2561 159 434 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
805 กันยายน 2561 159 436 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
806 ตุลาคม 2561 159 425 42 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
807 พฤศจิกายน 2561 159 414 53 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
808 ธันวาคม 2561 159 394 72 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
809 มกราคม 2562 159 395 72 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
810 กุมภาพันธ์ 2562 159 393 74 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
811 กุมภาพันธ์ 2562 159 392 75 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
812 เมษายน 2562 159 392 75 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
813 พฤษภาคม 2562 159 392 75 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
814 สิงหาคม 2562 159 445 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
815 กันยายน 2562 159 452 15 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
816 ตุลาคม 2562 159 454 13 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
817 พฤศจิกายน 2562 159 153 14 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
818 ธันวาคม 2562 159 436 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
819 มกราคม 2563 159 424 43 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
820 กุมภาพันธ์ 2563 159 424 43 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
821 มีนาคม 2563 159 423 44 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
822 เมษายน 2563 153 382 85 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
823 พฤษภาคม 2563 159 49 418 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
824 มิถุนายน 2563 159 8 459 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
825 กรกฎาคม 2563 159 445 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
826 สิงหาคม 2563 159 432 35 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
827 ตุลาคม 2563 159 437 30 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
828 กันยายน 2563 159 424 26 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
829 พฤศจิกายน 2563 159 446 21 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
830 ธันวาคม 2563 159 436 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
831 มกราคม 2564 159 435 30 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
832 กุมภาพันธ์ 2564 159 435 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
833 มีนาคม 2564 159 427 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
834 เมษายน 2564 159 427 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
835 พฤษภาคม 2564 159 12 458 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
836 มิถุนายน 2564 159 37 433 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
837 กรกฎาคม 2564 159 284 186 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
838 สิงหาคม 2564 159 371 96 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร3
839 มกราคม 2559 150 266 34 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
840 กุมภาพันธ์ 2559 150 263 37 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
841 มีนาคม 2559 150 263 37 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
842 เมษายน 2559 150 264 36 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
843 สิงหาคม 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
844 สิงหาคม 2559 150 299 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
845 กันยายน 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
846 ตุลาคม 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
847 พฤศจิกายน 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
848 ธันวาคม 2559 150 268 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
849 มกราคม 2560 150 274 26 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
850 กุมภาพันธ์ 2560 150 274 26 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
851 มีนาคม 2560 150 274 26 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
852 เมษายน 2560 150 274 26 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
853 พฤษภาคม 2560 150 0 300 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
854 กรกฎาคม 2560 150 296 4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
855 มิถุนายน 2560 150 0 300 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
856 สิงหาคม 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
857 กันยายน 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
858 ตุลาคม 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
859 พฤศจิกายน 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
860 ธันวาคม 2560 150 294 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
861 มกราคม 2561 150 294 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
862 กุมภาพันธ์ 2561 150 293 7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
863 มีนาคม 2561 150 292 8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
864 มีนาคม 2561 150 292 8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
865 มีนาคม 2561 150 292 8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
866 สิงหาคม 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
867 สิงหาคม 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
868 กันยายน 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
869 ตุลาคม 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
870 พฤศจิกายน 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
871 ธันวาคม 2561 150 283 17 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
872 มกราคม 2562 150 281 19 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
873 กุมภาพันธ์ 2562 150 281 19 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
874 มีนาคม 2562 150 281 19 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
