Tel. 053-944743 or 053-944749   |   TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

โครงการสืบสานประเพณีไทย ปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้บริหาร ประจำปี 2562

เด็กหอร่วมใจ สืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

ขันโตกสัมพันธ์ หอฉันและเธอ 2561

ตัดตุงไส้หมู สืบสานวัฒนธรรมล้านนา 2562

รู้เท่าทันความเครียดและโรคซึมเศร้า 2562

ฮ่วมใจ๋หมู่เฮา สระเกล้าดำหัว 62

Big Cleaning Dorm Day 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้(DORM-KM)

The Dorm’s Dairy ทุกความทรงจำเกิดขึ้นที่นี่ ตอน Relax (เด็กหอดุ๊กดิ๊ก Aerobic For Health) ครั้งที่ 3

คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก