หัวข้อ : โครงการวันชาวหอรวมใจต้อนรับน้องใหม่เข้าบ้าน ปีการศึกษา 2560


 [ 8 ส.ค. 2560 ]

     

     สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการ “วันชาวหอรวมใจ ต้อนรับน้องใหม่เข้าบ้าน ปีการศึกษา 2560” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอพักนักศึกษา 15 อาคาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่หอพักนักศึกษา แนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตในหอพักให้เป็นสุขร่วมกับผู้อื่น เปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักซึ่งกันและกัน สร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีและความผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวหอพักนักศึกษาต่อกัน
     โดยในโครงการนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อห้ามข้อบังคับ รวมถึงการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษาอย่างไรให้มีความสุข โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา และคณะกรรมการหอพักนักศึกษา รวมถึงได้ฝึกปฏิบัติในแผนการเอาตัวรอดและการอพยพผู้ประสบอัคคีภัย ในกรณีฉุกเฉิน โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมงานวิทยากรจากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ได้ให้ความรู้ หลักการ รวมถึงวิธีการเอาตัวรอดและช่วยเหลือผู้คนในกรณีฉุกเฉิน และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้พักอาศัยในหอพักนักศึกษาได้ทำความรู้จัก และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ผ่านกิจกรรมที่คณะกรรมการหอพักนักศึกษาได้จัดทำขึ้น

ภาพประกอบ


 

 


ต้องการรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมด สามารถดูได้  ที่นี่

© Dormitory Chiangmai University. All Rights Reserved.
โทร 0-5394-4743, 0-5394-4747, 0-5394-4738 โทรสาร 0-5394-4700