875 เมษายน 2562 150 275 25 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
876 พฤษภาคม 2562 150 275 25 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
877 สิงหาคม 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
878 กันยายน 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
879 ตุลาคม 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
880 พฤศจิกายน 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
881 ธันวาคม 2562 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
882 มกราคม 2563 150 286 14 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
883 กุมภาพันธ์ 2563 150 286 14 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
884 มีนาคม 2563 150 286 14 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
885 เมษายน 2563 150 286 14 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
886 พฤษภาคม 2563 150 9 291 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
887 มิถุนายน 2563 150 4 296 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
888 กรกฎาคม 2563 149 293 5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
889 สิงหาคม 2563 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
890 กันยายน 2563 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
891 ตุลาคม 2563 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
892 พฤศจิกายน 2563 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
893 ธันวาคม 2563 149 293 5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
894 มกราคม 2564 149 293 5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
895 กุมภาพันธ์ 2564 149 294 4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
896 มีนาคม 2564 149 294 4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
897 เมษายน 2564 149 280 18 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
898 พฤษภาคม 2564 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
899 มิถุนายน 2564 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
900 กรกฎาคม 2564 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
901 สิงหาคม 2564 149 234 64 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร4
902 มีนาคม 2558 152 440 35 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
903 เมษายน 2558 152 447 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
904 กันยายน 2558 152 469 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
905 ตุลาคม 2558 152 466 5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
906 พฤศจิกายน 2558 152 453 17 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
907 ธันวาคม 2558 152 448 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
908 มกราคม 2559 152 431 39 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
909 กุมภาพันธ์ 2559 152 432 38 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
910 มีนาคม 2559 152 431 39 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
911 พฤษภาคม 2559 152 427 43 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
912 สิงหาคม 2559 149 447 20 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
913 กันยายน 2559 149 447 21 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
914 ตุลาคม 2559 149 447 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
915 พฤศจิกายน 2559 149 447 24 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
916 ธันวาคม 2559 149 447 27 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
917 ธันวาคม 2559 149 447 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
918 มกราคม 2560 149 447 58 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
919 กุมภาพันธ์ 2560 149 447 54 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
920 มีนาคม 2560 149 447 57 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
921 เมษายน 2560 149 447 57 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
922 พฤษภาคม 2560 149 380 67 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
923 กรกฎาคม 2560 149 447 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
924 กันยายน 2560 149 447 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
925 ตุลาคม 2560 149 445 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
926 พฤศจิกายน 2560 149 425 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
927 ธันวาคม 2560 149 424 23 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
928 มกราคม 2561 149 405 42 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
929 กุมภาพันธ์ 2561 149 401 47 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
930 มีนาคม 2561 149 399 48 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
931 เมษายน 2561 149 398 49 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
932 สิงหาคม 2561 149 443 4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
933 กันยายน 2561 149 446 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
934 ตุลาคม 2561 149 445 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
935 พฤศจิกายน 2561 149 436 11 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
936 ธันวาคม 2561 149 430 17 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
937 มกราคม 2562 149 427 20 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
938 กุมภาพันธ์ 2562 149 427 20 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
939 มีนาคม 2562 149 427 20 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
940 เมษายน 2562 149 427 20 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
941 พฤษภาคม 2562 149 419 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
942 สิงหาคม 2562 149 438 9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
943 กันยายน 2562 149 442 5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
944 พฤศจิกายน 2562 149 425 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
