ฟอร์มบันทึกข้อมูล


ออกจากระบบ
รหัสนักศึกษา :  
ชื่อ - นามสกุล :
หอพักนักศึกษา :

จำนวนขยะที่แลกเป็นแต้ม
ขวดพลาสติก ขนาด <= 600 ml (ขวด) ขวดพลาสติก ขนาด > 600 ml (ขวด) กระดาษ (กิโลกรัม) กระป๋อง (กระป๋อง) สถานะการแลกของรางวัล

จำนวนแต้มที่ได้ :