Tel. 053-944743 or 053-944749   |   TH  ENG

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อนั่งร้านเหล็ก แบบไม่มีล้อเลื่อน
13/12/2561ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อนั่งร้านเหล็ก แบบไม่มีล้อเลื่อน
ไฟล์แนบ : 20190731_pro3.pdf