รายงานข้อมูลพื้นฐานในระบบ

รายชื่อพนักงานช่าง
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
1
กฤตานนท์ คำจันทร์แก้วดูภาพ
2
กฤติพันธ์ จินะดูภาพ
3
ณัฐพล สาทะกลางดูภาพ
4
ณัฐวุฒิ ก๋องปันดูภาพ
5
ต่วน ตาใจดูภาพ
6
พงพันธ์ นาคมอญดูภาพ
7
พงษ์พันธ์ พิดานปันดูภาพ
8
พงษ์ศักดิ์ เตชะเต่ยดูภาพ
9
วิชาญ บุญทรายดูภาพ
10
อดิศักดิ์ ขัตินำดูภาพ
รายการแจ้งซ่อมทั้งหมดแยกตามหมวดงานหลัก

สถานะรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด
จำนวนทั้งหมด : 4735 รายการ