หัวข้อ : พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตร แก่คณะกรรมการหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


 [ 23 พ.ค. 2560 ]

     

     สำนักงานหอพักนักศึกษาได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตร แก่คณะกรรมการหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการหอพักนักศึกษาที่ได้เสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม รวมถึงดูแลนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาตลอดปีการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีคณะกรรมการหอพักนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 76 คน

ภาพประกอบ


 

 


ต้องการรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมด สามารถดูได้  ที่นี่

© Dormitory Chiangmai University. All Rights Reserved.
โทร 0-5394-4743, 0-5394-4747, 0-5394-4738 โทรสาร 0-5394-4700