โครงการขยะแลกของ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

เงื่อนไขต่างๆในการเข้าร่วมกิจกรรมและการแลกของรางวัล

คลิกเพื่อดูเงื่อนไข

สรุปผลโครงการ

สรุปผลการขายขยะประจำเดือน ในแต่ละหอพัก

คลิกเพื่อดูสรุปผล

ตรวจสอบข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ

เพื่อตรวจสอบแต้มที่ผู้เข้าร่วมโครงการสะสมมา

คลิกเพื่อตรวจสอบ