945 ตุลาคม 2562 149 425 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
946 พฤศจิกายน 2562 149 416 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
947 ธันวาคม 2562 149 416 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
948 มกราคม 2563 149 412 35 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
949 กุมภาพันธ์ 2563 149 398 49 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
950 มีนาคม 2563 149 398 49 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
951 เมษายน 2563 149 398 49 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
952 พฤษภาคม 2563 149 167 280 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
953 มิถุนายน 2563 149 2 447 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
954 พฤษภาคม 2564 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
955 มิถุนายน 2564 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
956 กรกฎาคม 2564 149 289 9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
957 กรกฎาคม 2564 149 191 107 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
958 สิงหาคม 2564 149 194 104 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร5
959 มกราคม 2559 150 219 81 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
960 กุมภาพันธ์ 2559 150 219 81 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
961 มีนาคม 2559 150 216 81 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
962 เมษายน 2559 150 217 83 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
963 สิงหาคม 2559 150 299 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
964 ตุลาคม 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
965 พฤศจิกายน 2559 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
966 ธันวาคม 2559 150 300 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
967 ธันวาคม 2559 150 300 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
968 มกราคม 2560 150 300 33 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
969 กุมภาพันธ์ 2560 150 300 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
970 มีนาคม 2560 150 300 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
971 เมษายน 2560 150 268 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
972 พฤษภาคม 2560 150 268 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
973 กรกฎาคม 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
974 กันยายน 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
975 ตุลาคม 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
976 พฤศจิกายน 2560 150 287 13 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
977 ธันวาคม 2560 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
978 มกราคม 2561 150 288 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
979 กุมภาพันธ์ 2561 150 286 14 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
980 มีนาคม 2561 150 285 15 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
981 เมษายน 2561 150 285 15 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
982 สิงหาคม 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
983 กันยายน 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
984 ตุลาคม 2561 150 300 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
985 พฤศจิกายน 2561 150 286 14 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
986 ธันวาคม 2561 150 289 11 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
987 มกราคม 2562 150 286 14 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
988 กุมภาพันธ์ 2562 150 287 13 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
989 มีนาคม 2562 150 287 13 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
990 เมษายน 2562 150 287 13 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
991 พฤษภาคม 2562 150 287 13 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
992 สิงหาคม 2562 150 299 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
993 กันยายน 2562 150 289 11 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
994 พฤศจิกายน 2562 150 282 18 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
995 ตุลาคม 2562 150 282 18 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
996 พฤศจิกายน 2562 150 288 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
997 ธันวาคม 2562 150 288 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
998 มกราคม 2563 150 287 13 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
999 กุมภาพันธ์ 2563 150 294 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1000 มีนาคม 2563 150 294 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1001 เมษายน 2563 150 294 6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1002 พฤษภาคม 2563 150 172 128 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1003 มิถุนายน 2563 150 0 300 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1004 กรกฎาคม 2563 149 295 3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1005 สิงหาคม 2563 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1006 ตุลาคม 2563 149 298 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1007 ตุลาคม 2563 149 294 4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1008 พฤศจิกายน 2563 149 262 36 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1009 ธันวาคม 2563 149 241 57 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1010 มกราคม 2564 149 240 58 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1011 กุมภาพันธ์ 2564 149 242 56 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1012 มีนาคม 2564 149 242 56 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1013 เมษายน 2564 149 270 28 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1014 พฤษภาคม 2564 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1015 มิถุนายน 2564 149 0 298 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1016 กรกฎาคม 2564 149 294 4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1017 กรกฎาคม 2564 149 177 121 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1018 สิงหาคม 2564 149 210 188 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1019 สิงหาคม 2564 149 210 88 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร6
1020 มีนาคม 2558 156 438 36 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1021 เมษายน 2558 156 444 30 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1022 กันยายน 2558 156 474 1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1023 ตุลาคม 2558 156 460 15 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1024 พฤศจิกายน 2558 156 475 328 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1025 ธันวาคม 2558 156 144 331 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1026 มกราคม 2559 156 0 468 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1027 สิงหาคม 2562 156 299 13 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1028 กันยายน 2562 156 305 7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1029 พฤศจิกายน 2562 156 285 27 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1030 ตุลาคม 2562 156 285 27 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1031 พฤศจิกายน 2562 156 281 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1032 ธันวาคม 2562 156 281 31 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1033 มกราคม 2563 156 289 23 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1034 กุมภาพันธ์ 2563 156 280 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1035 มีนาคม 2563 156 280 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1036 เมษายน 2563 156 280 32 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1037 พฤษภาคม 2563 156 162 150 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1038 มิถุนายน 2563 156 0 468 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1039 มิถุนายน 2563 156 0 312 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1040 กรกฎาคม 2563 156 300 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1041 สิงหาคม 2563 156 308 4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1042 กันยายน 2563 156 305 7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1043 ตุลาคม 2563 156 307 5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1044 พฤศจิกายน 2563 156 307 5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1045 ธันวาคม 2563 156 271 39 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1046 มกราคม 2564 156 271 39 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1047 กุมภาพันธ์ 2564 156 270 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1048 มีนาคม 2564 156 270 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1049 เมษายน 2564 156 12 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1050 เมษายน 2564 156 260 50 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1051 มิถุนายน 2564 156 0 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1052 พฤษภาคม 2564 156 0 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1053 กรกฎาคม 2564 156 221 91 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1054 สิงหาคม 2564 156 228 84 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร7
1055 สิงหาคม 2557 160 654 0 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1056 มีนาคม 2558 160 589 64 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1057 กันยายน 2557 160 652 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1058 ตุลาคม 2557 160 652 2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1059 พฤศจิกายน 2557 160 642 10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1060 ธันวาคม 2557 160 640 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1061 มกราคม 2558 160 588 65 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1062 กุมภาพันธ์ 2558 160 589 64 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1063 กรกฎาคม 2558 160 610 12 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1064 สิงหาคม 2558 160 630 21 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1065 กันยายน 2558 160 631 20 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1066 ตุลาคม 2558 160 631 20 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1067 พฤศจิกายน 2558 160 564 87 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1068 ธันวาคม 2558 160 556 95 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1069 มกราคม 2559 160 548 103 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1070 กุมภาพันธ์ 2559 160 542 109 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1071 มีนาคม 2559 160 542 109 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1072 เมษายน 2559 160 542 109 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1073 พฤษภาคม 2559 160 542 109 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1074 กรกฎาคม 2559 159 568 68 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1075 สิงหาคม 2559 159 582 54 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1076 กันยายน 2559 159 582 54 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1077 ตุลาคม 2559 159 580 56 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1078 พฤศจิกายน 2559 159 580 56 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1079 ธันวาคม 2559 159 572 64 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1080 มกราคม 2560 159 529 107 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1081 กุมภาพันธ์ 2560 159 533 103 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1082 มีนาคม 2560 159 532 104 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1083 เมษายน 2560 159 531 105 