หัวข้อ : เด็กหอรวมใจ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในหอพัก


 [ 2018-04-05 12:31:05 ]

     

 

 


     สำนักงานหอพักนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมเด็กหอรวมใจรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในหอพัก ขึ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 เพื่อให้นักศึกษาในหอพัก ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความเคารพ และขอขมาลาโทษที่อาจกระทำการล่วงเกินแก่ผู้บริหารและบุคลากรในหอพักนักศึกษา และได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประเพณีอันดีงามของทางภาคเหนือและของไทย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา และผู้ปกครองหอพักนักศึกษา ในการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ต้องการรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมด สามารถดูได้  ที่นี่

© Dormitory Chiangmai University. All Rights Reserved.
โทร 0-5394-4743, 0-5394-4747, 0-5394-4738 โทรสาร 0-5394-4700