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1084 มิถุนายน 2560 159 531 105 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1085 กรกฎาคม 2560 159 122 514 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1086 พฤษภาคม 2560 159 531 105 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1087 กรกฎาคม 2560 159 615 21 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1088 สิงหาคม 2560 159 615 21 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1089 กันยายน 2560 159 619 17 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1090 ตุลาคม 2560 159 614 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1091 พฤศจิกายน 2560 159 614 22 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1092 ธันวาคม 2560 159 546 90 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1093 มกราคม 2561 159 528 108 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1094 กุมภาพันธ์ 2561 159 528 108 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1095 มีนาคม 2561 159 520 116 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1096 เมษายน 2561 159 519 117 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1097 พฤษภาคม 2561 159 0 636 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1098 มิถุนายน 2561 159 0 636 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1099 กรกฎาคม 2561 154 568 48 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1100 สิงหาคม 2561 159 596 40 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1101 กันยายน 2561 159 593 43 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1102 ตุลาคม 2561 159 571 65 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1103 พฤศจิกายน 2561 159 571 65 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1104 ธันวาคม 2561 159 528 108 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1105 มกราคม 2562 159 515 121 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1106 กุมภาพันธ์ 2562 159 515 121 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1107 มีนาคม 2562 159 516 120 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1108 เมษายน 2562 159 512 124 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1109 พฤษภาคม 2562 159 512 124 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1110 สิงหาคม 2562 159 529 107 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1111 ตุลาคม 2562 159 531 105 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1112 กันยายน 2562 159 530 106 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1113 พฤศจิกายน 2562 159 518 118 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1114 ธันวาคม 2562 159 496 140 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1115 มกราคม 2563 159 491 145 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1116 กุมภาพันธ์ 2563 159 494 142 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1117 มีนาคม 2563 159 494 142 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1118 เมษายน 2563 159 493 143 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1119 มิถุนายน 2563 159 9 627 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1120 พฤษภาคม 2563 159 36 600 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1121 กรกฎาคม 2563 158 576 56 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1122 สิงหาคม 2563 158 575 57 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1123 กันยายน 2563 158 571 61 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1124 ตุลาคม 2563 158 570 62 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1125 พฤศจิกายน 2563 158 516 116 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1126 ธันวาคม 2563 159 505 127 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1127 มกราคม 2564 158 504 128 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1128 กุมภาพันธ์ 2564 158 504 128 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1129 มีนาคม 2564 158 497 135 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1130 เมษายน 2564 158 497 135 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1131 พฤษภาคม 2564 158 0 632 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1132 มิถุนายน 2564 158 25 607 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1133 กรกฎาคม 2564 158 338 294 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1134 สิงหาคม 2564 158 421 211 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร8
1135 มกราคม 2557 166 338 6 หอพักสีชมพู
1136 มีนาคม 2557 166 306 38 หอพักสีชมพู
1137 กรกฎาคม 2557 166 324 20 หอพักสีชมพู
1138 สิงหาคม 2557 166 344 0 หอพักสีชมพู
1139 กันยายน 2557 166 341 3 หอพักสีชมพู
1140 ตุลาคม 2557 166 340 4 หอพักสีชมพู
1141 พฤศจิกายน 2557 166 340 4 หอพักสีชมพู
1142 ธันวาคม 2557 166 344 0 หอพักสีชมพู
1143 มกราคม 2558 166 333 11 หอพักสีชมพู
1144 กุมภาพันธ์ 2558 166 340 4 หอพักสีชมพู
1145 มีนาคม 2558 166 343 1 หอพักสีชมพู
1146 เมษายน 2558 166 341 3 หอพักสีชมพู
1147 พฤษภาคม 2558 166 339 5 หอพักสีชมพู
1148 มิถุนายน 2558 166 243 101 หอพักสีชมพู
1149 กรกฎาคม 2558 166 236 108 หอพักสีชมพู
1150 สิงหาคม 2558 166 324 20 หอพักสีชมพู
1151 กันยายน 2558 166 323 21 หอพักสีชมพู
1152 ตุลาคม 2558 166 322 22 หอพักสีชมพู
1153 มีนาคม 2559 166 309 35 หอพักสีชมพู
1154 กุมภาพันธ์ 2559 166 309 35 หอพักสีชมพู
1155 มกราคม 2559 166 310 34 หอพักสีชมพู
1156 ธันวาคม 2558 166 309 35 หอพักสีชมพู
1157 พฤศจิกายน 2558 166 319 25 หอพักสีชมพู
1158 เมษายน 2559 166 308 36 หอพักสีชมพู
1159 พฤษภาคม 2559 166 195 149 หอพักสีชมพู
1160 มิถุนายน 2559 166 161 183 หอพักสีชมพู
1161 กรกฎาคม 2559 166 158 186 หอพักสีชมพู
1162 สิงหาคม 2559 166 270 74 หอพักสีชมพู
1163 กันยายน 2559 166 281 63 หอพักสีชมพู
1164 ตุลาคม 2559 166 283 61 หอพักสีชมพู
1165 พฤศจิกายน 2559 166 287 57 หอพักสีชมพู
1166 ธันวาคม 2559 166 275 69 หอพักสีชมพู
1167 มกราคม 2560 166 274 70 หอพักสีชมพู
1168 กุมภาพันธ์ 2560 166 274 70 หอพักสีชมพู
1169 มีนาคม 2560 166 274 70 หอพักสีชมพู
1170 เมษายน 2560 166 272 72 หอพักสีชมพู
1171 พฤษภาคม 2560 166 270 74 หอพักสีชมพู
1172 มิถุนายน 2560 166 112 232 หอพักสีชมพู
1173 กรกฎาคม 2560 166 107 237 หอพักสีชมพู
1174 สิงหาคม 2560 166 273 71 หอพักสีชมพู
1175 กันยายน 2560 166 277 67 หอพักสีชมพู
1176 ตุลาคม 2560 166 286 58 หอพักสีชมพู
1177 พฤศจิกายน 2560 166 293 51 หอพักสีชมพู
1178 ธันวาคม 2560 166 274 70 หอพักสีชมพู
1179 มกราคม 2561 166 312 32 หอพักสีชมพู
1180 กุมภาพันธ์ 2561 166 314 30 หอพักสีชมพู
1181 มีนาคม 2561 166 316 28 หอพักสีชมพู
1182 เมษายน 2561 166 311 33 หอพักสีชมพู
1183 พฤษภาคม 2561 166 301 43 หอพักสีชมพู
1184 มิถุนายน 2561 166 187 157 หอพักสีชมพู
1185 สิงหาคม 2561 166 342 2 หอพักสีชมพู
1186 ตุลาคม 2561 166 344 0 หอพักสีชมพู
1187 กันยายน 2561 166 344 0 หอพักสีชมพู
1188 พฤศจิกายน 2561 166 341 3 หอพักสีชมพู
1189 ธันวาคม 2561 166 328 16 หอพักสีชมพู
1190 มกราคม 2562 166 308 36 หอพักสีชมพู
1191 กุมภาพันธ์ 2562 166 303 41 หอพักสีชมพู
1192 มีนาคม 2562 166 305 39 หอพักสีชมพู
1193 เมษายน 2562 166 303 41 หอพักสีชมพู
1194 พฤษภาคม 2562 166 300 44 หอพักสีชมพู
1195 มิถุนายน 2562 166 90 254 หอพักสีชมพู
1196 กรกฎาคม 2562 166 320 24 หอพักสีชมพู
1197 สิงหาคม 2562 166 323 21 หอพักสีชมพู
1198 กันยายน 2562 166 325 19 หอพักสีชมพู
1199 ตุลาคม 2562 166 326 18 หอพักสีชมพู
1200 พฤศจิกายน 2562 166 326 18 หอพักสีชมพู
1201 ธันวาคม 2562 166 322 22 หอพักสีชมพู
1202 มกราคม 2563 166 303 41 หอพักสีชมพู
1203 กุมภาพันธ์ 2563 166 305 39 หอพักสีชมพู
1204 มีนาคม 2563 166 305 39 หอพักสีชมพู
1205 เมษายน 2563 166 289 55 หอพักสีชมพู
1206 พฤษภาคม 2563 166 270 74 หอพักสีชมพู
1207 มิถุนายน 2563 166 309 35 หอพักสีชมพู
1208 พฤษภาคม 2563 166 74 270 หอพักสีชมพู
1209 มิถุนายน 2563 166 35 309 หอพักสีชมพู
1210 กรกฎาคม 2563 166 282 62 หอพักสีชมพู
1211 สิงหาคม 2563 166 289 55 หอพักสีชมพู
1212 กันยายน 2563 166 289 55 หอพักสีชมพู
1213 ตุลาคม 2563 166 286 58 หอพักสีชมพู
1214 พฤศจิกายน 2563 166 281 63 หอพักสีชมพู
1215 ธันวาคม 2563 166 249 95 หอพักสีชมพู
1216 มกราคม 2564 166 249 95 หอพักสีชมพู
1217 กุมภาพันธ์ 2564 166 249 95 หอพักสีชมพู
1218 มีนาคม 2564 166 248 96 หอพักสีชมพู
1219 พฤษภาคม 2564 166 285 59 หอพักสีชมพู
1220 พฤษภาคม 2564 166 59 285 หอพักสีชมพู
1221 มิถุนายน 2564 166 322 22 หอพักสีชมพู
1222 กรกฎาคม 2564 166 338 6 หอพักสีชมพู
1223 สิงหาคม 2564 166 221 123 หอพักสีชมพู
1224 มกราคม 2557 504 989 19 หอพัก 40 ปี
1225 มีนาคม 2557 504 942 66 หอพัก 40 ปี
1226 กรกฎาคม 2557 504 961 47 หอพัก 40 ปี
1227 สิงหาคม 2557 504 1004 4 หอพัก 40 ปี
1228 กันยายน 2557 504 999 9 หอพัก 40 ปี
1229 ตุลาคม 2557 504 1005 3 หอพัก 40 ปี
1230 พฤศจิกายน 2557 504 1005 3 หอพัก 40 ปี
1231 ธันวาคม 2557 504 965 43 หอพัก 40 ปี
1232 มกราคม 2558 504 973 35 หอพัก 40 ปี
1233 กุมภาพันธ์ 2558 504 974 34 หอพัก 40 ปี
1234 มีนาคม 2558 504 975 33 หอพัก 40 ปี
1235 เมษายน 2558 504 970 38 หอพัก 40 ปี
1236 พฤษภาคม 2558 504 970 38 หอพัก 40 ปี
1237 มิถุนายน 2558 504 735 273 หอพัก 40 ปี
1238 กรกฎาคม 2558 504 442 566 หอพัก 40 ปี
1239 สิงหาคม 2558 504 964 44 หอพัก 40 ปี
1240 กันยายน 2558 504 973 35 หอพัก 40 ปี
1241 ตุลาคม 2558 504 977 27 หอพัก 40 ปี
1242 พฤศจิกายน 2558 504 984 24 หอพัก 40 ปี
1243 ธันวาคม 2558 504 978 30 หอพัก 40 ปี
1244 มกราคม 2559 504 924 84 หอพัก 40 ปี
1245 กุมภาพันธ์ 2559 504 933 75 หอพัก 40 ปี
1246 มีนาคม 2559 504 932 76 หอพัก 40 ปี
1247 เมษายน 2559 504 931 77 หอพัก 40 ปี
1248 พฤษภาคม 2559 504 924 84 หอพัก 40 ปี
1249 มิถุนายน 2559 504 448 560 หอพัก 40 ปี
1250 กรกฎาคม 2559 504 438 570 หอพัก 40 ปี
1251 สิงหาคม 2559 504 827 181 หอพัก 40 ปี
1252 กันยายน 2559 504 835 173 หอพัก 40 ปี
1253 ตุลาคม 2559 504 843 165 หอพัก 40 ปี
1254 พฤศจิกายน 2559 504 852 156 หอพัก 40 ปี
1255 ธันวาคม 2559 504 853 155 หอพัก 40 ปี
1256 มกราคม 2560 504 876 132 หอพัก 40 ปี
1257 กุมภาพันธ์ 2560 504 882 126 หอพัก 40 ปี
1258 มีนาคม 2560 504 883 125 หอพัก 40 ปี
1259 เมษายน 2560 504 890 118 หอพัก 40 ปี
1260 พฤษภาคม 2560 504 886 122 หอพัก 40 ปี
1261 มิถุนายน 2560 504 836 172 หอพัก 40 ปี
1262 กรกฎาคม 2560 504 836 172 หอพัก 40 ปี
1263 สิงหาคม 2560 504 932 76 หอพัก 40 ปี
1264 กันยายน 2560 504 983 25 หอพัก 40 ปี
1265 ตุลาคม 2560 504 989 19 หอพัก 40 ปี
1266 พฤศจิกายน 2560 504 1002 6 หอพัก 40 ปี
1267 ธันวาคม 2560 504 1002 6 หอพัก 40 ปี
1268 มกราคม 2561 504 1005 3 หอพัก 40 ปี
1269 กุมภาพันธ์ 2561 504 1004 4 หอพัก 40 ปี
1270 มีนาคม 2561 504 1004 4 หอพัก 40 ปี
1271 เมษายน 2561 504 1003 5 หอพัก 40 ปี
1272 พฤษภาคม 2561 504 998 10 หอพัก 40 ปี
1273 มิถุนายน 2561 504 979 29 หอพัก 40 ปี
1274 สิงหาคม 2561 504 1001 7 หอพัก 40 ปี
1275 กันยายน 2561 504 1004 4 หอพัก 40 ปี
1276 ตุลาคม 2561 504 1005 3 หอพัก 40 ปี
1277 พฤศจิกายน 2561 504 1005 3 หอพัก 40 ปี
1278 ธันวาคม 2561 504 997 11 หอพัก 40 ปี
1279 มกราคม 2562 504 981 27 หอพัก 40 ปี
1280 กุมภาพันธ์ 2562 504 982 26 หอพัก 40 ปี
1281 มีนาคม 2562 504 981 27 หอพัก 40 ปี
1282 เมษายน 2562 504 981 27 หอพัก 40 ปี
1283 พฤษภาคม 2562 504 978 30 หอพัก 40 ปี
1284 มิถุนายน 2562 504 850 158 หอพัก 40 ปี
1285 กรกฎาคม 2562 504 897 111 หอพัก 40 ปี
1286 สิงหาคม 2562 504 948 60 หอพัก 40 ปี
1287 กันยายน 2562 504 954 54 หอพัก 40 ปี
1288 ตุลาคม 2562 504 951 57 หอพัก 40 ปี
1289 พฤศจิกายน 2562 504 955 53 หอพัก 40 ปี
1290 ธันวาคม 2562 504 945 63 หอพัก 40 ปี
1291 มกราคม 2563 504 835 173 หอพัก 40 ปี
1292 กุมภาพันธ์ 2563 504 831 177 หอพัก 40 ปี
1293 มีนาคม 2563 504 830 178 หอพัก 40 ปี
1294 เมษายน 2563 504 835 173 หอพัก 40 ปี
1295 พฤษภาคม 2563 504 767 241 หอพัก 40 ปี
1296 มิถุนายน 2563 504 723 285 หอพัก 40 ปี
1297 กรกฎาคม 2563 504 846 162 หอพัก 40 ปี
1298 สิงหาคม 2563 504 884 124 หอพัก 40 ปี
1299 กันยายน 2563 504 887 121 หอพัก 40 ปี
1300 ตุลาคม 2563 504 889 119 หอพัก 40 ปี
1301 พฤศจิกายน 2563 504 916 92 หอพัก 40 ปี
1302 ธันวาคม 2563 504 912 96 หอพัก 40 ปี
1303 มกราคม 2564 504 914 94 หอพัก 40 ปี
1304 กุมภาพันธ์ 2564 504 916 92 หอพัก 40 ปี
1305 มีนาคม 2564 504 922 86 หอพัก 40 ปี
1306 เมษายน 2564 504 726 282 หอพัก 40 ปี
1307 พฤษภาคม 2564 504 707 301 หอพัก 40 ปี
1308 มิถุนายน 2564 504 619 317 หอพัก 40 ปี
1309 กรกฎาคม 2564 503 827 179 หอพัก 40 ปี
1310 สิงหาคม 2564 503 846 160 หอพัก 40 ปี
1311 มกราคม 2557 80 101 12 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1312 มีนาคม 2557 80 100 14 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1313 กรกฎาคม 2557 80 110 7 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1314 มิถุนายน 2557 80 103 13 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1315 สิงหาคม 2557 80 119 2 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1316 กันยายน 2557 80 117 3 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1317 ตุลาคม 2557 80 109 8 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1318 ธันวาคม 2557 80 109 8 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1319 พฤศจิกายน 2557 80 105 10 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1320 มกราคม 2558 80 106 8 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1321 กุมภาพันธ์ 2558 80 108 5 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1322 มีนาคม 2558 80 102 9 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1323 เมษายน 2558 80 98 15 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1324 พฤษภาคม 2558 80 111 1 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1325 มิถุนายน 2558 80 107 6 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1326 กรกฎาคม 2558 80 110 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1327 กันยายน 2558 80 116 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1328 สิงหาคม 2558 80 114 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1329 ตุลาคม 2558 80 116 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1330 พฤศจิกายน 2558 80 117 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1331 ธันวาคม 2558 80 115 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1332 มกราคม 2559 80 117 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1333 กุมภาพันธ์ 2559 80 118 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1334 มีนาคม 2559 80 115 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1335 เมษายน 2559 80 101 6 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1336 มิถุนายน 2559 80 119 1 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1337 กรกฎาคม 2559 80 120 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1338 สิงหาคม 2559 80 123 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1339 กันยายน 2559 80 121 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1340 ตุลาคม 2559 80 120 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1341 พฤศจิกายน 2559 80 118 2 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1342 ธันวาคม 2559 80 118 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1343 มกราคม 2560 80 119 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1344 กุมภาพันธ์ 2560 80 117 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1345 เมษายน 2560 80 122 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1346 มีนาคม 2560 80 115 2 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1347 มิถุนายน 2560 80 120 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1348 พฤษภาคม 2560 80 121 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1349 กรกฎาคม 2560 80 120 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1350 สิงหาคม 2560 80 120 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1351 กันยายน 2560 80 120 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1352 ตุลาคม 2560 80 120 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1353 มีนาคม 2561 80 117 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1354 มกราคม 2561 80 118 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1355 มกราคม 2561 80 118 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1356 มกราคม 2561 80 118 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1357 มกราคม 2561 80 118 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1358 มกราคม 2561 80 118 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1359 พฤศจิกายน 2560 80 118 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1360 มีนาคม 2561 80 117 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1361 มีนาคม 2561 80 117 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1362 กุมภาพันธ์ 2561 80 117 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1363 ธันวาคม 2560 80 118 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1364 เมษายน 2561 80 98 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1365 เมษายน 2561 80 98 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1366 เมษายน 2561 80 98 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1367 เมษายน 2561 80 98 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1368 เมษายน 2561 80 98 0 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1369 พฤษภาคม 2561 80 113 1 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1370 สิงหาคม 2561 80 114 1 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1371 กรกฎาคม 2561 80 112 3 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1372 มิถุนายน 2561 80 112 4 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1373 กันยายน 2561 80 112 4 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1374 ตุลาคม 2561 80 107 10 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1375 พฤศจิกายน 2561 80 108 10 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1376 ธันวาคม 2561 80 106 12 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1377 มกราคม 2562 80 101 18 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1378 มกราคม 2562 80 101 18 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1379 กุมภาพันธ์ 2562 80 101 18 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1380 มีนาคม 2562 80 101 22 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1381 เมษายน 2562 80 87 36 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1382 พฤษภาคม 2562 80 116 8 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1383 มิถุนายน 2562 80 113 8 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1384 สิงหาคม 2562 80 115 6 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1385 กรกฎาคม 2562 80 114 8 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1386 กันยายน 2562 80 116 4 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1387 ตุลาคม 2562 80 117 4 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1388 พฤศจิกายน 2562 80 115 4 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1389 ธันวาคม 2562 80 112 4 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1390 มกราคม 2563 80 109 3 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1391 มกราคม 2563 80 106 8 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1392 กุมภาพันธ์ 2563 80 104 10 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1393 กุมภาพันธ์ 2563 80 104 10 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1394 มีนาคม 2563 80 103 22 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1395 เมษายน 2563 80 87 40 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1396 พฤษภาคม 2563 80 85 42 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1397 มิถุนายน 2563 80 110 20 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1398 กรกฎาคม 2563 80 113 16 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1399 สิงหาคม 2563 80 114 10 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1400 กันยายน 2563 80 114 16 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1401 ตุลาคม 2563 80 113 16 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1402 พฤศจิกายน 2563 80 115 12 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1403 ธันวาคม 2563 80 114 6 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1404 มกราคม 2564 80 114 6 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1405 กุมภาพันธ์ 2564 80 115 4 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1406 มีนาคม 2564 80 109 6 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1407 พฤษภาคม 2564 80 82 20 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1408 มิถุนายน 2564 80 117 14 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1409 กรกฎาคม 2564 80 117 14 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1410 สิงหาคม 2564 80 117 14 หอพักแม่เหียะ (หญิง)
1411 มกราคม 2557 80 98 15 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1412 มีนาคม 2557 80 93 16 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1413 กรกฎาคม 2557 80 113 2 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1414 มิถุนายน 2557 80 109 3 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1415 กันยายน 2557 80 115 2 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1416 ตุลาคม 2557 80 111 6 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1417 ธันวาคม 2557 80 110 7 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1418 พฤศจิกายน 2557 80 109 8 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1419 มกราคม 2558 80 104 12 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1420 กุมภาพันธ์ 2558 80 104 12 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1421 มีนาคม 2558 80 103 13 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1422 เมษายน 2558 80 110 12 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1423 พฤษภาคม 2558 80 118 0 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1424 มิถุนายน 2558 80 107 5 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1425 กรกฎาคม 2558 80 115 0 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1426 กันยายน 2558 80 113 1 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1427 สิงหาคม 2558 80 113 0 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1428 ตุลาคม 2558 80 102 8 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1429 พฤศจิกายน 2558 80 102 9 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1430 ธันวาคม 2558 80 104 10 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1431 มกราคม 2559 80 104 4 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1432 กุมภาพันธ์ 2559 80 101 6 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1433 มีนาคม 2559 80 102 5 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1434 เมษายน 2559 80 95 8 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1435 มิถุนายน 2559 80 100 5 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1436 กรกฎาคม 2559 80 97 7 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1437 สิงหาคม 2559 80 102 2 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1438 กันยายน 2559 80 94 9 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1439 ตุลาคม 2559 80 93 9 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1440 พฤศจิกายน 2559 80 92 9 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1441 ธันวาคม 2559 80 92 9 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1442 มกราคม 2560 80 94 8 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1443 กุมภาพันธ์ 2560 80 93 9 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1444 เมษายน 2560 80 98 7 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1445 มีนาคม 2560 80 92 9 หอพักแม่เหียะ (ชาย)
1446 มิถุนายน 2560 80 100 3 หอพักแม่เหียะ (ชาย)